Dolina překvapení

Závrt nazývaný též Gumový blízko místa, kde se v podzemí stéká Bílá voda a Sloupský potok v Moravském krasu


Závrt Dolina překvapení se nachází v Moravském krasu na louce zhruba 2 km západně od Ostrova u Macochy. V blízkém závrtu Městikáď pracovala do r. 1934 skupina Karla Absolona, která se o dalším závrtu v okolí nezmiňuje. Absolon jen mj. poznamenává, že měření virgulí ukázalo, že aktivní vodní tok se nenachází pod závrtem Městikáď, ale několik desítek metrů východněji. To ukazuje na jeho polohu pod východněji položenou krasovou depresí a téměř pod závrtem Dolina překvapení.

A skutečně - novější výzkumy uskutečněné po objevu Amatérské jeskyně potvrdily, že takřka přímo pod závrtem Dolina překvapení leží Dóm zemních pyramid. Ten je součástí Nové Amatérské jeskyně, v Macošském koridoru. Dóm je vysoký 15 až 25 metrů. Jeho dno je zavaleno velkými skalními bloky, které jsou překryty hlinitými a písčitými sedimenty, v nichž skapávající voda vyhloubila jamky zvané egutační a ve kterých jsou zajímavé zemní pyramidy (vyvýšené tvary na místech, kde voda neskapává). Podle nich je dóm pojmenován.

Z Dómu zemních pyramid míří k povrchu 7 komínů, které byly od 70. let do r. 2008 zkoumány jeskyňáři. Přišlo se na to, že ani jeden není průlezný k povrchu. Postupu nahoru bránily ve výšce 30 až 45 m nade dnem závaly nebo neprůlezné pukliny. Jeskyňáři ale podali svědectví, podle něhož z některých komínů viděli při deštích intenzívní skapy vody a kameny ohlazené od ní, což je důkazem faktu, že do komínů shora proudí srážková voda.

V této souvislosti redakce tohoto webu doporučuje odkaz na nesmírně zajímavou mapovou aplikaci na stránkách obce Rudice: http://www.rudice.cz/index.php?page=mapa-rudice-testovaci

V této mapě najeďte nad oblast mezi Ostrovem a Pustým žlebem a bude vám zřejmá poloha podzemních prostor mezi závrty Dolina překvapení a Městikáď.

Co se ale v historii dělo v závrtu, tedy na zemském povrchu?

Závrt zvaný Dolina překvapení dlouho lákal jeskyňáře k průzkumům. Nutno ale podotknout, že dříve, např. v dobách, kdy sousední závrt Městikáď zkoumala skupina Karla Absolona, byl závrt Dolina překvapení buď menšího rozsahu nebo vůbec neexistoval. Až někdy mezi l. 1950-60 se objevuje v archívu fotografií speleologa F. Musila st. snímek a zpráva o "novém propadu nad Městikádí".  Zdá se, že  závrt Dolina překvapení byl poté zaorán nebo zapomenut. Ale již r. 1966 jsou zde zaznamenány první otvírkové práce provedené Speleologickým klubem Brno. Byly objeveny první menší prostory, ale šachta se přitom částečně zřítila. R. 1968 se v pracích pokračovalo, šachta byla zapažena gumovými pneumatikami (odtud druhý název závrtu - Gumový). Rok poté průzkumy končí 40 m pod povrchem, r. 1970 jiní speleologové pneumatiky vytahují ven, vstup zabezpečují ocelovou rourou a končí v hloubce údajně 55 m pod povrchem. Prolézt shora závrtem Dolina překvapení k úrovní podzemních vod se ale dosud nikomu nepodařilo. V l. 2008 - 2009 jeskyňáři tuto dávnou výzkumnou lokalitu opatřili novým uzávěrem.
    
Podle:

http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy§ion=aktivity&id=43, 13. 5. 2014

http://www.planivy.cz/index.php?page=planivy§ion=clanky&id=23, 13. 5. 2014

http://francimus.webnode.com/news/dolina-prekvapeni-versus-dom-zemnich-pyramid/, 13. 5. 2014

http://jeso.nature.cz/?jeso=2820, 13. 5. 2014
    Umístění

GPS souřadnice

49°23'7.382"N, 16°44'23.380"E

Adresa

Ostrov u Macochy 679 14

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Ostrov u Macochy
Nadmořská výška
487 m.n.m.
Základní číselné údaje
První otvírkové práce v závrtu jsou datovány rokem 1966. Největší dosažená hloubka chodby pod závrtem se udává 55 m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Blansko. Zastavují zde osobní vlaky i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Blanska, aut. st. jezdí na okraj vesnice Suchdola autobusová linka č. 233 (jezdí dál do Sloupu a do Žďárné a Benešova). Vystupte na zastávce s názvem Vavřinec, Suchdol.

Do Ostrova u Macochy jezdí autobusová linka č. 232 Blansko, aut. st. - Viilémovice - Vysočany. Některé spoje jedou ještě dál do Drahan a Bousína.  Vystupte na zastávce Ostrov u Macochy, u rybníka.

Poznámka: v Blansku je vlakové nádraží hned vedle autobusového a spoje obvykle navazují.

Příjezd osobním autem, parkování

V Suchdole lze bez problémů zaparkovat na návsi a dál pokračovat pěšky. V Ostrově u Macochy lze parkovat u hřbitova v severozápadní části obce. Polní cesta z Ostrova k lesu značená zelenou značkou je sice pro auta za sucha sjízdná a není sem zákaz vjezdu (stav v květnu 2014), ale vjezd sem stejně nedoporučujeme - berte ohled na přírodu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může parkovat v Suchdole na návsi nebo v Ostrově u Macochy u hřbitova.

Přístup pěšky

Ze Suchdola jděte po zelené značce okolo památného javoru babyky do Pustého žlebu, přičemž se stále držte zeleného značení, po kterém ze žlebu vystoupíte na jeho druhou stranu. Lesem pokračujte až na jeho okraj (stále po zelené). Zde se dejte doleva loukou k závrtu, který je již od okraje lesa vidět. Celkem z autobusové zastávky v Suchdole asi 3 km, z návsi asi 2,5 km.

Z Ostrova u Macochy se k okraji lesa, odkud závrt vpravo uvidíte, dostanete po zelené značce. Z autobusové zastávky Ostrov u Macochy, u rybníka je to asi 2,1 km (jděte vzhůru obcí, až na značku narazíte), od hřbitova asi 1,6 km.

Pozn. Závrt Dolina překvapení také můžete navštívit při túře mezi Macochou a Sloupem. Stačí na křižovatce zelené a žluté značky nazvané Nad Pustým žlebem jít po zelené značce na východ na okraj lesa a pak na louku šikmo vlevo, kde závrt najdete.

Příjezd na kole, parkování kol

Na horském kole doporučujeme příjezd od Ostrova u Macochy.

Poznámky pro vozíčkáře

Tato část Moravského krasu je pro vozíčkáře nedostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu