Medlánecké kopce

Naleziště stepních teplomilných rostlin a hmyzu na okraji Brna


Medlánecké kopce jsou magicky přitažlivým cílem vycházek a výletů v těsném sousedství husté zástavby brněnských městských částí Medlánky a Královo Pole. Lidé sem chodí za vynikajícím rozhledem a obdivují stepní trávníky s mnoha zajímavými rostlinami a živočichy.

Geologické podloží obou kopců (severní se jmenuje Medlánecký a má 322 m.n.m., jižní Střelecký má 338 m.n.m.) je tvořeno brněnskými vyvřelinami. Jsou to převážně ultrabazické diabasy s vložkami aplitů. Nižší polohy na východě svahů jsou pokryty sprašemi.

Na kopcích jsou předmětem ochrany především travinobylinná společenstva, která připomínají step. Trávníky jsou místy zarostlé  keři.

O historii území není mnoho zpráv. Nižší polohy byly pravděpodobně zemědělsky využívány, vyšší polohy byly obhospodařovány kosením a pastvou, je možné, že na nich probíhala i vojenská cvičení. Po r. 1989 tu lidská činnost ustala a kopce s původní vegetací začaly "dobývat" nepůvodní, expanzívní byliny, keře i stromy. Ale od roku 1993 zde ochranáři provádějí cílené biotechnické zásahy, především kosení trávy a likvidaci některých rostlin a náletových dřevin, hlavně jasanu, akátu a vlčího bobu.

Na Medláneckých kopcích se daří dobře několika desítkám exemplářů koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), na vrcholu Střeleckého kopce roste plamének přímý (Clematis recta), na vrcholu Medláneckého kopce ostřice tenkolistá (Carex stenophylla). Entomology potěší výskyt hmyzu, který zastupuje pestrokřídlec podražcový (Zerythia polyxena), otakárek ovocný (Impiclides podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon). Hojně se tu vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Budete-li mít štěstí, zahlédnete ještěrku obecnou (Lacerta agilis) nebo sysla obecného (Citellus citellus). Pokud se Vám nepodaří sysla spatřit, zkuste zajít do blízkosti přistávací plochy nedalekého travnatého medláneckého letiště. Tam kvůli syslovi je dokonce zařízena jeho "rezervace".

Milovníky krajiny určitě potěší kruhový rozhled. Na východě mu dominuje kopec Hády s lomem a vysílačem, dobře je vidět sídliště Líšeň, centrum města, výškové budovy v Brně-Králově Poli. Na jihu dohlédneme do sídliště Bystrc a na kopce okolo Brněnské přehrady, vidíme travnaté letiště zvané Medlánecké a za ním kopec Netopýrky. Ze severního kopce lze perfektně přehlédnout brněnskou městskou část Medlánky. Pokud je zrovna na medláneckém letišti provoz, můžete dalekohledem sledovat bezmotorová letadla.

Jediné, co silně narušuje dobrý pocit na Medláneckých kopcích, je několik vedení vysokého napětí přímo nad chráněným územím.
    

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/archiv/plany_pece/ug_file.php?RECORD_ID=9730 (plán péče o PP Medlánecké kopce), 20. 5. 2015Umístění

GPS souřadnice

49°14'6.081"N, 16°34'5.353"E (Medlánecké kopce, jižní vrchol-Střelecký kopec)

49°14'17.256"N, 16°34'5.213"E (Medlánecké kopce, severní vrchol-Medlánecký kopec)

Adresa

Brno-Medlánky, Brno-Královo Pole
Brno 612 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Medlánky, Královo Pole
Nadmořská výška
282 m.n.m. - 338 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 12,5 ha. Vyhlášeno bylo r. 1988.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Medlánecké kopce

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Brno-Řečkovice a je situována na trati Brno - Havlíčkův Brod. Zastavují tu ale jen osobní vlaky. Pokud do Brna přijedete od Havlíčkova Brodu rychlíkem, vystupte ve stanici Brno - Královo Pole.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Můžete použít autobus č. 41 nebo 71 s výchozí zastávkou Královo Pole nádraží. Lidé cestující do Medlánek často jako nástupní používají zastávku Semilasso. Vystupte v zastávce Medlánky.

Také můžete přijet z centra města tramvají č. 12 na její konečnou zastávku Technologický park.

Příjezd osobním autem, parkování

Auto můžete zaparkovat poblíž středu Medlánek u kruhového objezdu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

V Brně - Medlánkách doporučujeme parkování v ulici Rysova nebo Palírenské.

Přístup pěšky

Z Brna - Medlánek: stoupejte parkem a pak mezi zahrádkami po zelené značce na severní kopec. Celkem asi 500 m.

Z konečné tramvají Technologický park: jděte po žluté značce, v závěru poněkud prudší stoupání. Celkem asi 1 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Terénní cesty na Medláneckých kopcích jsou sjízdné pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je na Medláneckých kopcích terén nesjízdný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu