Vodní nádrž Znojmo

Vodní plocha mezi kopci těsně u historického města

Kontaktní informace

Oficiální stránky

Již ve dvacátých letech 20. století se objevily první úvahy o stavbě přehrady u Znojma. Není divu. Sevřené údolí na okraji členitého reliéfu Českomoravské vrchoviny ústící do roviny Dyjskosvrateckého úvalu si přímo říká o regulaci povodní, které by mohly ohrozit říční nivu pod Znojmem. Když byla ve 30. letech postavena vodní nádrž Vranov, přibyl ještě další důvod – regulování hladiny vody přitékající sem od Vranova, když na vranovské elektrárně na plný výkon pracují vodní turbíny.

Stavba byla nakonec uskutečněna v ř. km 132,73 až v l. 1962-65.

Hráz je sypaná z kamene, těsnění je provedeno ze spraše. Návodní svah je zpevněn kameny do rovného povrchu, vzdušný svah je oset travou. Objem vody nad přehradou je 4,29 mil. metrů krychlových, délka vzdutí je 4,3 km.

V betonovém tělese hráze jsou ukryty dvě malé Kaplanovy turbíny, ovšem voda může být vypouštěna i mimo ně dvěma spodním výpustěmi.

Vodní nádrž Znojmo je dnes významným prvkem české vodohospodářské soustavy, neboť reguluje stav na řece Dyji, ale současně „hlídá“ správný průtok vody do Dyjsko-mlýnského náhonu od Krhovického jezu. Též je zásobárnou pro závlahy a pro drobné odběratele. Vyrovnává průtok špičkových vod vodní nádrže Vranov.

Na březích vodní nádrže Znojmo není žádné rekreační zařízení.

Podle:

Blažková, V. (2017): Významné vodní nádrže Jihomoravského kraje, In: Jihomoravské ekolisty 2017/1, s. 8Umístění

GPS souřadnice

48°51'15.434"N, 16°2'20.561"E (koruna hráze nad výpustí)

Adresa

Hradiště, Konice, Popice
Znojmo 669 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Znojmo-Hradiště, Konice u Znojma, Popice u Znojma
Nadmořská výška
220 m.n.m. (hladina stálého nadržení), 228 m.n.m. (kóta koruny hráze)
Základní číselné údaje
Stavba hráze pochází z let 1962-65. Objem vody nad přehradou je 4,29 mil. metrů krychlových, délka vzdutí je 4,3 km.
Kategorie chráněného území
Národní park Podyjí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší  železniční stanicí je Znojmo.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Abyste mohli vychutnat výhledy na vodní nádrž Znojmo, je třeba jet do Konic (linka 818), nebo ke hradišti sv. Hippolyta (zastávka Znojmo, Hradiště, Jednota), odkud jsou zajímavé výhledy dolů k vodě (linky 801, 817).
Do těsné blízkosti hráze žádný autobus nejezdí.

Příjezd osobním autem, parkování

Lze využít např. parkoviště na levém břehu Dyje u mostu pod hrází.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Lze využít např. parkoviště na levém břehu Dyje u mostu pod hrází.

Přístup pěšky

Z Masarykova náměstí jděte ulicí Velkou Mikulášskou víceméně na západ a pak sejděte k řece po červené značce. Okolo hráze na pravém břehu vede žlutá značka, ale na hráz vstup není dovolen.

Velmi pěkný pohled na nádrž je z vyhlídky Králův stolec.

Příjezd na kole, parkování kol

Pod hrází vedou cyklotrasy 5000 a Eurovelo 13. Terén pod hrází v Gránickém údolí je velmi členitý, přesto je cyklisty vyhledáván, stejně tak jako terény na pravém břehu u Konic a Popic.

Poznámky pro vozíčkáře

Hráz a žlutá značka na pravém břehu není pro vozíčkáře dostupná. Těleso hráze je ale vidět již od mostu, kam se vozíčkář dostane autem podél Dyje.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu