Žernovnická rozhledna

Jedno z mála míst v krajině severně od Brna, odkud dohlédnete na jižní i severní okraj Moravy


Nad obcí Žernovník severně od Brna se zvedá kopec Na Skalkách, ze kterého byl vždy vynikající rozhled, zejména směrem k severu. Při velmi čisté atmosféře odtud byl vidět například Králický Sněžník. Úloha kopce coby skvělého rozhledového místa se ještě více zvýšila roku 2014 výstavbou rozhledny. Před jejím postavením bylo z jižních úbočí kopce možno dohlédnout až na Pálavu, nyní při ideálních podmínkách je rozhled možný na všechny světové strany z jednoho místa. Uvážíme-li, že ze Žernovníku na Pálavu je to vzdušnou čarou asi 65 km a na Králický Sněžník asi 95 km, pak se vzhledem k poměrně malé nadmořské výšce rozhledny jedná o zeměpisně neobyčejně zajímavý bod. Z rovnoběžky blízké "střední příčce" naší vlasti vidíme na severní i jižní státní hranici.

Ke stavbě posloužil jako základna dosloužilý vodojem. Rozhledna na něm spočívající byla pojata jako šestiboká konstrukce z ocelových táhel a modřínových kulatin, schodiště a podlahy jsou vyrobeny z dubu. Nahoře návštěvníkům pomohou s orientací skvělé fotografie. Dobře uvidíte např. Hořický hřbet, zámek v Černé Hoře, vesnici Žernovník a dvě charakteristické vyvýšeniny v Boskovické brázdě - Velký a Malý chlum. Za dobrého počasí uvidíte již zmíněnou Pálavu na jihu a Jeseníky s Králickým Sněžníkem na severu. Tak výborná dohlednost je ale spíše vzácností, nejvzdálenější místa na horizontu chybí dokonce i na popisných fotografiích na ochozu rozhledny.

Dole pod rozhlednou se na informační tabuli můžete poučit o historii stavby, ale i o místních rostlinách a o tom,  že zdejší krajinou měla vést dálnice Wien - Wroclaw, kterou začali stavět okupanti za II. světové války. Pozůstatky Němci zahájené stavby jsou u Žernovníku dodnes patrné jako výrazné terénní linie - zářezy a náspy.

Rozhledna je volně přístupná, je bez obsluhy, tedy i bez prodeje suvenýrů či občerstvení. Pamětní razítko získáte v Žernovníku v hostinci U Zvěřinů.

Podle:

Informační tabule pod rozhlednou, 28. 10. 2014

http://www.zernovnik.cz/aadokumenty/Info/RozhlednaTisk.pdf, 14. 11. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°24'18.626"N, 16°32'25.665"E

Adresa

Žernovník 679 21

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Žernovník u Černé Hory
Nadmořská výška
445 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozhledna má výšku 12 m, výška nad terénem je 15,5 m, uvažujeme-li výšku základu-vodojemu. Nahoru vede 63 schodů. Rozhledna byla postavena r. 2014.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Rájec-Jestřebí na trati Brno - Česká Třebová. Pro výlet do Žernovníku je prakticky nepoužitelná.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Žernovníku jezdí autobusové linky 235 Lomnice - Blansko a 313 Lysice - Kuřim. Obě jsou provozovány v pracovní i nepracovní dny. O víkendech jezdí spojů méně.

Příjezd osobním autem, parkování

Do Žernovníku můžete odbočit při jízdě po hlavní silnici Brno - Svitavy buď v Milonicích nebo v Černé Hoře. Auto nechte na parkovišti v horní části vsi, k rozhledně je zákaz vjezdu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Na autobus nebylo při stavbě rozhledny pamatováno, musíte zaparkovat u okraje silnice v horní části vsi.

Přístup pěšky

Červená značka, která vede přes Žernovník, se rozhledně vyhýbá (r. 2014). Navíc mezi Žernovníkem a Černou Horou vede po silnici, takže ji příliš nedoporučujeme. Nejlepší variantou tedy je do Žernovníku dojet autem či autobusem a k rozhledně dojít cca 100 - 200 metrů pěšky, podle toho, zda půjdete zkratkou přes pole nebo "vzorně" po cestách. Návazný výlet doporučujeme do Malé Lhoty a pak údolím Malolhotského potoka  k Jižnímu Portálu.

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Žernovník vedou dvě cyklotrasy: 5197 a 5268. První velmi doporučujeme pro výlet z Kuřimi nebo ze Skaličky.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se k rozhledně dostane od parkoviště aut celkem snadno, ale kvůli příkrému sklonu silnice v obci je třeba mít doprovod. Na rozhlednu se ale nedostane. Zas moc to nevadí, protože výhled od paty rozhledny a z jejího vrcholu příliš rozdílný není.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu