Pomník letců

Pomník u Bílovic nad Svitavou připomíná leteckou dopravní nehodu


Na pravém břehu řeky Svitavy severně od Bílovic nad Svitavou, v místě, kde vyúsťuje do údolí Gangloffova lesní cesta, se v září r. 1951 zřítilo letadlo Československé armády, přičemž zahynulo pět lidí. Místo letecké havárie připomíná pomník s bronzovou deskou se jmény osob-letců, kteří zde zemřeli.

Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 142.


Umístění

GPS souřadnice

49°16'1.088"N, 16°39'50.173"E

Adresa

Bílovice nad Svitavou 664 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bílovice nad Svitavou
Nadmořská výška
235 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte po trati Brno - Česká Třebová, pak máte dvě možnosti. Vystupte buď v železniční zastávce Bílovice nad Svitavou a odtud jděte podle popisu cesty pěšky.

Nebo vystupte v železniční zastávce Babice nad Svitavou a odtud jděte podle jedné ze dvou možností, viz popis cesty pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkých Bílovic nad Svitavou jezdí některé spoje linky 75 z Brna-Staré Osady. Pak je nutno pokračovat pěšky.

Také si za výchozí místo k výletu můžete zvolit brněnskou městskou část Útěchov. Sem jezdí městské autobusy č. 57 z Brna-Husovic, Tomkova náměstí přes Soběšice. Z Brna, od nádraží Královo Pole jede směrem na Útěchov autobus č. 43, na konečné, která se jmenuje Soběšice, Klarisky přestupte na číslo 57. Vystupte na zastávce Rozcestí.

Příjezd osobním autem, parkování

Blízko pomníku, ale na opačném břehu řeky vede silnice z Bílovic nad Svitavou do Adamova. Zhruba 3 km severně od bílovické sokolovny zastavte u mostu přes Svitavu. Jděte pak pěšky 280 metrů k pomníku po pravém břehu řeky. Cesta je sice sjízdná i pro auta, avšak u pomníku se velmi špatně dá parkovat.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může jet stejně jako osobní auto - ale jen od Bílovic. (Velmi vysoké autobusy navíc nepodjedou železniční most v Bílovicích - v. 3,8 m). Vysoký autobus nemůže pokračovat dál na Adamov, protože jsou tu podjezdy s nízkou výškou. Otočit se ale u mostu přes Svitavu 3 km severně od bílovické sokolovny lze.

Přístup pěšky

Z Babic nad Svitavou, žel. zastávky jděte buď po silnici cca 2 km po proudu Svitavy po jejím pravém břehu. Tam, kde silnice přechází na levý břeh, odbočte doprava na nezpevněnou cestu, pak pokračujte asi 280 metrů k pomníku.

Nebo z Babic nad Svitavou, žel. zastávky můžete jít i přes kopec. Nad babickou zastávkou vyjděte po pěšince strmým stoupáním nad nástupiště, kde zastavují vlaky směr Blansko. Nad nástupištěm se vine v kopci zhruba po vrstevnici lesní cesta. Jmenuje se Rosenauerova. Vydejte se po ní doprava přes menší sedlo a stále po ní klesejte ke Svitavě. Minete Rosenauerovu pamětní desku těsně před vyústěním cesty na silnici, pak se dáte přes most doprava, ihned za mostem doleva na nezpevněnou cestu, pak pokračujte asi 280 metrů k pomníku.

Z Bílovic nad Svitavou jděte po pravém břehu po pěšince a pak po nezpevněné cestě k jezu na řece Svitavě. Dále proti proudu od jezu ujdete asi 2 km k ústí rokle Myší díra, kde je i pomník.

Z Brna-Útěchova se vydejte ze zastávky Rozcestí autobusu č. 57. Jděte co centra obce, ale po 160 metrech odbočte vpravo ulicí kolem úřadu městské části. Ulice začne klesat a pak vejde do lesa. Jděte stále přímo, od okraje zástavby k řece Svitavě, kde je i pomník, ujdete asi 3 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Po silnici Bílovice - Adamov vede mezinárodní cyklotrasa č. 5, oblíbená Brňany jako základní přibližovací komunikace do Moravského krasu. Odbočte doleva do lesa 3 km severně od bílovické sokolovny a jeďte asi 280 metrů po pravém břehu po proudu k pomníku.

Zajímavá jízda s kopce je z Útěchova dolů kolem úřadu městské části dolů ke Svitavě 3 km. Zde potřebujete horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem se k pomníku dostane od silnice Bílovice nad Svitavou - Adamov. Viz příjezd autem.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu