Zaniklá ves Bystřec

Na louce v Rakoveckém údolí u Jedovnic stávala ves. Můžete zde vidět rekonstruované základy několika staveb.


V Česku existují dvě oblasti s nápadně velkým množstvím zaniklých osad. První je Dačicko a druhá oblast Drahanské vrchoviny. Pojďme se podívat do krajiny mezi Blansko, Brno a Vyškov, tedy na Drahanskou vrchovinu. 
Značná vzdálenost od velkých center osídlení a větší nadmořská výška způsobily, že po zániku mnoha osad v husitských válkách neměl nikdo zájem o jejich obnovu. 
A tak, když se pustil lékař a historický geograf dr. Ervín Černý (1913-2001), do systematického průzkumu Drahanské vrchoviny, odborná veřejnost žasla nad jeho celkovými výsledky. Objevil 62 zaniklých vsí, čímž se Drahanské vrchovině dostalo pomyslného prvenství v koeficientu zániku (poměr zaniklých osad k existujícím sídlům) z celé Moravy: 42%, když průměr na Moravě je 32%. Archeologové z Moravského zemského muzea v Brně pod vedením dr. Ludvíka Belcrediho (nar. 1954) od roku 1975 prozkoumali pečlivě jednu z nich, Bystřec, která stála mezi Jedovnicemi a Račicemi. 
Dnes si jen můžeme domýšlet, jak obrovský hospodářský a kulturně-společenský význam v krajině Drahanské vrchoviny dnes již neexistující vsi měly. Nepochybně jejich obyvatelé určili procento odlesnění a také podíl kultivace tehdejších ploch na mnoho staletí dopředu.
Drahanská vrchovina je jedinou oblastí s dokončeným historicko-geografickým průzkumem, takže na tomto modelu můžeme usuzovat, že na celém území Čech a Moravy bude hodně zaniklých a dosud neobjevených vsí. 
Ves u Jedovnic se pod jménem Mehrlinschlag uvádí písemně poprvé r. 1349. Pak r. 1371 bylo její jméno počeštěno na Bystřec. Jako součást holštejnského panství je uváděna až do r. 1437, ale zanikla požárem za husitských válek buď r. 1423 nebo r. 1431. V záznamech r. 1461 se uvádí jako pustá. 
Na místě bývalé vesnice je možné najít zrekonstruované zbytky někdejších stavení, například statek a kovárnu. Všude jsou instalovány informační tabule. Dojem je dokreslen velmi příjemným přírodním prostředím Rakoveckého údolí.


Podle:

Umístění

GPS souřadnice

49°19'15.911"N, 16°48'8.536"E

Adresa

Jedovnice 679 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Jedovnice
Nadmořská výška
450 m.n.m. - 460 m.n.m.
Základní číselné údaje
Ves zanikla r. 1423 nebo r. 1431.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční trať je Brno - Přerov a na ní žst. Luleč. Na úseku Brno - Vyškov ale nejsou zavedeny osobní vlaky, které by tu zastavovaly. Takže nejbližší žst je Vyškov. Pak pokračujte autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Výchozími místy pro výlety do Rakoveckého údolí a k zaniklé vsi Bystřec mohou být: Jedovnice (autobus č. 201 z Brna-Židenic nebo ze Staré Osady), Ruprechtov nebo Senetářov (bus č. 167 z Vyškova), Račice nebo Bukovinka (bus 157 z Vyškova). 

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme zanechat auto u kempu v Jedovnici na levém břehu rybníka Olšovce anebo na pravém břehu na velkém parkovišti. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nabízí se možnost, aby účastníci akce vystoupili na křižovatce Ve Žlebě 49°17'56.401"N, 16°51'19.019"E a řidič čekal v Jedovnicích, kde nejsou problémy s parkováním. 

Přístup pěšky

Z Jedovnice, od kempu na břehu rybníka Olšovce: po červené značce lesními cestami a pěšinami 3,5 km, od autobusové zastávky ve vsi ještě navíc 1,5 km

Z Jedovnice, parkoviště na pravém břehu Olšovce: Jděte po naučné stezce podél rybníka na rozcestí Podomský potok a dále po červené, celkem asi 5 km. 

Ze Senetářova: nejdřív k jihu po zelené značce, pak doleva po červené, celkem asi 5 km. 

Z Ruprechtova: nejdříve po modré značce do Rakoveckého údolí, pak doprava po červené, celkem asi 5,5 km.

Z Račic: červená značka většinou po lesních cestách, téměř 10 km. 

Z Bukovinky: nejdříve po modré značce do Rakoveckého údolí a pak doleva po červené. Celkem asi 3,5 km. 

Nejhezčí výlet je po trase Jedovnice - Račice (červená značka) asi 15 km dlouhý. Příjezd na kole, parkování kol

Přímo k zaniklé vsi nevede žádná cyklotrasa, ale lze sem odbočit z blízké cyklotrasy č. 507 vedené po lesní asflatové silnici. V lese je odbočka vyznačena nebo se řiďte podle mapy. 

Poznámky pro vozíčkáře

lokalita není pro vozíčkáře dosažitelná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu