Lichtenštejnský pomník u Olomučan

Vzpomínka na dlouho vládnoucího knížete


Když se r. 1898 slavilo 40 let vládnutí knížete Jana II. Lichtensteina na jeho panstvích, v každém revíru, který mu patřil, byly zakládány tzv. Jubilejní háje a v jejich středu byly postaveny pomníky dokumentující tuto událost.     

V kronice revíru Olomučany se ve volném překladu z němčiny píše: "Jeho Jasnost Johann II., svrchovaný kníže a vládce domu Liechtensteinů, se narodil 5. října 1840 na zámku Lednice. 12. listopadu 1858 vystřídal svého otce Jeho Jasnost knížete Aloise II. U příležitosti 40. výročí jubilea panování bylo na věčnou památku v revíru Olomučany, a to v hospodářském dílci 43A, vysazeno 18 dubů červených, 20 dubů letních a 20 dubů. Duby byly vysazeny v trojúhelníkovém sponu ve vzdálenosti 4 m od sebe. Uprostřed mezi 18 vysazenými červenými duby byla umístěna kamenná pamětní tabule s nápisem: Princ Joan Quercentum add. 40 ann. Regim. Jubil. 12 Nov. 1898. Vlevo od skupiny červených dubů byly vysazeny duby letní a vpravo duby zimní. Počet 58 dubů vyjadřuje věk knížete, 18 červených dubů vyjadřuje jeho věk v den nástupu panování a 40 dubů letních a zimních vyjadřuje trvání jeho jubilejního panování," Vida, jak ty roky a počty stromů korespondují. A to se kníže dožil ještě dalších 10 let panování, a proto na každý lichtenštejnský pomník byla umístěna "dodatková" tabulka, na níž se píše:L Jahr. Reg: Jubil. MCMVIII.   

Pomník byl původně zhotoven na zdi z vápencových kamenů, která se časem rozpadla, takže dnes tabule jsou umístěny na jejích troskách. Profesor Josef Opletal sice měl návrh na přestavbu pomníku, k té však nikdy nedošlo. A stromy Jubilejního háje? Vypravte se k pomníku a posuďte, zda rostou nebo je odnesl zub času.


Podle:

Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 133


Umístění

GPS souřadnice

49°19'55.234"N, 16°41'21.869"E

Adresa

Olomučany 678 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Olomučany
Nadmořská výška
460 m.n.m.
Základní číselné údaje
Pomník pochází z r. 1898.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko, kde zastavují osobní vlaky i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejblíže pomníku se dostanete, pokud z Blanska pojedete autobusem č. 230 na konečnou zastávku Olomučany, točna. Také můžete jet z Blanska či Jedovnic do obce Rudice autobusem 231. U obou linek je spojení v pracovní dny velmi dobré, o víkendech horší, ale pokud si jízdní řády zjistíte předem, lze uskutečnit s využitím hromadné dopravy uskutečnit velmi zajímavý výlet.

Příjezd osobním autem, parkování

Poblíž pomníku jsou křižovatky silnice Olomučany - Rudice s lesními cestami (rozcestí se jmenuje Pokojná, další rozcestí jižně odtud blíž k Olomučanům nemá jméno), kde může parkovat několik aut, ale nedoporučujeme to (CHKO, lesníci, policie = pokuta). Je lepší parkovat u točny nad Olomučany nebo v Rudicích na parkovišti u lomu Seč.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobusu doporučujeme parkování u lomu Seč v Rudici nebo na točně autobusů nad Olomučany.

Přístup pěšky

Nejlépe je naplánovat si krátký výlet mezi Rudicí a Olomučany, zhlédnout přitom zajímavosti v Rudici,  a obejít kromě popisovaného pomníku ještě další dva při červené značce. Místo v Olomučanech lze výlet končit nebo začínat v Adamově a jít přes Nový hrad.          

Po červené značce, která okolo pomníku vede (odbočka z ní je dlouhá cca 50 m) činí celková vzdálenost pro chůzi ze středu Rudice k pomníku 4,5 km, z Olomučan, od točny autobusů na horním okraji obce je to k pomníku 1,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Pomník je postaven přímo u lesní asfaltové silnice, po níž vede cyklotrasa č. 5081 Blansko - Klepačov - Křtiny. Po červené značce vedoucí lesem okolo pomníku nejezděte, jsou tu nesjízdné úseky.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se k pomníku může dostat po lesní asfaltce z blízké silnice Olomučany - Rudice (odbočka do lesa má souřadnice 49°19'44.065"N, 16°41'17.225"E). Doporučujeme pro zdolávání stoupání mít s sebou doprovod.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu