Jeskyně Lidomorna (též Hladomorna)

Nápadná jeskyně pod zříceninou hradu Holštejn v Moravském krasu


Na okraji údolí, v němž leží vesnice Holštejn v Moravském krasu, turisté obdivují nápadnou skalní stěnu. Přibližně od r. 1268 na ní stával hrad, pod nímž byla ve skále prostora - jeskyně, která využívána jako hladomorna. Jeskyně, hrad, skála a nedaleké propadání Stará a Nová Rasovna patří k nejzajímavějším cílům Moravského krasu.

Potok Bílá voda v geologické minulosti tekl výše než dnes. Do podzemí vtékal nikoli propadáním Stará a Nová Rasovna, ale právě jeskyní Hladomorna. Dnešní jeskyňáři se stále neprokopali přes nánosy sedimentů, které v jeskyni zůstaly poté, co si Bílá voda našla cestu jinudy. A to již objevili 600 m chodeb! Není tedy známo, kudy Bílá voda v geologické minulosti tekla. Možná, že jižně od Holštejna tekla jiným jeskynním systémem než je její dnešní směr, tedy kdy dnes teče Amatérskou jeskyní k soutoku se Sloupským potokem a pak jako Punkva k Macoše. Jeskyně Hladomorna je tedy paleopropadáním.

Středověký hrad Holštejn má příznačné jméno odkazující na jeskynní prostoru pod ním (Höhler Stein = dutý kámen). Jeho obyvatelé a obyvatelé z okolí někdy nemívali na růžích ustláno. Za trest byli spouštěni skalním komínem do jeskyně, jejíž dolní vchod byl zatarasen, takže byli ve vězení. Dějiny na hradě a v okolí zejména v dobách válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem probíhaly nepochybně velmi drsně. Vězení určitě plnilo svůj účel. Však se také v jeskyni našly lidské kostry i části brnění.

Hrad se uvádí r. 1531 jako pustý, brzy poté zaniká i blízká ves Holštejn. Obnovena je na jiném místě až v sedmnáctém století.

Jeskyně Lidomorna pod hradem nemá uzávěru a je možné do ní nahlédnout. Z hlavního dómu vede několik odboček.

Podle:

Zajíček , P. (2010): Jeskyně České republiky, Academia Praha, s. 220Umístění

GPS souřadnice

49°24'7.426"N, 16°46'36.159"E

Adresa

Holštejn 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holštejn
Nadmořská výška
465 m.n.m.
Základní číselné údaje
Půdorys jeskyně má nejčastěji udávané rozměry 25 x 35 m a výšku od 15 do 17 m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Bílá voda

Přístup

Příjezd vlakem

Můžete se dopravit buď do železniční stanice Rájec-Jestřebí, kde zastavují pouze osobní vlaky, nebo do železniční stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze směru od Rájce-Jestřebí se do Holštejna autobusem dostanete jen v pracovní dny. Pojedete ze žst Rájec-Jestřebí do Sloupu linkou 240 a zde přestoupíte na linku 260 (Boskovice - Holštejn - Lipovec). Lepší spojení je z Blanska, linkou 232 Blansko - Ostrov u Macochy - Vysočany - Bousín, která funguje v pracovní dny i o víkendech, ale musíte si dát pozor na to, že některé spoje do Holštejna nezajíždějí a zastavují jen 2 km jižně od vsi na zastávce Holštejn, rozc.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem je možno do Holštejna dojet docela dobře od Sloupu, Lipovce či Ostrova a zaparkovat na návsi. Jinde se při parkování můžete dostat do střetu se zájmy ochrany přírody. Uličkami v Holštejně sice lze přijet blíže ke zřícenině i k jeskyni, ale parkování vícera aut v úzkých místech by mohlo být komplikované.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může taktéž parkovat na návsi v Holštejně. Místa je tu dost.

Přístup pěšky

Přes Holštejn a okolo jeskyně Lidomorna vede atraktivní červená turistická trasa Sloup - Šošůvka - Holštejn - Ostrov. Jeskyni 400 m jižně od obce byste pod zříceninou hradu neměli přehlédnout.

Příjezd na kole, parkování kol

Na kole lze k jeskyni dojet od obce Holštejn  po polní cestě nebo loukami. Pak ale doporučujeme vrátit se zpět do Holštejna. Cesty jižně od jeskyně nejsou pro kola moc vhodné.

Poznámky pro vozíčkáře

Přjezd od Holštejna je rovinatý, ale hrbolatý, vozíčkář s fyzicky silným doprovodem by ho mohl zvládnout.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu