Výhledy do údolí Dyje nad Šobesem

Fantastická přírodní scenérie na meandru v Národním parku Podyjí


Skalnatý ostroh Šobes je mimořádná přírodní lokalita. Zaklesnutý meandr Dyje na Šobesu je v nejužším místě široký pouhých 260 m (měřeno dole u řeky, šíje nahoře je široká jen několik metrů), ale řeka plynoucí dole tuto vzdálenost obtéká korytem dlouhým 2,6 km. Nahoře po šíji meandru vede obslužná silnička pro vinice. Nabízejí se odsud fascinující výhledu do údolí. Z velkého převýšení se slabším povahám může zatočit hlava, ale běžný turista se kochá.

Stačí popojít jen pár kroků vedle silnice a můžete obdivovat koryto Dyje na druhé straně. Připočteme-li mohutné skály, divokou vegetaci a odlehlost od civilizace v bývalém hraničním pásmu, dostaneme mimořádný zážitek. Obtížně se popisuje slovy.


Umístění

GPS souřadnice

48°49'7.748"N 15°58'26.503"E

Adresa

Podmolí 669 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Podmolí
Nadmořská výška
320 m.n.m.
Základní číselné údaje
Šířka meandru Dyje na Šobesu činí 260 m. Dyje Šobes obtéká meandrem dlouhým 2,6 km.
Kategorie chráněného území
Národní park Podyjí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Šatov na trati Znojmo - Retz. Je ale poměrně hodně vzdálena od hranic národního parku.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte ze Znojma, aut. nádr.  autobusem č. 818 směr Šatov a vystupte na zastávce Hnanice. Nebo jeďte ze Znojma, aut. nádr. autobusem č. 817 směr Čížov a vystupte na zastávce Podmolí, náves.

Příjezd osobním autem, parkování

Nejlepší možnost na parkování auta je v Hnanici u hotelu Vinice Hnanice. Tím se nejvíc přiblížíte k hranicím národního parku.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Dáváme totéž doporučení jako pro osobní auta.

Přístup pěšky

Z Podmolí, autobusové zastávky: jděte jižním směrem po souběhu žluté a modré značky, u Pustého rybníku odbočte na červenou a jděte po ní směr Šobes. Z Podmolí celkem 3,5 km.

Z Hnanic, autobusové zastávky: jděte na severozápad k rybníku na okraji vsi, kde najdete i žlutou značku. Pokračujte po ní k hotelu Vinice Hnanice a pak k rozcestí pod Šobesem. Přejdete na červenou, přes Šobeskou lávku, stoupejte vinicí Šobes až na temeno kopce. Z Hnanic celkem 2 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty popisované pro pěší jsou sjízdné na horských kolech. Velmi doporučujeme jako jeden z nejzajímavějších cyklistických terénů v ČR. Modré cykloturistické značení.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s fyzicky zdatným doprovodem se k vyhlídce může dostat po silnici z Podmolí. Modré cykloturistické značení.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu