Zřícenina hradu Kepkov

Terénní pozůstatky drobného výšinného opevnění na strategickém místě ve Ždánickém lese


Ve Ždánickém lese se asi 2,5 km jižně od obce Rašovice ukrývají na kopci nad Křižanovickým potokem zbytky hradu Kepkov

O dějinách hradu se mnoho informací neví. Literární nebo internetové zdroje dokonce hovoří jednak o tvrzi, jednak o hradu. 

Kepkov existoval patrně již ve 14. století. Byl vystavěn na ostrohu, k němuž vedla přístupová cesta. Okolo hradu byly vykopány příkopy a postavena mohutná zeď zpevněná opěráky. Uvnitř se zachovaly stopy po paláci s obdélníkovým půdorysem a po věžích. 

V písemných pramenech se hrad opakovaně uvádí jako pustý r. 1497, pak r. 1531 a 1543. Má se za to, že hrad zanikl v česko-uherských válkách ve druhé polovině 15. století. Dnes na místě bývalého hradu najdete jen skromné terénní pozůstatky. 
     
Podle:

https://www.hrady.cz/index.php?OID=2413, 5. 10. 2019

Hosák, L., Zemek, M. (1981), Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl Jižní Morava, Svoboda Praha, s. 121


Umístění

GPS souřadnice

49°5'48.830"N, 16°56'59.107"E

Adresa

Heršpice 684 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Heršpice
Nadmořská výška
336 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Bučovice nebo do žel. zast. Křižanovice na trati Brno - Veselí nad Moravou. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Bučovic můžete jet autobusovou linkou 641 do Mouřínova nebo linkou 640 do Rašovic, z Křižanovic můžete jet linkou 640 do Rašovic. V Bučovicích i v Křižanovicích jsou autobusové zastávky blízko vlaku. Linky 640 i 641 mají docela hustý provoz v pracovní dny, o víkendu je ale provozováno jen minimum spojů. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do Mouřínova nebo do Rašovic. O něco lepší je varianta s parkováním v Mouřínově, odkud lze podniknout okružní výlet. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Jeďte do Mouřínova nebo do Rašovic. O něco lepší je varianta s parkováním v Mouřínově, odkud lze podniknout okružní výlet. 

Přístup pěšky

Z Rašovic: nejdřív jděte k jihu po silnici k okraji lesa, pak se držte žluté značky. Celkem asi 4,5 km. 

Z Mouřínova: po žluté značce asi 5 km, pokud se vám podaří zaparkovat auto jižně od Mouřínova u rybníka, pak asi jen 4,5 km. 

Od rozcestí pod hradem vede vzhůru strmá pěšina. 

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd je možný po nezpevněné cestě od Rašovic podél Křižanovického potoka. Výchozím místem je bod 49°7'18.578"N, 16°56'5.649"E. 

Od rozcestí pod hradem vede vzhůru strmá pěšina - pro kola nesjízdná. 

Poznámky pro vozíčkáře

Lokalita je pro vozíčkáře nedostupná. 

Rady a tipy

Doporučujeme výlet: Mouřínov - Dolní a Horní Mouřínovský rybník - Zřícenina hradu Kepkov - Zaniklá ves Konůvky - Rozcestí u Andělíčka - U Jelena - U Dubu - Dolní a Horní Mouřínovský rybník - Mouřínov, postupně žlutá značka výstup, modrá silnice na hlavním hřbetu a zelená značka sestup. Celkem asi 12,5 km. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu