Střelický les

Teplomilný háj nad údolím Bobravy s bohatým výskytem třemdavy bílé


Střelický les je zajímavým teplomilným hájem na geologickém podkladu brněnských vyvřelin - granodioritů - na levém břehu říčky Bobravy u Brna, přesněji řečeno u Střelic. Údolí, jímž Bobrava protéká, si pro své nezaměnitelné kouzlo, klid a rozlehlé louky oblíbili turisté a cyklisté. Většina z nich si při průchodu nebo průjezdu pod Střelicemi ani neuvědomuje, že jsou na okraji chráněného území.

Les je chráněn vzhledem k neobyčejně velkému výskytu třemdavy bílé (Dictamnus albus), která roste zvláště na východě a jihovýchodě chráněného území na světlejších místech a na holých plochách. Přitom na první pohled se jedná o les "obyčejný", z dřevin tu roste  z 98% dub zimní (Quercus petraea) a dále mj. habr obecný (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), javor babyka (Acer campestre) a další, některé i vzácné dřeviny. Místy je v lese vyvinuto keřové patro, někde ale keře chybí. V bylinném patře botanici našli např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum) či pryšec mnohobarvý (Euphorbia epithymoides).

Pro Střelický les je zvláštností výskyt našeho největšího brouka roháče obecného (Lucanus cervus). Byl tu pozorován ohrožený pták dudek chocholatý (Upupa epops) a mnoho jiných druhů ptáků.

Cílem ochrany Střelického lesa je zachovat přírodě blízké společenstvo s třemdavou bílou, nekácet zde stromy a naopak ponechávat je jako doupné pro hnízdění ptáků.

Vzhledem k tomu, že kromě dubu zimního ve Střelickém lese rostou i jiné, poměrně vzácné druhy dubů, je pochopitelně ochrana území zaměřena i na jejich zachování a rozmnožování (dub pýřitý, dub mnohoplodý, dub žlutavý).

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=895, 25. 9. 2015Umístění

GPS souřadnice

49°8'5.182"N, 16°30'39.105"E (jižní, dolní část chráněného území)

49°8'14.347"N, 16°30'36.619"E (severní, horní část chráněného území)

Adresa

Střelice 664 47

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Střelice u Brna
Nadmořská výška
243 m.n.m. - 334 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 2 ha. Ochrana byla vyhlášena r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Střelický les

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Střelice. Leží na dvou tratích: Brno - Jihlava a Brno - Hrušovany nad Jevišovkou. Zastavují tu osobní vlaky, nikoli rychlíky. Výlet můžete začít nebo zakončit také v zastávce Radostice na trati Brno - Hrušovany nad Jevišovkou.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Střelický les můžete vidět, pokud si naplánujete výlet údolím Bobravy. Ten můžete začít buď ve Střelicích, kam se kromě vlaku dostanete autobusem č. 404 (zastávka Střelice, Vršovice) nebo v Radosticích (autobus č. 404, zastávka Radostice, Mlýnská silnice) . Autobus 404 má počáteční stanici v Brně, obvykle do něj pasažéři nastupují na zastávce Brno, Osová. Druhá možnost, jak jít údolím Bobravy, je začít v Želešicích. Sem se dostanete autobusem č. 510 (zastávka Želešice, U Sulzrů). Autobus 510 má počáteční stanici u nákupního střediska Olympia a v Modřicích do něj můžete nastoupit např. u železniční stanice nebo na konečné tramvají.


Příjezd osobním autem, parkování

Údolí Bobravy není moc vhodné pro výlety s počátkem a koncem v autě, protože v údolí "nevytvoříte okruh". Nejrozumnější možnost, jak zaparkovat, se nabízí na severním okraji Radostic.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může zaparkovat na severním okraji Radostic a na účastníky výletu čekat v Želešicích.

Přístup pěšky

Celým údolím Bobravy mezi Radosticemi a Želešicemi vede modrá značka. U Střelického lesa vede dolním okrajem přírodní památky. Výlet můžete začít již ve Střelicích, v Radosticích nebo v Želešicích.

Příjezd na kole, parkování kol

Modrá značka mezi Radosticemi a Želešicemi je v celém průběhu sjízdná pro horská kola. Je velmi oblíbená. Jízdu doporučujeme ve směru z Radostic.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem může do údolí Bobravy vjet shora od Radostic. Sjízdný je ale úsek dlouhý necelé 2 km. Okolo Střelického lesa a dále od Radostic vede terénní stezka pro vozíčkáře nedostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu