Březina

Přirozený smíšený les na výrazném kopci se dvěma vrcholy poblíž obce Lelekovice u Brna


Na západním okraji obce Lelekovice u Brna se nad místními vilkami zvedají dva kopce zvané Březina. Jsou zalesněné smíšeným, z větší části však listnatým lesem. Blízko zástavby je svah kopce velmi příkrý, zde dokonce místy vystupuje na povrch skalní podklad, který byl kdysi těžen v malém stěnovém lomu. V lesním podrostu zkušené oko botanika pozná celou řadu zajímavých rostlin, oba lesem zarostlé kopce byly tedy právem vyhlášeny přírodní památkou.

Hezký dojem z lesa je zvláště umocněn, pokud sem jdete na jaře, ale je také naopak potlačován hlukem z nedaleké silnice Brno - Svitavy. Les je protkán jen několika málo znatelnými stezkami, nejsou zde vybudována turistická odpočívadla.


Umístění

GPS souřadnice

49°17'35.797"N, 16°34'10.618"E

Adresa

Lelekovice 664 31

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Lelekovice
Nadmořská výška
315 m.n.m. - 399 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného úpzemí je 32,2 ha. Vyhlášeno bylo r. 1990.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Březina

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Česká na trati Brno - Havlíčkův Brod.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Brna, Králova Pole, nádraží sem jezdí autobus 41 a z Kuřimi, žel. st. autobus 310. V Kuřimi si dejte pozor, abyste nastupovali na autobus správného čísla s konečnou buď ve Vranově nebo v Lelekovicích. Vystupte v zastávce Lelekovice, náves.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem jeďte do středu Lelekovic, kde odbočte místní ulicí k severu. Na křižovatce ulic vyberte směr co nejvíce vlevo, takže pojedete téměř na západ. Vůz zaparkujte na okraji zástavby.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus trasou pro auta nemůže jet, protože by se na konci Lelekovic neotočil. Cestující musí vystoupit na křižovatce severně od lelekovické návsi.

Přístup pěšky

Jděte z lelekovické návsi po červené značce na sever, ale pak se držte cyklotrasy 5231. Na konci zástavby cyklotrasa uhýbá vpravo, vy se dejte vlevo.

Příjezd na kole, parkování kol

Jeďte z lelekovické návsi po červené značce a cyklotrase 5231 na sever a stále se držte cyklotrasy 5231. Na konci zástavby cyklotrasa uhýbá vpravo, vy se dejte vlevo. Samotným chráněným územím stezky a pěšiny sjízdné pro kola nevedou, je třeba jet nebo kolo vést okrajem lesa.

Poznámky pro vozíčkáře

Přírodní památka Březina není pro vozíčkáře dostupná.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu