Netopýrky

Jako zázrakem se mezi chatami na kopci u Brna zachovala step se vzácnou květenou


Kopec Netopýrky severně od Brna-Komína byl téměř celý změněn na zahrádkářskou kolonii. Až na jednu výjimku. Malé území se sklonem k severu, tedy k medláneckému letišti se z nejasných důvodů zahrádkářskou kolonií nestalo. Dříve se tady pravidelně sekala tráva, možná se tu i pásl dobytek, což přispělo k zachování rostlin, kterým tento způsob obhospodařování vyhovoval.

Stepní trávník s roztroušenými keři se stal domovem stovek jedinců koniklece velkokvětého (Pulsatila grandis), díky němuž se část kopce stala chráněným územím, dokonce zařazeným do evropské soustavy Natura 2000. Jako studijní plochu ho používají brněnští studenti.

Rostou tu i jiné suchomilné druhy rostlin: máčka ladní (Eryngium campestre), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), smolnička obecná (Lychnis viscaria), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), zvonek klubkatý (Campanula glomerata)  a rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). Luční porost je tvořen také několika druhy jetelů a trav a dalšími bylinami. Travnaté ploch jsou odděleny křovinami svídou krvavou (Cornus sanguinea) a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare) a několika druhy růží. Původní porost byl vytlačován nepůvodním akátem, ale ten ochranáři vykáceli a odstraňují jeho výmladky.

Na trávníku se vyskytují stepní druhy hmyzu, v křovinách hnízdí ptáci.

Z Netopýrek je možno zhlédnout část brněnského okolí. Jako na dlani vidíme medlánecké letiště a část hřbetu Baby. Pokud jdeme podél zahrádek z Netopýrek ke Komínu, můžeme vidět krásně Palackého vrch a Masarykovu čtvrť.


Umístění

GPS souřadnice

49°14'0.111"N, 16°33'8.689"E

Adresa

Brno-Komín
Brno 624 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Komín
Nadmořská výška
270 m.n.m. - 300 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 1,54 ha. Vyhlášeno bylo r. 1987.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Netopýrky

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno-Královo Pole, odkud jeďte trolejbusem č. 30 na zastávku Svratecká, kde přestupte na trolejbus č. 36, kterým jeďte na konečnou nazvanou Komín, sídliště. Z téže železniční stanice můžete jet také do Brna-Medlánek autobusem č. 41 nebo 71. Vystupte na zastávce s názvem Medlánky.

Též můžete jet do stanice Brno hlavní nádraží, odkud je to sice na popisovanou lokalitu dále, ale zase sem jezdí vlaky z více směrů. Z Hlavního nádraží jeďte tramvají č. 1 na zastávku Svratecká, kde přestupte na trolejbus č. 36 a jeďte na konečnou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z terminálu u žst Brno-Královo Pole jeďte trolejbusem č. 30 na zastávku Svratecká, kde přestupte na trolejbus č. 36, kterým jeďte na konečnou nazvanou Komín, sídliště. Z téže železniční stanice můžete jet také do Brna-Medlánek autobusem č. 41 nebo 71. Vystupte na zastávce s názvem Medlánky.

Od hlavního nádraží v Brně jeďte tramvají č. 1 na zastávku Svratecká, kde přestupte na trolejbus č. 36 a jeďte na konečnou nazvanou Komín, sídliště.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem doporučujeme přijet ke konečné trolejbusů č. 36 v Brně-Komíně a zde auto zaparkovat na konci ulice Chaloupky před zákazem vjezdu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může jet ke konečné trolejbusů č. 36 v Brně-Komíně a zde parkovat.

Přístup pěšky

Z konečné trolejbusů č. 36 Komín, sídliště jděte nejprve po zelené značce asi 100 m. U malého obratiště pro auta značka uhýbá mírně doleva, vy ale jděte doprava polní cestou, která je označena zákazem vjezdu. Po 330 metrech dojdete k chatové osadě. Jedna cesta jí míjí zleva, druhá míří dovnitř osady. Jděte tou druhou. Po 400 metrech dojdete k chráněnému území.

Ze zastávky autobusů 41, 71 Medlánky jděte nejdříve ulicí Turistickou až za provozní budovy letiště (jsou vlevo). Po 700 m za letištěm odbočte polní cestou vlevo, jděte po ní cca 900 m, pak se dejte vpravo a dojdete tak ke chráněnému území.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty popisované pro přístup pěšky jsou sjízdné na horských kolech.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře s doprovodem je sjízdná cesta z Medlánek. Cesta z Komína je sjízdná hůře a přes zahrádkářskou kolonii vede docela obtížným stoupáním.

Rady a tipy

Doba pro návštěvu se odvíjí podle klimatických podmínek. Step je nejvíce vyhledávána v době květu konikleců, tj. přibližně v polovině dubna.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu