Zderadův sloup

Neobvyklá, poněkud tajemná gotická památka v Brně u řeky Svitavy


Na pravém břehu Svitavy v Brně,  v katastrálním území Trnitá, v místech poměrně nové, často průmyslové  zástavby, kde byste stěží očekávali nějakou památku, narazíte na tajemný sloup, jehož účel není dosud uspokojivě vysvětlen.

Říká se mu Zderadův sloup, protože pověst o něm se týká především rytíře Zderada ze Švábenic.

Dle této pověsti, která se váže k roku 1091, král Vratislav II. vyjel na Moravu s vojskem proti svému odbojnému bratru Konrádovi, přičemž oblehl Brno. Při určování místa na táboření Zderad, jeden ze členů královy družiny poznamenal, že místo tábora by mělo být blízko řeky, aby se králův syn Břetislav mohl často koupat.

Všichni okolostojící věděli, že Zderad naráží na příhodu, kdy při tažení proti Sasům se Břetislav nehlídán koupal v řece a byl zajat nepřátelskými vojáky. Břetislav po této Zderadově poznámce údajně rychle odešel a za tuto potupu se mu hned druhý den pomstil. Pozval ho na poradu, na které ho se svými přáteli zabil. Pozdě si Břetislavovi přátelé uvědomili, že před nimi leží mrtev nejoblíbenější králův rádce. Král Vratislav II. nechal přítele pohřbít v rodinné hrobce a na místě tragédie postavit památník, Zderadův sloup.

Historie bude asi poněkud prozaičtější. Jisté je, že stavba se určitě neváže k r. 1091, je mladší, ze 14.-15. stol., má gotické stavební prvky. Účel jejího postavení ovšem není jasný. Mohla např. být milníkem, který ohraničoval hranice brněnské správy nebo mohl ukazovat směr na kupecké cestě  z Brna směrem na východ....

V 19. století se sloup, dosud stojící na levém břehu Svitavy, ocitl na břehu pravém při napřímení toku řeky. V l. 1863-65 byl rekonstruován.

Dnes Zderadův sloup stojí v nevelkém parčíku poblíž bývalé celnice, ukryt je v zeleni.

Podle:

http://www.brno.cz/halo-brno/text.php?clanek=697, 9. 12. 2013

http://www.davar.cz/badatelna/xref/ost_brno_zderaduv_sloup.htm, 9. 12. 2013

Umístění

GPS souřadnice

49°11'27.891"N, 16°37'39.420"E

Adresa

Křenová 76
Brno-střed
Brno 602 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Trnitá
Nadmořská výška
202 m.n.m.
Základní číselné údaje
Sloup je 12 m vysoký.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Brno hlavní nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od hlavního nádraží v Brně můžete ke Zderadovu sloupu cestovat buď tramvají č. 8 (směr Líšeň, Mifkova), 9 směr Juliánov nebo 10 směr Stránská skála. Také můžete jet trolejbusem č. 31 směr Šlapanice, Kalvodova nebo 33 směr Slatna, sídliště. Vystupte na zastávce Masná.

Příjezd osobním autem, parkování

V blízkosti Zderadova sloupu je možno parkovat v ulici Zderadově nebo v ulici Masné.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může parkovat v ulici Masné, ale dostatek místa tu není zaručen.

Přístup pěšky

Od tramvajové zastávky Masná (která ale je v ulici Křenová) jděte 100 m ve směru od města podél tramvajové trasy. Od zastávky trolejbusů jděte jen 50 m týmž směrem.

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd na kole ulicí Křenovou je možný, ale jedná se o velmi frekventovanou a tudíž cyklisty neoblíbenou ulici. Podél blízké řeky Svitavy vede kvalitní cyklostezka (cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka).

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři mohou Zderadův sloup zhlédnout bez problémů.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu