Železné schody

Nádherná vyhlídka a příroda a zároveň mrazivé připomenutí bývalé železné opony v Národním parku Podyjí


Nad opuštěným meandrem řeky Dyje v Národním parku Podyjí měli za dob socialismu pohraničníci docela velký problém, jak technicky dle tehdejší ideologie zabezpečit státní hranici. Jak známo, několik set metrů až několik kilometrů před "čárou" s Rakouskem a Německem vedla ještě na území Československa souběžně s hranicí tzv. železná opona, soustava zátarasů s ostnatými dráty a hlídkovými věžemi. Podél drátů obvykle vedla silnice, která sloužila hlídkujícím pohraničníkům, kteří na ní chodili buď pěšky nebo jezdili v terénních autech.

Nedaleko vinice Šobes při hranici s Rakouskem vedla železná opona lesem, ale paralelně s ní nebylo možno vybudovat silnici v prudkém svahu nad starým dyjským meandrem. Pro vojáky Pohraniční stráže byly v tomto místě vybudovány "Železné schody". Silnice slepě končila pod nimi a nad nimi. Na horním konci se nyní otevírá výhled zejména jihovýchodním směrem. V lese je velmi dobře znát jako mrazivá připomínka  linie bývalé hranice mezi Československem a světem za oponou. Částečně je možno pozorovat v dálce Dyji a také nížinu u Hnanic.
    


Umístění

GPS souřadnice

48°49'29.719"N 15°58'2.392"E

Adresa

Podmolí 669 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Podmolí
Nadmořská výška
380 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Národní park Podyjí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Šatov na trati Znojmo - Retz. Je ale poměrně hodně vzdálena od hranic národního parku.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte ze Znojma, aut. nádr.  autobusem č. 818 směr Šatov a vystupte na zastávce Hnanice. Nebo jeďte ze Znojma, aut. nádr. autobusem č. 817 směr Čížov a vystupte na zastávce Podmolí, náves.

Příjezd osobním autem, parkování

Nejlepší možnost na parkování auta je v Hnanici u hotelu Vinice Hnanice. Tím se nejvíc přiblížíte k hranicím národního parku.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Dáváme totéž doporučení jako pro osobní auta.

Přístup pěšky

Z Podmolí, autobusové zastávky: jděte jižním směrem po souběhu žluté a modré značky, u Pustého rybníku odbočte na červenou. Vyhlídka Železné schody není na přímé linii značky, ale na její odbočce. Z Podmolí celkem 4 km.

Z Hnanic, autobusové zastávky: jděte na severozápad k rybníku na okraji vsi, kde najdete i žlutou značku. Pokračujte po ní k hotelu Vinice Hnanice a pak k rozcestí pod Šobesem. Přejdete na červenou, přes Šobeskou lávku, stoupejte vinicí Šobes až na temeno kopce a nad něj. Vyhlídka Železné schody leží nikoli na přímé linii červené značky, ale na odbočce. Z Hnanic celkem 5 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Cesty popisované pro pěší jsou sjízdné na horských kolech. Velmi doporučujeme jako jeden z nejzajímavějších cyklistických terénů ČR. Modré cykloturistické značení.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem se k vyhlídce může dostat po silnici z Podmolí. Modré cykloturistické značení.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu