U Staré vápenice

Smíšený les na strmém svahu a skalním podkladu nad údolím Říčky


U Staré vápenice je název pro příkrou stráň na levém břehu vodního toku Říčka v jižní části Moravského krasu. Stráň je chráněna jako přírodní památka. Je to geomorfologicky cenné území převážně na vápencích s řadou vzácných rostlin a s lesy blížícími se přirozenému stavu.

Z dřevin v chráněném území roste buk lesní (Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), borovice lesní (Pinus sylvestris), bříza bělokorá (Betula pendula), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb břek (Sorbus torminalis), v keřovém patře dřín jarní (Cornus vernalis), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), z bylin pak lilie zlatohlávek (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), prvosenka jarní (Primula veris) a další.

Faunu bezobratlých zastupují především:  píďalka netýkavková (Xanthorhoe biriviata), hřbetozubec tmavoúhlý (Drymonia obliterata), blýskavka lemovaná (Amphipyra perflua) a další, ptáky  lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) a strakapoud velký (Dendrocopos major) a další.

Přírodní památka U Staré vápenice se rozkládá přímo naproti chráněnému území Velký Hornek a turisté ji většinou při průchodu či průjezdu údolím Říčky míjí. Asi je to pro přirozený vývoj území dobře.

Podle:

http://cs.wikipedia.org/wiki/U_Star%C3%A9_V%C3%A1penice, 7. 1. 2014

http://www.biolib.cz/cz/locality/id2676/, 7. 1. 2014


Umístění

GPS souřadnice

49°13'37.654"N, 16°42'57.840"E (místo u Říčky, kde jsou pěkné pohledy do chráněného území)

Adresa

Horákov
Mokrá-Horákov 664 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Horákov
Nadmořská výška
275 m.n.m. - 368 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 7,8 ha. Byla vyhlášena r. 2009.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka U Staré vápenice

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Brno hlavní nádraží, odkud se do Brna-Líšně, na konečnou autobusu č. 55 nebo 58 dopravíte s jedním přestupem na zastávce Stará Osada. Také můžete jet do stanice Brno-Židenice, kde autobusy 55 a 58 svoji jízdu do Brna-Líšně začínají.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus č. 55, 151, zastávka Mariánské údolí, odtud pěšky po modré značce.

Autobus č. 58, konečná zastávka Líšeň, hřbitov, odtud pěšky po žluté značce, u Muchovy boudy přejít na modrou.

Autobus č. 201, 202, zastávka Ochoz u Brna, Říčky, rozc., odtud pěšky po asfaltové silničce do údolí a od Prostředního mlýna údolím dolů po modré značce.

Autobus č. 202, 210, zastávka Ochoz u Brna, obecní úřad, odtud pěšky po modré značce okolo jeskyně Pekárna a pak dolů podél toku Říčky.

Autobus č. 202, zastávka Ochoz, myslivna pod Hádkem, odtud pěšky po zelené značce ve směru toku dolů, pod jeskyní Pekárna dál po modré značce.

Autobus č. 202, zastávka Hostěnice, chaty, odtud k Hostěnickému propadání a pak dál do údolí, u jeskyně Pekárna přejít na modrou značku.
    

Příjezd osobním autem, parkování

Větší parkoviště osobních aut jsou v Brně - Líšni při konečné zastávce autobusů 55 a 151 (naopak v Líšni u hřbitova je parkovacích míst zoufale málo) a při silnici Hostěnice - Ochoz, kde je na louce placené parkoviště pod Hádkem. Do většiny míst při horním toku Říčky je pro motorová vozidla vjezd zakázán!

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat na těchže místech jako osobní auta. U líšeňského hřbitova parkování busu není možné.

Přístup pěšky

Z Brna-Líšně, zastávky autobusů 55 a 151 Mariánské údolí: jděte po modré značce proti proudu Říčky asi 4,5 km.

Z Brna-Líšně, konečné zastávky autobusů 58 u hřbitova: sejděte do údolí Říčky po žluté značce, u Muchovy boudy přejděte na modrou, celkem asi 2 km.

Ze zastávky autobusu Ochoz u Brna, Říčky, rozc.:  po asfaltové silničce do údolí a od Prostředního mlýna údolím dolů po modré značce, celkem asi 4 km.

Ze zastávky autobusu Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem: nejdříve po zelené značce pod jeskyni Pekárna, dál pokračovat údolím po modré, celkem asi 6 km.

V údolí Říčky v místech zvaných U Staré vápenice není žádná vyhlídka nebo zvláštní zastávka, chráněné území poznáte podle dvojitých červených pruhů na stromech.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí Říčky je dobře přístupné na kole, nicméně v sezónních špičkách souběžný provoz cyklistů a pěších působí oběma skupinám problémy. Cyklisté by měli být ohleduplní k pěším. Je třeba se také připravit na to, že údolím vedou cesty s různými povrchy, takže nejlepší je zvolit horské kolo. Od zastávky autobusů 55 a 151 Mariánské údolí se celkem snadno dostanete až ke Staré vápenici, dokonce až sem vede z Líšně asfaltový povrch, který ale záhy končí a mění se na lesní cestu až pěšinu.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům výlet z Brna-Líšně po mírně stoupajícím asfaltovém povrchu k chráněnému území U Staré vápenice doporučujeme. Zdatnější to dokonce zvládnou i bez doprovodu. Od zastávky autobusů v Mariánském údolí je to sem cca 4,5 km.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu