Lusen (Luzný)

Jedna z dominantních šumavských hor, nápadná holým, kamenitým vrcholem. Vynikající rozhled.

Kontaktní informace


neuschoenau@ferienregion-nationalpark.de

Lusen (Luzný) je jednou z nejzajímavějších hor v Bayerisch Wald (Bavorském lese=bavorská část Šumavy). Vrchol se vypíná asi 300 m od státní hranice s Českem. V těchto místech hranice neprobíhá po hlavním hřbetu, ale na jeho severním úbočí. 

Na Šumavě i v Bavorském lese jsou celkem běžná balvanová moře, jedno z nich je například pod Čertovou stěnou, ale nikde netvoří obrovské plochy na vrcholech. Lusen je v tomto ohledu naprostou výjimkou. Vrchol je zdaleka nápadný šedozeleným zbarvením, které způsobují lišejníky na obrovských žulových balvanech

Potoky pramenící na severu Luzného odvádějí své vody do Otavy, která je přítokem Vltavy, vody z jižních svahů skončí v Dunaji (pokud se cestou nevsáknou nebo nevypaří).

Za normálních okolností by vrcholová část hory (kromě balvanového moře) byla porostlá smrky, ale kyselé deště, vichřice a kůrovec původní lesy zcela zničily. Stromy zde umřely vestoje, ale po odeznění nejhorší kalamity již pod nimi klíčí nové rostliny (stav z r. 2013).

Na bavorské straně hory k turistické stezce čeští řezbáři a bavorští skláři umístili společné dílo - Glasarche, Skleněnou archu.

Od přístupové pěšiny pod vrcholem odbočuje povalový chodník - naučná stezka - která ukazuje, že i s kůrovcovou kalamitou si les dokáže poradit. 

Největší "atrakcí" vrcholu je ale bezesporu jedinečný, ničím nerušený kruhový rozhled. Od vrcholového kříže jsou vidět všechny blízké hory Šumavy i Bavorského lesa, na severu také údolí u osady Březník. Za výjimečné dohlednosti, např. při zimní inverzi uvidíte vrcholky severních Alp. 

Přístup na horu je možný jen z bavorské strany, z českého Březníku sice vede stezka, ta je ovšem otevřena jen výjimečně při akcích pořádaných ochránci přírody. Na českém území je zaveden klidový režim směřující především k záchraně populace tetřeva hlušce. Na několika místech tu také roste původní šumavská borovice kleč. 

Podle: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Luzný, 16. 5. 2020

https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/luzny-a-sumava.A130812_072908_tipy-na-vylet_tom, 16.5. 2020

Na idnes doporučujeme přečíst si článek Martina Janošky s popisem cesty na Lusen z české strany, tedy z Březníku. Trasu je možné absolvovat jen od 15. 7. do 15.11. 
     
     


Umístění

GPS souřadnice

48°56'21.408"N, 13°30'24.108"E

Adresa

Neuschönau 94556

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
1373 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Nationalpark Bayerischer Wald

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte z Bayerisch Einsenstein do Zwieselu a zde přestupte na místní vlak směr Grafenau. Vystupte v žel. zast. Rosenau. Většina českých návštěvníků ale stejně tento příjezd nevyužije (byť je velmi romantický).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Hledejte spojení do osady Waldhäuser. Autobusy v sezoně vozí turisty až vysoko do hor na zastávku Lusen, Waldhausreibe. 

Příjezd osobním autem, parkování

Kapacita parkovišť pod Lusenem je omezená. Pokud nebude volno na Waldhausreibe, musíte parkovat níže a zbytek dojít pěšky nebo se svézt kyvadlovým busem. 

"Objížďka" do Bavorského lesa z české strany měří až 80 km (!!!)

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Busy musí parkovat v osadě Waldhäuser.

Přístup pěšky

Velmi hezká přístupová cesta vede z osady Waldhäuser přes "předvrchol" zvaný Waldhäuserriegel (1151 m.n.m.). Pak budete krátce klesat k poslednímu parkovišti. Dále jděte podle směrovek až na vrchol. Sestup je možný toutéž cestou nebo po žluté značce, která vede poněkud jižněji. 

Z Luzného vede krásná "hřebenovka" na Rachelsee a Rachel (Roklan). 

Na https://www.idnes.cz/cestovani/tipy-na-vylet/luzny-a-sumava.A130812_072908_tipy-na-vylet_tom, zde  doporučujeme přečíst si článek Martina Janošky s popisem cesty na Lusen z české strany, tedy z Březníku. Trasu je možné absolvovat jen od 15. 7. do 15.11. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na vrchol je vjezd kol zakázán. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vrchol není pro vozíčkáře dostupný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu