Křtinský lom

Bývalá dobývací lokalita na droby je dnes útočištěm obojživelníků


Na sever od městyse Křtiny můžete načerpat síly procházkami v krásných lesích. V geologickém podloží se tu střetávají  horniny nekrasové, především droby a slepence (v prostoru kopce Proklest), s vápenci a dalšími horninami v krasových kapsách mezi Habrůvkou a Rudicí.

Příkladem dobývacího prostoru na nekrasové horniny, konkrétně droby, je Křtinský lom, těsně severně od posledního domu zástavby Křtin s vjezdem od silnice, která vede od dobývacího prostoru východně. Lom má dvě odlišné etáže. Když skončila těžba, horní etáž zůstala suchá, spodní je částečně zalita vodou z podzemního zdroje. Lom od ukončení těžby částečně zarostl . Vzniklý mokřad ve spodní etáži velice vyhovuje rostlinným i živočišným druhům, které mají rády vlhké a mokré prostředí. Z vzácných rostlinných druhů se zde vyskytují prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), ostřice pozdní (Carex viridula) a orobinec sítinovitý (Typha laxmannii). V lomu uvidíte obojživelníky, např. silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus) .

Do lomu můžete nahlédnout shora nebo do něj přijít zespodu od silnice. Nevstupujte na okraje lomových stěn a dbejte osobní bezpečnosti.

Podle:

http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=1306, 30. 3. 2014Umístění

GPS souřadnice

49°18'24.748"N, 16°44'32.351"E

Adresa

Křtiny 679 05

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Křtiny
Nadmořská výška
425 m.n.m. - 455 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 2,96 ha. Vyhlášeno bylo r. 2010.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní památka Křtinský lom

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávkou je Adamov zastávka. Odsud je to pěšky po modré značce do Křtin cca 9 km.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Velmi oblíbená a poměrně vytížená je linka autobusů 201 Brno-Židenice, žel. st. – Brno, Stará Osada – Křtiny – Jedovnice. Vystupte v zastávce Křtiny, Na Dědině. Z Adamova do Křtin anebo z Vyškova do Křtin se dostanete autobusem 157, ten ale na zastávku Na Dědině nejezdí.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem můžete zaparkovat v uličkách Na Dědině na severním okraji Křtin.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus musí účastníky zájezdu nechat vystoupit v prostoru Na Dědině na severním okraji Křtin a jet parkovat do středu městyse.

Přístup pěšky

Pokud chcete vidět lom shora, jděte od autobusové zastávky Na Dědině ulicí šikmo vzhůru a pak jděte po lesní cestě, která vede vpravo od výrazné lesní cesty.

Pokud chcete navštívit lom zdola, pak jděte ze Křtin po silnici, ze silnice odbočte vlevo do lomu cca 230 m za posledním domem zástavby Křtin.

Turistické značky do lomu nevedou.

Příjezd na kole, parkování kol

Pro cyklisty platí přiměřeně totéž, co pro pěší. Severně od lomu vede cyklotrasa č. 5077 Adamov - Jedovnice. Oblast okolo této cyklotrasy je mezi vyznavači jízdy na kole velmi oblíbena. Na většinu zdejších tras nepotřebujete horské kolo, stačí silniční.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem může lom navštívit zdola. K pohledu do lomu shora se nedostane.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu