Propadání Stará a Nová Rasovna

Velkolepé ponory potoka Bílá voda na okraji Moravského krasu


Jižně od obce Holštejn v Moravském krasu vtéká potok Bílá voda do údolí, které se podle nejbližšího sídla jmenuje - Holštejnské údolí. Zatímco dosud Bílá voda tekla údolím na nekrasových horninách, pod Holštejnem vstupuje na vápencové podloží a záhy mizí v podzemí.

V geologické historii jako ponor fungovala jeskyně Hladomorna, dodnes se neví, kudy tehdy Bílá voda podzemím  tekla. Pak se situace změnila a Bílá voda si našla cestu níže po směru Holštejnského údolí do místa, kterému se dnes říká Stará Rasovna či Zbořisko. Holštejnské údolí tu poloslepě končí vysokou skalní stěnou, pod níž jsou vidět staré ponory. Údolí dál jako suché pokračuje k obci Ostrov u Macochy. Jenže čas v krasu stále pracuje a potoky pronikají velmi často jinými prostorami. Tak se stalo v případě Bílé vody, že potřetí změnila místo, kde vstupuje do podzemí. Dvě stě metrů nad Starou Rasovnou si vody našly cestu trhlinami mezi obrovskými balvany a vytvořily další propadání - je to Nová Rasovna.

Obě propadání jsou začátkem nejdelší jeskynní soustavy České republiky. Bílá voda teče podzemím, přibírá tu několik přítoků, např. zleva Jedelský potok a stéká se se Sloupským potokem. Tím vzniká říčka Punkva, která se potom objevuje na dně propasti Macocha a teče Punkevními jeskyněmi. Délka spojených jeskyň, které vytvořily Bílá voda, Sloupský potok a Punkva, se udává 35 km.

Za normálního vodního stavu Bílá voda opouští denní světlo v ponoru Nová Rasovna, za povodní část vody doteče až do Staré Rasovny, jak tomu bylo například při mimořádně rychlém tání sněhu 18.-19.3. 2005, za sucha se voda z koryta vytratí v trativodech ještě před Novou Rasovnou.

Výzkum ponorů začal provádět již r. 1833 Hugo Salm a jeho horníci, poté Jindřich Wankel. Mnoho objevů bylo učiněno až za pomoci čerpadel, kdy jeskyňáři mohli překonat četné sifony.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Rasovna,  1. 2. 2014

http://www.holstejn.eu/userFiles/dokumenty/listarna/tani-snehu-2005-punkva.pdf, 17. 2. 2014
Umístění

GPS souřadnice

49°24'0.661"N, 16°46'35.990"E (propadání Nová Rasovna)

Adresa

Holštejn 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holštejn
Nadmořská výška
440 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní rezervace je 31,7 ha. Vyhlášena byla r. 1990. Propadání je současně vstupem do nejdelšího jeskynného systému České republiky (délka 35 km).
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Bílá voda

Přístup

Příjezd vlakem

Můžete se dopravit buď do železniční stanice Rájec-Jestřebí, kde zastavují pouze osobní vlaky, nebo do železniční stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze směru od Rájce-Jestřebí se do Holštejna autobusem dostanete jen v pracovní dny. Pojedete ze žst Rájec-Jestřebí do Sloupu linkou 240 a zde přestoupíte na linku 260 (Boskovice - Holštejn - Lipovec). Lepší spojení je z Blanska, linkou 232 Blansko - Ostrov u Macochy - Vysočany - Bousín, která funguje v pracovní dny i o víkendech, ale musíte si dát pozor na to, že některé spoje do Holštejna nezajíždějí a zastavují jen 2 km jižně od vsi na zastávce Holštejn, rozc. Pokud byste ale chtěli ale vidět jen Starou a Novou Rasovnu, pak je lhostejné, ze které autobusové zastávky (Holštejn nebo Holštejn, rozc.) výlet začnete.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem je možno do Holštejna dojet docela dobře od Sloupu, Lipovce či Ostrova a zaparkovat na návsi. Jinde se při parkování můžete dostat do střetu se zájmy ochrany přírody. Uličkami v Holštejně sice lze přijet blíže k jihu, tedy i k ponorům, ale parkování vícera aut v úzkých místech by mohlo být komplikované. Nad propadáním Nová Rasovna vede silnice s rachotícím pontonovým mostem, zastavit se tu ale nedá.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může taktéž parkovat na návsi v Holštejně. Místa je tu dost.

Přístup pěšky

Jděte ze středu vesnice Hloštejn k jihu po červené značce asi 800 m. Cestou se určitě zastavte na zřícenině hradu Holštejn a u jeskyně Hladomorna.

Také můžete jít z rozcestí jižně od Holštejna, kde zastavují autobusy. Tentokrát půjdete na sever nejdříve po silnici, po průchodu dvěma zatáčkami přejděte vlevo do lesa na červenou značku. Celkem také asi 800 m.

Sestup ze silnice, po které vede nad Novou Rasovnou most, nedoporučujeme, je poněkud krkolomný.

Příjezd na kole, parkování kol

Stezka, po níž vede červená značka okolo Staré i Nové Rasovny, není příliš vhodná pro jízdní kola. Jízda je možná po sousedící silnici. Po té vede také i cyklotrasa 5080.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je Stará i Nová Rasovna nedostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu