Železniční vlečka mezi brněnským dolním nádražím a Výstavištěm

Unikátní spojení státní železniční sítě a prostor, v nichž se pořádají veletrhy a výstavy


Vlečka mezi brněnským dolním nádražím a Výstavištěm je poměrně dlouhým kolejovým napojením veletržního areálu na veřejnou železniční síť. Současně díky svému vedení středem rušné ulice představuje technický unikát.

Původní vlečka byla vybudována r. 1889 jako trať do cukrovaru, který stál na pozemcích rodiny Bauerovy, podél řeky Svratky, kde ještě nebyla téměř žádná zástavba. Dokonce tehdy existovala spojka na tramvajovou trať, kudy byl zásobován pivovar na Mendlově náměstí za použití parní či elektrické tramvaje. Podotkněme, že zásobování výrobních podniků nákladní tramvají bylo tehdy běžnou záležitostí a že spojka nebyla totožná s napojením, které se zachovalo na křižovatce Poříčí x Křížová.  Bauerův cukrovar byl v roce 1954 zbourán a vlečku přebírá brněnské Výstaviště. Nechává ji prodloužit a rozvětvit po veletržním areálu.  

Do 90. let 20. století se po vlečce poměrně často vozily exponáty na Výstaviště. Exponátem bývalo i  železniční vozidlo, tedy vagón, lokomotiva nebo jednotka. Samozřejmě, že elektrické lokomotivy nebo jednotky se na veletrhy nedopravovaly vlastní silou, ale byly taženy motorovou lokomotivou.

Každopádně již v té době představovala jízda vlaku po rušné ulici zajímavou podívanou. Soupravu kvůli bezpečnosti obvykle doprovázel vůz SNB (později Policie). Pokud se jelo bez asistence SNB, pak strojvedoucí v lokomotivě projížděl křižovatky podle pokynů světel na silničních semaforech. 

Od konce 20. století ale zájem o dopravu zboží po železnici  silně poklesl a r. 2011 byla vlečka v souvislosti s plánem přestavby železničního uzlu Brno navržena na zrušení. 

Trasování vlečky

Vlečka odbočuje výhybkou č. 323 společně s kolejemi 125 až 145 bývalého depa kolejových vozidel ve stanici Brno dolní nádraží v uzavřeném areálu, který končí branou před přejezdem v prodloužení Rosické ulice. Poslední výhybka v areálu má číslo 329, odtud jsme měřili délku vlečky. Již blízko brány začíná trojkolejné předávací kolejiště, u něhož vede cyklistická stezka.  Až potud při případných procházkách touto částí Brna nemá návštěvník pocit, že pohybuje téměř v centru velkého města. Blízko je řeka Svratka, hodně stromů a relativní klid. 

Za západním zhlavím předávacího kolejiště je vlečka opět jednokolejná, prochází pod železničním mostem železniční trati Brno - Břeclav a přes střed křižovatky ulic Heršpické a Poříčí vstupuje přes dva jízdní pruhy do podélné osy ulice Poříčí, kde začíná její technicky a historicky nejzajímavější část. 

Vlečka je v délce asi 1,5 km vedena ve žlábkových kolejnicích podélnou osou rušné městské ulice Poříčí a poněkud připomíná tramvaj bez trolejí. Nicméně dvakrát koleje tramvají křižuje - poblíž Ronda a u Pedagogické fakulty MU, kde dokonce je vybudována spojka mezi tramvajovými kolejemi a vlečkou (brněnské tramvaje mají stejný rozchod jako železnice).  Po spojce je možno přetáhnou tramvaj jako exponát na Výstaviště.  V dějinách se podoba spojky změnila, původně byla spojka zaústěna protisměrně než dnes, aby bez nutnosti úvratě mohl být převezen náklad z brněnského dolního nádraží do pivovaru na Mendlově náměstí. 

Nakonec vlečka pravotočivým obloukem překročí dva jízdní pruhy ulice Poříčí a parkem okolo hotelu Voroněž a přes ulici Křížkovského bránou vstupuje do areálu Výstaviště. Rozvětvení kolejí dovoluje na volném prostranství vystavit vedle sebe několik železničních souprav, koleje vedou i dovnitř pavilonu B. 

Město Brno na začátku r. 2018 po téměř sto letech diskusí schválilo, že nové nádraží bude přibližně v místech dnešního dolního nádraží a současně nenechalo vlečku zavést do územního plánu s odůvodněním, že její zaústění do nového nádraží nebude možné. Fanoušci techniky a historie, ale i odborníci na veletrhy by rádi kolejové napojení Výstaviště zachovali. Důvody nejsou jen nostalgické či historické, ale bylo by škoda zahodit šanci vystavovat na veletrhu železniční vozidla přímo na kolejích či po kolejích tam dopravit některé exponáty. 

Podle:

http://druhebrno.smerem.cz/Tema/Vlečka%20Brno%20dolní%20nádraží%20-%20výstaviště, 18. 7. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°11'12.542"N, 16°35'42.032"E (křížení vlečky s tramvajemi - ul. Poříčí x Křížová)

Adresa

Křížkovského, Poříčí, Opuštěná
Brno-střed
Brno 602 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Pisárky, Staré Brno, Trnitá
Nadmořská výška
200 m.n.m. - 207 m.n.m.
Základní číselné údaje
Vlečka je dlouhá asi 2,8 km (od poslední výhybky v žst Brno-dolní nádraží k nejzazšímu zarážedlu na Výstavišti, vlastní měření).

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Koleje vlečky uvidíte např. při jízdě tramvají č. 8 na trase od Hlavního nádraží do Bohunic, zastávka Křídlovická, nebo při jízdě tramvajemi č. 2, 5 nebo 6 jižně od Mendlova náměstí, zastávka Poříčí

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze u Výstaviště na různých plochách (některé jsou placené, např. u křižovatky Poříčí x Rybářská) nebo u Mendlova náměstí, kde některá stání jsou také placená. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může zaparkovat např. u křižovatky Poříčí x Rybářská

Přístup pěšky

Vystupte z tramvaje na zastávkách Křídlovická nebo Poříčí a vlečku uvidíte. Do areálu Brno dolní nádraží není běžně vstup dovolen a na Výstaviště je dovolen jen v době veletržních či jiných akcí. 

Příjezd na kole, parkování kol

Brno není příliš přátelské k cyklistům. Ale poblíž trasy vlečky, na druhém, tj. pravém břehu Svratky, vede cyklostezka označená číslem 1 (je to označení dálkové cyklotrasy Brno - Praha). Od haly Rondo na jih vede cyklostezka po obou březích. Od nákupního centra Olympia směrem na jih má číslo 4.  

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si vlečku může prohlédnout podobně jako pěší návštěvník. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu