Holé vrchy

Přírodě blízká lesní společenstva na úbočí Babího lomu u Lelekovic


Na jihozápadním úbočí Babího lomu mohou vědci i turisté pozorovat přírodě blízká lesní společenstva na podloží hornin brněnského masivu, převážně granodioritů. To je samo o sobě velmi zajímavé, přičemž o území Holé vrchy běžní turisté moc nevědí. Proč Holé vrchy uvádíme jako zajímavost? Protože toto území hlubinných vyvřelých hornin v terénu leží jen asi 300 m od chráněného území Babí lom , který je tvořen především skalami z devonského slepence, tedy z usazených hornin. Střídání hornin na tak malém území stojí za pozornost, i když ale v podmínkách Čech a Moravy jde o docela rozšířený jev.

Granodiority v území Holé vrchy tvoří skalky a balvanité sutě, roste tu mnoho druhů bylin a křovin, včetně vzácných teplomilných druhů.

Chráněný les zvaný Holé vrchy je převážně listnatý, s ostrou hranicí na východě vůči ostatním lesním hospodářským porostům.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=13707, 29. 6. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°18'9.020"N, 16°34'12.070"E

Adresa

Lelekovice 664 31

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Lelekovice
Nadmořská výška
335 m.n.m. - 475 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 11,8 ha. Vyhlášeno bylo r. 2010.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Holé vrchy

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Česká na trati Brno - Havlíčkův Brod. Můžete také jet do stanice Kuřim.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Brna, Králova Pole, nádraží jezdí autobus 41 a z Kuřimi, žel. st. autobus 310. V Kuřimi si dejte pozor, abyste nastupovali na autobus správného čísla s konečnou buď ve Vranově nebo v Lelekovicích. Vystupte v zastávce Lelekovice, náves.

Do další nejbližší vsi Podlesí (zastávka Kuřim, Podlesí, Pramen), jezdí autobus 310 z Kuřimi, žst.  Na blízkou zastávku Kuřim, Podlesí, rozc. jezdí autobusy linky 301 na trase Brno, Královo Pole, nádraží - Lysice - Kunštát - Bystré.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem jeďte do středu Lelekovic, kde odbočte místní ulicí k severu. Na křižovatce ulic vyberte směr co nejvíce vlevo, takže pojedete téměř na západ. Vůz zaparkujte na okraji zástavby.

Nebo jeďte do vsi Podlesí a zaparkujte poblíž mateřské školy.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus trasou pro auta nemůže jet, protože by se na konci Lelekovic neotočil. Cestující musí vystoupit na křižovatce severně od lelekovické návsi.

Nebo zájezdový bus může parkovat při vjezdu do zástavby Podlesí.

Přístup pěšky

Jděte z lelekovické návsi po červené značce na sever, ale pak se držte cyklotrasy 5231. Na konci zástavby cyklotrasa uhýbá vpravo, jděte po ní a zhruba 300 m od okraje vesnice uvidíte vpravo porosty chráněného území s červenými značkami na stromech.

Můžete též jít po cyklotrase 5231 z Podlesí. Chráněné území uvidíte vlevo.

Pokud byste chráněné území chtěli poznat blíž, jděte z Lelekovic po cyklotrase 5231, na konci zástavby stále po ní vpravo. Tam, kde cyklotrasa u ůesa uhýbá vlevo, jděte naopak vpravo po vrstevnicové cestě jakoby zpět k obci, ale asi po 20 metrech se objeví pěšinka stoupající strmě vzhůru. Tou se dejte. Na levé straně bude chráněné území, vpravo hospodářský les. Takto se tudy můžete poněkud netradičně dostat na Babí lom.

Příjezd na kole, parkování kol

Z Lelekovic jeďte po cyklotrase 5231 na západ, viz popis cesty pěšky.    

Z Kuřimi nebo z Podlesí jeďte po cyklotrase 5231. Trasa 5231 je v úseku Lelekovice - Podlesí vhodná jen pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pěšina mezi Podlesím a Lelekovicemi, z níž je možné chráněné území Holé vrchy vidět, není sjízdná pro vozíčkáře.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu