Jandourkovy závrty

Velmi zajímavá skupina závrtů mezi Ostrovem u Macochy a propastí Macochou


Jandourkovy závrty tvoří v terénu velmi nápadnou skupinu při turistické cestě mezi Ostrovem a propastí Macochou. Závrt bližší k cestě má ploché dno, závrt vzdálenější připomíná nálevku s viditelným otvorem do podzemních prostor. Vzdálenější závrt také slouží k odvedení přívalových vod z blízkého pole a louky do podzemí. V 70. a v 80.letech 20. století zde pracovali speleologové, podrobnosti se můžete dočíst v odkazu, který uvádíme pod tímto textem.

Další skupinu závrtů turisté mohou vidět hned u Ostrova, jeden ze závrtů je poměrně hluboký, další přímo u vesnice je spíše krasovou depresí než závrtem. Opačným směrem vede jednak turistická cesta k Macoše, jednak odbočka do lesa, v němž se ukrývá několik větších i menších závrtů.

Pod všemi závrty na okolní Ostrovské plošině tečou podzemní vodní toky, zejména Punkva, Sloupský potok, Bílá voda, Krasovský potok a potok Lopač.

Podle:

http://www.tartaros.eu/node/38, 21. 4. 2014Umístění

GPS souřadnice

49°22'36.900"N, 16°44'45.404"E

Adresa

Ostrov u Macochy 679 14

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
496 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Blansko. Zastavují zde i rychlíky. Odtud jeďte autobusem č. 232 cca 12 km nebo jděte pěšky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Ostrova u Macochy jezdí autobusová linka č. 232 Blansko, aut. st. - Viilémovice - Vysočany. Některé spoje jedou ještě dál do Drahan a Bousína. V Blansku je autobusové nádraží blízko vlakového. Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, Balcarka a pak jděte vzhůru po turistické značce.

Příjezd osobním autem, parkování

Do Ostrova přijedete buď od Blanska přes místní část Lažánky a obec Vilémovice nebo od severu od Sloupu či Holštejna. Jeďte do horní části obce Ostrov, kde odbočte téměř na okraji zástavby ulicí, kam směřuje i cyklotrasa 5082. Tam, kde se ulice větví, jeďte vlevo. Zastavit lze poblíž mlýna nebo na křižovatce, kde je i rozcestí turistických tras, oficální parkoviště tu ale není.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Podle popisu pro auta může do ulice, kde se nachází mlýn, vjet i autobus. Bude se poněkud obtížně otáčet před jízdou zpět, ale zvládne to.

Přístup pěšky

Okolo Jandourkových závrtů zelená značka, díky níž si můžete udělat zajímavý výlet se začátkem a koncem na Macoše anebo u mlýna v Ostrově.

Příjezd na kole, parkování kol

Okolo Jandourkových závrtů vede cyklotrasa 5082 spojující horní část Ostrova u Macochy s propastí Macochou. Dá se na ní jet na horském kole.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře není cesta mezi Macochou a Ostrovem okolo Jandourkových závrtů sjízdná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu