Alej na hrázi Nové řeky

Mimořádně cenné stromořadí 88 mohutných dubů letních na hrázi umělého vodního toku


Když v l. 1584-85 nechal Jakub Krčín z Jelčan budovat vodní kanál Novou řeku, netušil, že i po mnoha staletích budou Češi skloňovat jeho jméno a že se objeví v učebnicích. Ano, Nová řeka je geniální stavitelské dílo, jímž za pomoci primitivních vyměřovacích pomůcek Jakub Krčín převedl část vod z Lužnice do Nežárky, aby ochránil před povodněmi velký rybník Rožmberk (tehdy o rozloze 1000 ha).

Jak tehdy bylo u rybníků zvykem, stavitelé pro zpevnění hrází používali duby. Nejinak si počínal stavitel Nové řeky. Na jejím levém břehu nechal osadit velké množství dubů, jejichž kořeny zpevnily nasypaný val.

Do dnešních dnů se zčásti zachovala monumentální alej mezi Stříbřeckým mostem a Rozvodím, dlouhá asi 6 km, v níž rostou duby značného stáří, ale většina z těch, které sázeli Krčínovi lidé, už uhynula a spadla. V dubovém stromořadí tak uvidíte jedince nejčastěji 50 až 200 let staré. Některé stromy jsou ve výborné kondici, u většiny z nich tomu však není, a tak každá přírodní katastrofa - povodeň, vichřice - snižují jejich počty.

Procházka pěšky nebo projížďka na kole stromořadím je jedním z nejkrásnějších přírodních estetických zážitků v Česku. Alej můžete obdivovat i jako vodáci, pokud budete splouvat Novou řeku, která s alejí tvoří neodmyslitelné spojení. 

Podle:
Kyzlík, P. a kol. (2003): Památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Olympia Praha, str. 84


Umístění

GPS souřadnice

49°0'5.929"N, 14°50'52.765"E (křižovatka Novořecká bašta)

49°2'2.364"N, 14°51'28.710"E (začátek aleje, Stříbřecký most)

48°59'14.410"N, 14°50'56.317"E (konec aleje, Rozvodí)

Adresa

Holičky
Třeboň 379 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holičky u Staré Hlíny
Nadmořská výška
430 m.n.m. - 437 m.n.m.
Základní číselné údaje
V aleji je 88 mohutných stromů (r. 2014). Památnou byla vyhlášena r. 1987. Stromy mají obvody až 800 cm a výšku až 30 m. V aleji rostou stromy až 200 let staré, několik jedinců může být i starších.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Třeboňsko Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Třeboň. Můžete jet i do zastávky Třeboň, lázně, v jejíž blízkosti zastavují autobusy.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusové spojení na nejbližší zastávku Třeboň, Leština je špatné. V pracovní dny pět párů spojů z Třeboně, o víkendech nic (linka Třeboň - Stříbřec - Chlum u Třeboně - Majdalena). Jmenovaná zastávka je těsně u Stříbřeckého mostu.

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte u Stříbřeckého mostu anebo na parkovišti U Splavu. Je v místě, kde zelená turistická značka křižuje silnici I/24 jižně od Třeboně.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zaparkujte u Stříbřeckého mostu anebo na parkovišti U Splavu. Je v místě, kde zelená turistická značka křižuje silnici I/24 jižně od Třeboně. Parkoviště U Splavu disponuje větším prostorem než plocha u Stříbřeckého mostu.

Přístup pěšky

Od Stříbřeckého mostu: jděte alejí 6 km po červené značce k Rozvodí.

Z parkoviště U Splavu: jděte nejdříve 0,5 km po zelené značce k Rozvodí a pak 6 km po levém břehu Nové řeky po červené značce ke Stříbřeckému mostu.

Příjezd na kole, parkování kol

Jízda lesní cestou podél Nové řeky v úseku Rozvodí - Stříbřecký most patří k nejhezčím cykloturistickým zážitkům v Česku. Zvládne ji i silniční kolo, i když povrch cesty je přírodní. Jedinou nevýhodou je, že v sezónních špičkách tu bývá dost rušný provoz. Dávejte pozor na ostatní cyklisty a chodce.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář trasu od Stříbřeckého mostu k Rozvodí s mírnou dopomocí zvládne. Jen musí rozvrhnout síly na cestu tam a zpět.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu