Velká Klajdovka

Chráněné území poblíž lomu Hády v Brně s porostem stepního a lesotepního rázu


Velká Klajdovka je v Brně známa jednak jako výletní hotel a restaurace s nádhernou vyhlídkou na město, ale původně se jedná o stráň s vápencovými skalkami a se stepní a lesostepní vegetací. Hotel a stráň jsou těsnými sousedy. Na druhé straně, tedy na západě, Velká Klajdovka sousedí s dalším velmi zajímavým krajinným prvkem, s Růženiným lomem.

Geologické podloží tvoří v dolní části chráněného území granodiority, tedy staré hlubinné vyvřeliny, v horní části pak geologicky mladší devonské vápence hádsko-říčské líšeňského souvrství. Někteří autoři uvádějí, že hlubinné vyvřeliny tvoří východní část území, vápence západní, ale hranice mezi nimi nikde není patrná. Pokud si nicméně chcete hlubinné vyvřeliny lépe prohlédnout, doporučujeme podívat se do lomů u nádraží Brno-Královo Pole, ale zajímavý odkryv  nabízí také lom při silnici mezi brněnskými městskými částmi Komín a Bystrc. Pokud chcete lépe poznat vápence, není nic snazšího, než se od Velké Klajdovky vydat do Růženina lomu nebo do lomu Hády. Těžba v nich už skončila a vstup do nich je tolerován. V samotném chráněném území Velká Klajdovka podložní horniny příliš na povrch nevystupují.

Velká Klajdovka je území, v jehož ochraně vystupují jako prvořadé zájmy zachovat stabilitu zbytků stepních a lesostepních společenstev a nedopustit, aby se na ní projevily rušivé vlivy blízkého města. Přesto se stepní a lesostepní rostlinná společenstva udržela jen v několika ostrůvcích uvnitř chráněného území, jinde jsou vytlačována křovinami.

Z dřevin se na Velké Klajdovce vyskytuje např. dub pýřitý - šípák (Quercus pubescens), v horní části území se zachovala  teplomilná doubrava menší rozlohy s kamejkou modronachovou (Lithospermum purpurocaeruleum). Běžného turistu napadne, že Velká Klajdovka je určitě chráněna kvůli keřovým porostům, což je také pravda. Roste tu hloh obecný (Crataegus oxyacantha), dřín obecný (Cornus mas), nízké keříky silně ohrožené růže bedrníkolisté (Rosa spinosissima) a vzácné třešně křovité (Prunus fruticosa).

Z bylin uveďme tato druhy: ohrožený  oman mečolistý (Inula ensifolia),  kručinkovec poléhavý (Cytisus procumbens), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis). kosatec  různobarvý (Iris versicolr), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), hvězdice chlumní (Aster amellus), vítod větší (Polygala major), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), kakost krvavý (Geranium sanguineum), třemdava bílá (Dictamnus albus), smldník jelení (Peucedanum cervaria). V blízkosti Brna jen tady roste vstavač nachový (Orchis purpurea). Každá z těchto bylin má svoje stanovištní podmínky poněkud odlišné a Velká Klajdovka navzdory miniaturní rozloze jim poskytuje různé příležitost pro rozvoj, vedle vzácných druhů se vyskytují taxony běžné a tím je toto území velmi zajímavé.

Chráněné území Velká Klajdovka potřebuje péči, hlavně proto, aby nezarostlo nepůvodními křovinami. Ochránci přírody na několika místech na sklonku léta sečou trávu a také vyzkoušeli pastvu ovcí a koz v přenosných ohradách. Tím se jim podařilo odstranit starou trávu a prosvětlit křoviny.

Pokud do území přírodní památky vkročíte, pohybujte se jen po vyšlapaných stezičkách a neničte vegetaci.

Podle:

http://www.pshhady.cz/strany/vel_kla.htm, 16. 2. 2014

http://lokality.geology.cz/3022, 16. 2. 2014

Kolektiv (2008): Chráněná území města Brna, sada sbírkových karet, Rezekvítek Brno, karta č. 28
Umístění

GPS souřadnice

49°13'0.548"N, 16°40'36.302"E

Adresa

Brno-Maloměřice a Obřany a Brno-Vinohrady
Brno 628 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Maloměřice, Židenice
Nadmořská výška
310 m.n.m. - 390 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 10,6 ha. Vyhlášeno bylo r. 1988.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Velká Klajdovka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší ("rozumnou") vlakovou stanicí je Brno hlavní nádraží, odkud jeďte městskou hromadnou dopravou. Nebo využijte stanici Brno - Židenice, kde ale nestaví rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší zastávkou autobusů je Velká Klajdovka. Sem jezdí autobusy 78 a 82. Týž název má zastávka autobusů o 200 m dále u restaurace Velká Klajdovka, kam jezdí linky 201 a 202 z Brna - Židenic, žel. st. a také ze Staré Osady.

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme parkoviště nad restaurací Velká Klajdovka.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme zaparkovat buď naproti hotelu Velká Klajdovka anebo v blízkosti konečné autobusů Červený písek (linky 64 a 74). Bývá tu víc místa než na Velké Klajdovce. Pak ale účastníky zájezdu čeká asi 2 km dlouhý výlet.

Přístup pěšky

Od zastávky autobusů Velká Klajdovka jděte na velkou křižovatku ulic Jedovnická a Novolíšeňská tvaru T (Jedovnická je průjezdní, Novolíšeňská zde končí). Prodloužením Novolíšeňské ulice je silnička mířící pod Růženiným lomem vpravo přes závoru k přírodní památce Kavky. Po této silničce půjdete asi 300 až 400 m a vpravo uvidíte Velkou Klajdovku zdola.

Chráněné území můžete přehlédnout i shora z terasy před hotelem Velká Klajdovka.

A konečně do území Velké Klajdovky můžete vejít shora od žlutě značené turistické cesty.

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd na kole je možný stejně jako přístup pro pěší od restaurace Velké Klajdovky. Silnička pod chráněným územím je sice horší kvality, ale je pro kola vhodná, silniční ale nedoporučujeme.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři s doprovodem zvládnou jízdu po silničce pod chráněným územím celkem dobře.

Rady a tipy

Prohlédněte si stránky Pozemkového spolku Hády a podívejte se na jejich chov lam (www.lamacentrum.cz) poblíž přírodní památky Kavky.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu