Palác Kinských v Praze

Jedna ze stálých výstavních expozic a sídlo Národní galerie

Kontaktní informace

+420 220 397 211
Oficiální stránky
palackinskych@ngprague.cz

Palác Kinských či Palác Golz-Kinských, dnes hlavní sídlo Národní galerie, byl postaven v letech 1755 až 1765, ale historii má příslušné místo mnohem starší. 

Stávaly tu tři středověké domy, více na jih to byl už od 2. pol. 12. století románský objekt zvaný Dům U Stolice, jehož kvádříkové zdivo se zachovalo ve sklepeních paláce. Dům se písemně uvádí r. 1363. Víme, že ve 14. století byl přestavován. Po roce 1560 dům vlastnili Trčkové z Lípy a pak Příchovští z Hodějova. V této době došlo k renesančním přestavbám, z nichž se nic nezachovalo. Severněji stál dům od druhé třetiny 13. století. Jmenoval se U Staré měny. Jak víme z dějin Prahy, v centru byly románské a gotické prostory překryty navážkou, takže dnes se bývalé přízemí nachází ve sklepích. Nejinak je tomu i na Staroměstském náměstí, kde se ve sklepě ve dnešním paláci Kinských nacházejí raně gotické křížové klenby. I severní dům byl renesančně přestavěn. Zachovala se vysoká valená klenba s trojúhelníkovitými lunetami v severněji položené místnosti. 

Když si oba domy najal r. 1508 Albrecht z Kolowrat, spojil je. Severní část pak byla kolem r. 1583 přestavěna a byl zde nad průčelím postaven balkon. V l. 1750-55 oba domy postupně koupil Jan Arnošt hrabě Golz, který domy spojil definitivně jednotnou úpravou. Prováděl ji stavitel a architekt Anselmo Martin Lurago (1701-1765), Čech s italskými kořeny. Údajně používal starší plány Kristiána Ignáce Diezenhofera. tehdy byly mj. postaveny dva průjezdy a nové schodiště ve sklepě. Byla dále provedena jednotná výstavba pater a vzniklý dům byl vyzdoben sochami Františka Ignáce Platzera - na atice a štítech. 

R. 1768 dům kupuje František Oldřich Kinský. To má dům už téměř konečnou podobu. R. 1835 majitel kupuje ještě jeden ze sousedních severně položených domů (vlevo), v němž jsou dodnes zachovány gotické sklepy. I u tohoto třetího domu byly provedeny renesanční přestavby (v l. 1609-16). V nynější podobě je ale dům přestaven naposled klasicistně. 

Budova má směrem do náměstí rokokovou fasádu. I nově přikoupený (třetí) dům se tomuto faktu přizpůsobil.  V průčelní budově  byly i rokokové interiéry, jenže poslední přestavba byla vedena v klasicistním duchu. Mj. v tomto stylu bylo vystavěno monumentální sloupové schodiště a vybaveny interiéry. 

Dnes se celý komplex skládá z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a bočních křídel. Zadní budova do Týnské ulice pochází z roku 1838. V téže době byla také upravena obě palácová nádvoří, z nichž zadní bylo původně hospodářským zázemím. 

Koncem 19. století v budově sídlilo německé gymnázium, které navštěvoval mj. Franz Kafka. Z balkonu řečnil 21. února 1948 Klement Gottwald (nebyla to řeč z 25. 2. 1948 začínající slovy "Právě jsem se vrátil z Hradu.." uváděná pozdější propagandou.). Ve správě Národní galerie v Praze je palác od roku 1949. Byly v něm sbírky asijského umění, dnes je v něm umístěno ústředí této kulturní instituce a konají se zde reprezentativní výstavy. 
 
Podle:

https://www.ngprague.cz/budova/palac-kinskych/, 4. 6. 2020

https://cs.wikipedia.org/wiki/Palác_Kinských, 4. 6. 2020

https://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1085568, 4. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

50°5'16.931"N, 14°25'17.988"E

Adresa

Staroměstské náměstí 12
Praha 1 - Staré Město
Praha 110 15

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Staré Město
Nadmořská výška
192 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Praha hlavní nádraží nebo Praha Masarykovo nádraží.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší stanice metra se jmenuje Staroměstská (linka A). 

Příjezd osobním autem, parkování

Doporučujeme parkovat na některém ze záchytných parkovišť na okraji Prahy u stanice metra. Nebo hledejte místo s bílými přerušovanými  pruhy. Tato místa jsou doplněna dopravní značkou s oranžovým či zeleným pruhem.
V „oranžové“ zóně můžete parkovat max. 2 hodiny. V „zelené“ zóně smíte parkovat 6 hodin. Provozní doba, způsob platby a cena je vždy uvedena na parkovacím automatu.
. Neparkujte v místech s modrými pruhy, ta jsou určena pro rezidenty.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz https://bezpecneparkovani.cz/BUS_parking.cms

Přístup pěšky

Staroměstské náměstí je běžně přístupné pro pěší návštěvníky. Palác Kinských nápadně vystupuje před sousední Dům U Kamenného zvonu. 

Příjezd na kole, parkování kol

Prostor u paláce je přístupný pro jízdu na kole. Vzhledem k obrovskému množství pěších návštěvníků sem ale doporučujeme na kole nejezdit. 

Poznámky pro vozíčkáře

Viz http://www.mapapristupnosti.cz/

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu