Kamenný vrch

Opuštěná pastvina poblíž vesnice Kurdějov je zajímavá výskytem teplomilné květeny


Nedaleko Kurdějova na jižní Moravě vystupují z roviny Dyjskosvrateckého úvalu první kopce Ždánického lesa. Lidé na nich vzhledem ke zdejšímu suchému a teplému podnebí odjakživa pěstovali odpovídající plodiny. Na svazích otočených k jihu obvykle najdeme vinice, meruňkové či mandloňové sady. Některé hůře přístupné lokality zůstávaly neobdělány a využívaly se jako pastviny. Lidé z okolních vesnic sem vyháněli domácí zvířata, většinou ovce.

Specifické podmínky extrémně suchých kopců, kde se proháněl občas dobytek, vyhovovaly stepním rostlinám, které u Kurdějova na Kamenném vrchu našly ideální podmínky.

Kamenný vrch je chráněným územím na geologickém podloží vápnitých pískovců pokrytých sprašemi, které je složeno  z několika ostrůvků stepních trávníků místy porostlých suchomilnými keři či na okraji území stromy, obvykle duby nebo habry. V součtu či při pohledu do mapy se ale jedná o území značné rozlohy 104 ha.. Největší koncentrace botanických lahůdek je ovšem v okolí kóty Kamenný vrch (343 m.n.m.).

Patrně nejzaímavější podívanou tu zažijete brzy na jaře, kdy kvetou hlaváček jarní (Adonis vernalis) a koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Při redakční návštěvě r. 2013 tu vedle konikleců velkokvětých rostlo i několik exemplářů koniklece lučního (Pulsatilla bohemica). Je vzácností vidět oba druhy našich konikleců na jednom místě. R. 2019 jsme ale při redakční návštěvě koniklec luční neviděli. Z dalších rostlin jmenujme alespoň hadinec červený, čilimník bílý a střevíčník pantoflíček. Obšírnější seznam botanických druhů najdete na specializovaných botanických serverech, např. zde.

Chráněným územím se pohybujte zvlášť opatrně vzhledem ke vzácným rostlinám, které se návštěvníkům doslova pletou pod nohama.
    
Podle:

http://botany.cz/cs/kamenny-vrch/, 12. 4. 2016

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=160, 12. 4. 2016
Umístění

GPS souřadnice

48°57'56.698"N, 16°45'8.219"E

Adresa

Kurdějov, Hustopeče 693 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kurdějov, Hustopeče u Brna
Nadmořská výška
212 m.n.m. - 343 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka na Kamenném vrchu má rozlohu 6 ha, s dalšími stepními rezervacemi shodného názvu se jedná celkem o 90,6 ha. Ochrana území byla vyhlášena r. 1956.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Kamenný vrch

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte osobním vlakem po trati Brno - Šakvice - Hustopeče u Brna a jeďte na konečnou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do města Hustopeče jezdí velká spousta autobusů z okolí, z Brna ale ani jeden. Jízdní řády integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje počítají s jízdou vlakem a s přestupy v Šakvicích. Do Hustopečí jeďte zejména tehdy, pokud budete chtít projít naučnou stezku a podívat se kromě Kamenného vrchu i do mandloňových sadů Kamenec a na Hustopečském Starém vrchu, kde je i rozhledna.

Pokud chcete dojet co nejblíže ke Kamennému vrchu, pak jeďte z Hustopečí autobusem č. 522 do zastávky Kurdějov, u penzionu. Linka je v provozu v pracovní dny i o víkendu.

Příjezd osobním autem, parkování

Pokud chcete projít celou naučnou stezku, pak zaparkujte v Hustopečích na Dukelském náměstí nebo před sportovní halou v ulici Šafaříkově. Pokud se chcete vydat jen na rozhlednu (a pak třeba k sadu Kamenec), pak zaparkujte u hřbitova (ulice Havlíčkova - pod dálnicí).

Pokud chcete dojet co nejblíže ke Kamennému vrchu, pak zaparkujte v Kurdějově či na kopci mezi Kurdějovem a Diváky, kde odbočuje do luk a pak na Kamenný vrch červená značka. Pak to máte blízko k sadům i na Kamenný vrch.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pokud chcete navštívít jen Kamenný vrch, pak zaparkujte v Kurdějově ve středu obce. Pokud chcete projít celou naučnou stezku, kde Kamenný vrch uvidíte také, pak zaprkujte před sportovní halou v Hustopečích v ulici Šafaříkově.

Přístup pěšky

Doporučujeme projít celou naučnou stezku ve směru: Hustopeče, ulice Šafaříkova - Přední rybník - bývalý Zadní rybník - Kamenný vrch - sad na Kamenci - sad s Mandloňovou rozhlednou - hřbitov - ulice Šafaříkova. Kamenný vrch neleží přímo na trase, je třeba mírně odbočit.

Z Kurdějova: vystoupejte po zelené značce na Kamenný vrch cca 1 km.

Z návrší mezi Kurdějovem a Diváky: jděte po červené značce na Kamenný vrch cca 1 km bez prudkého stoupání.

Příjezd na kole, parkování kol

Jízdu na kole na Kamenný vrch nedoporučujeme. Výše uvedená naučná stezka je sice pro kola sjízdná, ale místy je třeba kolo vést.

Poznámky pro vozíčkáře

Kamenný vrch není pro vozíčkáře dostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu