Augšperský potok

Botanické nálezy na mokřadu v těsné blízkosti brněnského Automotodromu


Nedaleko brněnského automotodromu (Masarykův okruh) najdete při žluté turistické značce, která vede z Brna-Žebětína do Tetčic, zajímavé chráněné území Augšperský potok. 

Zdrojnice tohoto potoka pramení těsně u plotů Masarykova okruhu a odvádějí odtud vodu na východ. Jejich spád není velký, a proto není divu, že se při jedné ze zdrojnic na malém spádu vytvořily mokřady.

Bobravská vrchovina, kde se území nachází, je tvořena tzv. brněnskou vyvřelinou, horninami, které jsou sice magmatického původu, ale utuhly hluboko pod povrchem. Horninový podklad ovšem na vytvoření mokřadů neměl zásadní vliv, tím vlivem byl zejména zmíněný malý spád potoka. Potok vytvořil nivu širokou až 25 m, která je v horní (západní) části chráněného území porostlá loukou, v dolní (východní) části lesem s vlhkomilnými dřevinami, zejména s olší lepkavou (Alnus glutinosa). Přírodní památka v úzkém pruhu podél potoka má tedy za cíl ochránit mokřadní louku a les s typickými půdami, rostlinami a živočichy. Je třeba si uvědomit, že mokřad (byť nevelkých rozměrů jako Augšperský potok) přirozeným způsobem reguluje množství vody v krajině. Zejména, je-li sucho, vodu v krajině zadržuje. Je-li deštivo, zpomaluje odtok.

Louka je tvořena běžnými travinami jako např. psárkou luční (Alopecurus pratensis) a srhou říznačkou (Dactylis glomerata). Najdeme tu také třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) a kakost luční (Geranium pratense). Ale významnými druhy jsou především prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bradáček vejčitý (Listera ovata) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Na podzim se louka zabarví květy ocúnu jesenního (Colchicum autumnale).

Kolem louky roste hodně keřů, např. slivoň trnka (Prunus spinoza), krušina olšová (Frangula alnus), bez černý (Salmucus nigra), svída krvavá (Cornus sanquinea).

Podmáčená místa jsou porostlá zejména ostřicemi.  

Potok, tůně v něm a okolo něj a další vlhká místa jsou přirozeným útočištěm pro plazy a obojživelníky.

Přírodní památka je obklopena za všech stran běžným hospodářským lesem. Zajímavý pohled na louku poskytne myslivecký posed na jejím okraji. Škoda jen, že se v těsném sousedství této zajímavé přírodní lokality, kde byste očekávali klid přírody, často prohání při tréninku nebo při závodech auta nebo motocykly na Masarykově okruhu. Pak si turisté, kteří mají rádi  ticho, vycházku okolo potoka neužijí.


Umístění

GPS souřadnice

49°11'46.629"N, 16°28'11.078"E

Adresa

Brno-Žebětín
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Žebětín
Nadmořská výška
330 m.n.m. - 360 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 1,85 ha. Vyhlášeno bylo r. 1989.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Augšperský potok

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete jet do žst Brno hlavní nádraží, odkud budete pokračovat dalšími dopravními prostředky nebo jeďte do žst. Tetčice na trati Brno - Jihlava, odkud je možno vyjít k Augšperskému potoku na zajímavý výlet.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší autobusové zastávky jsou: v Brně-Žebětíně Křivánkovo náměstí (autobus č. 52 s vysokou frekvencí spojů, i o víkendu). Do Žebětína se jede z Hlavního nádraží tramvají č. 1 na Mendlovo náměstí, kde se přestoupí na autobus 52. Autobus č. 52 do Žebětína přijede také z opačného směru z Bystrce, Zoologické zahrady.

Nebo můžete jet z Hlavního nádraží tramvají č. 8 . Vystupte na zastávce Brno, Nemocnice Bohunice a přestupte zde na autobus 402. Spojení je poměrně slušné v pracovní dny, jakož i v sobotu a v neděli. Vystupte na zastávce Omice, Kývalka nebo Omice, Kývalka, spojovací.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do vesnice Popůvky a zde auto nechte u dolního rybníku. Parkovat lze i v Brně-Žebětíně.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdovému autobusu doporučujeme parkování v Brně-Žebětíně na Křivánkově náměstí.

Přístup pěšky

Z Brna-Žebětína, Křivánkova náměstí (autobus č. 52) po žluté značce celkem 3 km.

Z Popůvek od dolního rybníku jděte nejprve polní cestou k lesu. Dolní rybník máte stále po levé straně.  Před dalším rybníkem (Horním) přejděte na druhou stranu údolíčka a vejděte pod vedením velmi vysokého napětí do lesa. Horní rybník i Aušperský potok budete mít vpravo. Od okraje lesa stoupejte lesní cestou podél potoka asi 850 m, až dojdete na trasu žluté značky, kde se dáte vpravo. Celkem od Dolního rybníku ke středu chráněného území 2,3 km.

Ze zastávky autobusu 402 Omice, Kývalka jděte po žluté značce směr Žebětín celkem 2,2 km. 

Ze žst Tetčice jděte po žluté značce směr Žebětín 7,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny výše popsané trasy pro pěší jsou sjízdné na horských kolech, poslední trasa z Tetčic za mokra jen s obtížemi. Cestu z Popůvek pro kola spíše nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři mají pro příjezd k Augšperskému potoku přiíliš nerovné cesty s příkrými sklony. Jízdu nedoporučujeme.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu