Velký Troubný

Chráněné území, rybník v České Kanadě


V České Kanadě nedaleko od vesnice Stálkov najdete několik ryníků, z nichž některé jsou chráněné. Rybník Velký Troubný je přírodní památkou s vysokou rozmanitostí planktonu, velmi dobře vytvořeným pobřežním  pásmem a s výskytem velkého množství obojživelníků. Malebnost krajiny okolo rybníka dotvářejí žulové balvany.

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1776, 14. 9. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°2'1.174"N, 15°18'1.184"E

Adresa

Stálkov
Slavonice 378 81

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Stálkov
Nadmořská výška
635 m.n.m. - 638 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 8,2 ha. Vyhlášena byla r. 1995.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Velký Troubný

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Slavonice.  Je konečnou stanicí na železniční trati z Kostelce u Jihlavy. Do Kostelce se lze dostat přímými vlaky na trase Brno - Jihlava - České Budějovice.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Po silnici, která vede okolo rybníka, nejezdí žádné autobusové spoje, do nejbližší vsi Stálkov jezdí některé spoje autobusové linky Slavonice - Jindřichův Hradec. Jejich frekvence je ale velmi nízká, obvykle 3 až 4 páry ve všední dny, o víkendech nic.

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte ze Stálkova po silnici směrem na severovýchod a zaparkujte v lese na křižovatce u velkého kříže. K rybníku je to pak po silnici označené zákazem vjezdu asi 200 m pěšky. Lesní silnice ale nevede přímo při břehu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Na křižovatce silnic u kříže asi 200 m od rybníka není dostatek místa a také samotná silnice je velmi úzká, nikoli však nesjízdná. Doporučujeme buď parkovat ve Stálkově a zbytek cesty dojít pěšky anebo účastníky zájezdu nechat vystoupit na rozcestí o velkého kříže (viz parkování autem) a vrátit se pro ně po uskutečnění obhlídky na totéž místo.

Přístup pěšky

Ze Stálkova jděte k rybníku po žluté značce, nejprve po silnici, pak po lesních a polních cestách. Přijdete od jihu, kde bývá v létě dětský tábor. Značka nevede přímo po břehu.

Příjezd na kole, parkování kol

Při cestě ze Stálkova do Českého Rudolce odbočte v lese na rozcestí u velkého kříže do lesa po silnici označené zákazem vjezdu. K rybníku je to od kříže asi 200 m. Lesní silnice ale nevede přímo při břehu.

Poznámky pro vozíčkáře

Příjezdová cesta od lesní s křižovatky s velkým křížem je sjízdná, ale rybník je za křovím a vozíčkář z něho mnoho neuvidí.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu