Vodojem v Brně-Kohoutovicích

Vodojem nad sídlištěm může připomínat loď mimozemšťanů, ale má naprosto prozaický účel

Kontaktní informace

+420 543 433 111 (Brněnské vodovody a kanalizace)
Oficiální stránky
bvk@bvk.cz

Kohoutovický vodojem poblíž vrcholu Kohoutovické baby (415 m.n.m.) vzbuzuje kladné pocity, přestože se lidé nedokáží shodnout, jakého tvaru je tato věžovitá stavba nad sídlištěm. Někomu připomíná kužel s podstavou nahoře, tedy spíše  "převrácený kužel", trychtýř, nálevku, kalich, další opravují první tvrzení s tím, že podstavou je pravidelný mnohoúhelník, takže se jedná o pravidelný mnohoboký jehlan, samozřejmě "převrácený". A poslední skupina říká, že nad sídlištěm prostě sedí UFO. A proč emoce spojené s touto stavbou jsou kladné? Asi proto, že architekt r. 1973 přinesl do tehdy šedivého, hranatého sídliště něco nového a přitom lidského. Na stavbu spojenou se zásobováním pitnou vodou lidé zřídkakdy pohlížejí negativně.

Vodojemy jsou v Kohoutovicích dva, jeden zemní, druhý věžový. Kótou hladiny převyšuje všechny okolní stavby, takže voda ke spotřebiteli putuje díky gravitaci.  Uvnitř věže je několik nádrží o celkovém objemu 700 m3 s kótou hladiny 439 m. n. m.

Vodojem navrhl v roce 1969 olomoucký architekt a brilantní kreslíř  Tomáš Černoušek, mj. autor utopické architektury. Tehdy pracoval  v ateliéru inženýrsko-projektového závodu Sigma Olomouc. Inspiroval se českým kubismem (všimněte si, věž nemá oblé tvary) a skulpturálními tendencemi v tehdejší architektuře. Současně představil alternativu nakreslené, ale nepostavené ocelové vodárenské věže pro Olomouc z roku 1967.

Železobetonový dřík byl odlit pomocí posuvného bednění a kalich byl sestaven  z ocelových žeber vyplňovaných prefabrikovanými deskami. Věž byla ve své době nesmírně kladně přijata odborníky, protože je mezi inženýrskými stavbami světlou výjimkou. Dokonce tvarování stavby sochařských způsobem se stalo jednou z nosných myšlenek stavebního směru skulpturalismu jakožto protiváhy technicismu a panelové architektury.

Jak se voda pro Brno do vodojemu dostane?

Brno je zásobováno vodou z prameniště Březová nad Svitavou a z úpravny vody Švařec, kde se připravuje voda z údolní nádrže Vír I. Na kopci nad obcí Čebín se ve vodojemu míchá voda z Březové a voda ze Švařce. Poměr je asi 1 : 9 ve prospěch podzemní březovské vody. Odtud voda putuje samospádem do vodojemu Bosonohy a odtud se čerpá mj. do kohoutovického vodojemu a vodojemu Myslivna. Takto jsou zásobovány pitnou vodou především brněnské městské části Bosonohy, Kohoutovice, část Nového Lískovce a část Starého Lískovce.

Podle:

http://www.kafelanka.cz/mista/vodojem7.php, 20. 2. 2014

http://magazinuni.cz/architektura/ceske-ikony/tomas-cernousek-%E2%80%93-vezovy-vodojem-v-brne-%E2%80..., 20. 2. 2014

http://tvstav.cz/clanek/1014-vyznam-virskeho-oblastniho-vodovodu-pro-mesto-brno, 20. 2. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°11'31.842"N, 16°31'34.834"E

Adresa

Bellova
Brno-Kohoutovice
Brno 623 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kohoutovice
Nadmořská výška
405 m.n.m.
Základní číselné údaje
Vodojem byl dokončen r. 1973. Je dimenzován na objem 700 metrů krychlových. Výška věže je 30 m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno hlavní nádraží. Odtud pokračujte městskou hromadnou dopravou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do oblasti Brna-Kohoutovic jede z Mendlova náměstí trolejbus č. 37. Z Brna-Bystrce nebo z opačného směru od Brna-Komárova či Brna-Nového Lískovce jeďte autobusem č. 50. Vystupte na zastávce Talichova.

Příjezd osobním autem, parkování

Do Brna-Kohoutovic přijeďte např. od Mendlova náměstí nebo od Nového Lískovce a zaparkujte severně od ZŠ Pavlovská (velká budova školy má zelenou omítku).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus musí stát na hlavní ulici Libušině třídě, nejlépe proti ZŠ Pavlovská. Do uliček sídliště nevjíždějte, nemuseli byste se tam otočit.

Přístup pěšky

Jděte asi 250 m na západ ze zastávky autobusů a trolejbusů Pavlovská.

Pokud jdete blízkým lesem po žluté značce spojující brněnské městské části Bosonohy a Bystrc, pak stačí na nejvyšším bodě výletu asi jen 50 m odbočit.

Příjezd na kole, parkování kol

Z Libušiny třídy k vodojemu dojedete na jakémkoli typu kola. Blízká žlutá značka je sjízdná jen na horském kole.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se k vodojemu dostane jedině z Libušiny třídy.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu