Bukovec

Nejvyšší bod Hořického hřbetu u Blanska


Bukovec je nejvyšší vrchol v Hořickém hřbetu západně od Blanska. Vrchol je nápadně plochý podobně jako celá nejvýše položená část hřbetu. Okraje ale prudce spadají do okolních sníženin, východním úbočím do údolí Svitavy u Blanska, západním do Boskovické brázdy u Lipůvky, Milonic a Lažan. Nadmořská výška 596 metrů Bukovec a Hořický hřbet činí nápadným a pohledově výrazným krajinným útvarem, který doprovází všechny, kdož se vydají na cestu severně od Brna - a je lhostejné, zda to bude po "hradecké" silnici k Černé Hoře nebo silnicemi v okolí Blanska. 

Bukovec je porostlý listnatým lesem, kde názvu dělají čest mohutné buky s dalšími vtroušenými dřevinami. Poblíž turistického informačního místa u nejvyššího bodu naleznete vrcholovou knihu a poučení o tzv. Brněnské výškovnici. 

V Hořickém hřbetu chybí historicky či přírodovědně zajímavá místa, není tu ani moc vyhlídkových bodů, přesto jsou zdejší hluboké lesy vyhledávány k výletům a procházkám - zejména lidmi, kteří hledají uvolnění a klid. 


Umístění

GPS souřadnice

49°21'47.161"N, 16°35'43.007"E

Adresa

Hořice
Blansko 678 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Hořice u Blanska
Nadmořská výška
596 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční spojení: Blansko město, kde zastavují jen osobní vlaky nebo Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší vsi Hořice, která je administrativně součástí Blanska, jezdí některé spoje autobusu č. 152 na trase Blansko - Kuřim. Některé přitom jedou jen z Blanska, autobusového nádraží do Hořic, jiné jedou na celé trase Blansko - Kuřim závlekem přes Hořice a některé tento závlek vynechávají a zastavují jen v blízké Olešné. 

Přístup je možný i z obce Milonice (autobus č. 301 Brno, Královo Pole, nádraží - Černá Hora - Lysice - Kunštát - Bystré nebo č. 162 Kuřím, žst - Boskovice).

Příjezd osobním autem, parkování

 Nejbližší ves Hořice je zapovězena automobilům. V celé vsi je zákaz zastavení, za zástavbou směrem k lesu je zákaz vjezdu, takže všichni řidiči musí parkovat ve směru od Olešné před vsí na odstavném parkovišti. Pokud chcete dál pokračovat do lesa, musíte vsí projít nebo ji obejít po polní cestě. 

V Milonicích lze parkovat libovolně na okraji místní komunikace. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Autobus může zaparkovat na odstavném parkovišti u Hořic nebo v Milonicích. 

Přístup pěšky

Z Hořic vyjděte po červené značce směr Lipůvka, ale na křižovatce značek nazvané Nad Hořicemi přejděte na modrou. Po ní pokračujte necelý 0,5 km na místo, kde modrou značku křižuje asfaltka. Jděte po ní vlevo asi 60 m a pak zabočte v pravém úhlu doprava na lesní silničku (neznačenou). Po ní jděte až na místo, kde ji bude křižovat zelená značka. Křížení není příliš nápadné. po zelené značce se dejte vlevo k vrcholu. Celkem z odstavného parkoviště v Hořicích asi 3 km. Můžete také vyjít ze železniční zastávky Blansko město buď po modré na rozcestí Nad Hořicemi nebo po červené značce do Hořic západním směrem. Počítejte pak s 1,5 km navíc, a to do prudkého stoupání. 

Z Milonic jděte stoupáním po modré značce krásným údolím potoka Lažánky (za mokra místy obtížně schůdné). Na rozcestí Pod Kotlankou se dejte doprava po zelené. Celkem asi 4 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Zalesněný hřbet mezi Svinošicemi, Lipůvkou, Blanskem a Černou Horou je ideálním pro cyklovýlety. Na lesních silnicích je někde položen asfalt, jinde jen šotolina a všude platí zákaz vjezdu aut. Občas narazíte na kryté odpočívadlo s lavičkami a stolem. Významným orientačním bodem je lesní bouda Nepustilka na cyklistické trase Petra Bezruče z Brna do Černé Hory. 

Do oblasti Bukovce se nejlépe dostanete z Hořic, viz popis pro pěší nebo z Milonic ve stoupáních klikatými lesními silničkami. K vrcholu se dostanete od severu pěšinou po zelené značce z nejbližší silničky, naopak od jihu je sjízdnost této pěšiny se zelenou značkou hodně problematická. Naopak modrá značka z Milonic pro kola není sjízdná, taktéž nedoporučujeme stoupání od železniční zastávky Blansko-město, a to ani po jedné ze značených pěších tras.  

Poznámky pro vozíčkáře

     Vrchol není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu