Krkatá bába

Slepencová skála severně od Brna


Krkatá bába je slepencový skalní útvar připomínající 2,5 m vysokou tlustou hlavu na užším krku v údolí potoka Lubě v území mezi Tišnovem a Černou Horou. Je to zároveň název pro přírodní památku, která chrání jak skály, tak okolní smíšené lesy na levém břehu potoka. V chráněném území mezi dřevinami převládá borovice a dub, mezi rostlinami pak najdeme i ohrožené druhy jako je jalovec obecný (Juniperus communis), skalník celokrajný (Cotoneaster integerimus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)  a strdivka brvitá (Melica ciliata).

Území je zajímavé jednak pověstmi, které barvitě líčí zkamenělý svatební průvod nebo dvě čarodějnice, které se vzájemně zaklely do tvaru skály.

Možná ještě zajímavější než příroda a pověsti jsou téměř uskutečněné úvahy o technickém využití údolí potoka Lubě a skal Krkaté báby. Přesně přes Krkatou bábu měla vést exteritoriální dánice Wien - Wroclav. Stavěli ji Němci za II. světové války, ale dílo nestačili dokončit a po válce v něm nikdo nepokračoval. U Krkaté báby měl vést přes údolí Lubě mohutný most, který se tehdy již začal stavět. Projektanti se rozhodli přírodní útvar stavbou neničit. Dálnice měla vést po dvou samostatných mostech, které měly mít od sebe dostatečnou vzdálenost tak, že Krkatá bába by zůstala sevřena mezi oběma mostovkami postavenými pro každý směr zvlášť. Podotkněne, že mnohem později se tato uvedená technická myšlenka uplatnila na vícero dálničních stavbách. Např. italská dálnice Torino - Savona je v horském terénu desítky kilometrů vedena ve dvou naprosto odlišných stopách.

Údolí Lubě je velmi vhodné pro vycházky nebo pro jízdu na horském kole. Pozorného turistu či ekologa možná zarazí skutečnost, že potok Lubě dřívější zemědělští technokraté napřímili a tím údolí poškodili, nicméně dnes okolo koryta rostou vzrostlé stromy, takže běžný návštěvník si dnes stop po násilné "kultivaci" krajiny ani nemusí všimnout.

Podle:

http://www.dalnice.com/fotogal/r43/lube_mosty/krkata_baba.htm, 4. 7. 2014

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1874, 4. 7. 2014Umístění

GPS souřadnice

49°22'55.689"N, 16°31'45.560"E

Adresa

Lubě 679 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Lubě
Nadmořská výška
335 m.n.m. - 400 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 9 ha. Bylo vyhlášeno r. 1997.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Krkatá bába

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice jsou Tišnov nebo  Kuřim na trati Brno - Havlíčkův Brod. Odtud pokračujte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší obec se jmenuje Lubě. Sem jezdí autobusová linka 235 na trase Blansko - Černá Hora - Lomnice. Do dalš blízké obce Újezd u Černé Hory jezdí autobusová linka 313 na trase Kuřim, žst. - Lysice. V pracovní dny obě linky jezdí v intervalech po 1 nebo 2 hodinách. Omezený počet spojů jezdí i v sobotu a v neděli.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem můžete zaparkovat buď v obci Lubě nebo u turistické ubytovny nazvané Jižní Portál. K Jižnímu Portálu vede místní asfaltová silnice. Na severním konci Újezdu u Černé Hory u zemědělského objektu odbočte, ve směru z centra obce doleva. U ubytovny je malé parkoviště.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro autobus platí totéž co pro osobní auto. Příjezdová cesta k Jižnímu Portálu je sice úzká, ale pro autobusy sjízdná.

Přístup pěšky

Z Újezdu u Černé Hory jděte po modré značce do údolí Lubě a pak po červené značce proti proudu. Celkem asi 2,5 km.

Z Lubě jděte po červené značce ve směru po proudu potoka. Celkem asi 1,5 km.

Z Jižního Portálu jděte nejdříve od rybníčku směrem po proudu po cyklotrase 5197, jakmile dojdete na červenou značku, jděte vpravo proti proudu. Celkem asi 1,5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí Lubě u Krkaté báby je velmi atraktivní pro výlet na horských kolech. V blízkosti vede cyklotrasa 5197.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se do údolí Lubě u Krkaté báby nedostane.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu