Zemědělské terasy a valy pod Bučinou

Velmi nápadné pozůstatky dřívějšího hospodaření na Šumavě


Na českém území je poměrně málo míst, na nichž se zachoval tradiční způsob hospodaření. Většina mezí oddělujících soukromé pozemky byla smazána ze zemského povrchu v dobách vzniku zemědělských družstev a státních statků. Pozemky byly sceleny, začala se využívat mechanizace a nikdo tehdy netušil, že se tím připravuje pro krajinu ekologická rozbuška.

Na scelených pozemcích zemědělci na velkých plochách začali pěstovat jednu a tutéž plodinu, čímž začala být krajina méně pestrá a víc náchylná ke zničení. Napadali ji škůdci a eroze.

Mnohde v horách a na Šumavě zvlášť ke scelování pozemků nedošlo. Ještě před kolektivizací zemědělství z jednotlivých políček lidé vysbírali kameny různé velikosti a odvezli je na okraj pozemku. Tím vznikly valy a terasy mnohdy úctyhodných rozměrů. Když po roce 1948 vzniklo hraniční pásmo se zákazem vstupu, na těchto pozemcích obvykle hospodařily státní statky, které neměly zájem a prostředky na to, tak obrovské valy rušit a tyto pozemky scelovat. Valy zůstaly, na pozemcích obvykle rostla jen tráva.

Jeden z nejpěknějších příkladů zachovaných zemědělských valů a teras najdete na Šumavě při asfaltové komunikaci, která spojuje Knížecí Pláně s Bučinou. Valy dosahují výšky až 3 m a od dob svého vzniku na nich stačily vyrůst mohutné keře a stromy, mj. krásné jeřáby.

Dnes obrovské plochy šumavských pozemků slouží pastvě skotu, někde i ovcí.


Umístění

GPS souřadnice

48°57'48.021"N, 13°36'6.066"E

Adresa

Bučina
Kvilda 385 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bučina u Kvildy
Nadmořská výška
1077 m.n.m.
Základní číselné údaje
Valy pod Bučinou dosahují výšky až 3 metry.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší rozumně použitelná stanice je Vimperk, odkud dál pokračujte autobusem.
   

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízké Kvildy, významného střediska turistiky a cestovního ruchu, jezdí mnoho autobusových linek, např. z Prahy, z Vimperka, z Českých Budějovic a z Plzně.

Na blízkou Bučinu jede jediná linka. Jezdí pouze v letní sezóně,  a to denně. Jeden z jejích spojů převáží i kola. Vystupte na zastávce Kvilda, Bučina (u nouzového nocoviště) nebo Kvilda, Bučina, státní hranice (u hotelu).

Na některé spoje navazuje na státní hranici autobus německého dopravce do Finsterau.

Příjezd osobním autem, parkování

Na Bučinu i na Knížení Pláně je vjezd autem zakázán. Parkujte na Kvildě, na parkovišti při silnici na Horskou Kvildu. Výjimku mají jen hosté hotelu Alpská vyhlídka na Bučině a ani ti nemohou na ubytování přijet o odjet kdykoliv.


Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdovým autobusem se na Bučinu nedostanete. Parkujte na Kvildě, na parkovišti při silnici na Horskou Kvildu.

Přístup pěšky

Z Kvildy: po silnici asi 7 km na Bučinu a pak vlevo po červené ještě asi 1,5 km. Poněkud delší, ale hezčí je cesta z Kvildy přes prameny Vltavy, asi 10 km.

Z Bučiny: asi 1,2 km po staré signálce (modrá značka) směr Knížecí Pláně.

Od hostince Knížecí Pláně po modré značce asi 1,8 km směr Bučina.

Z Borových Lad: nejdříve po žluté na místo zvané Knížecí Pláně, rozc. a pak doprava po modré, celkem 7,5 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny cesty, které popisujeme pro pěší, jsou vhodné pro cyklisty. Výjimkou je spojnice Borová Lada - Knížecí Pláně, kde cyklisté jezdí po silnici, nikoli lesem po žluté. Samotné terasy leží u signálky, která je označena cyklotrasou s červeným pásovým značením.

Bučina a Knížecí Pláně s okolím patří k nejhezčím cyklistickým terénům Šumavy. Organizovaným skupinám doporučujeme výlet s podporou objednaného autobusu: Kvilda - prameny Vltavy - Bučina - Knížecí Pláně - Žďárské jezírko - Strážný, celkem asi 23 km, případně do Stožce asi 30 km.

Poznámky pro vozíčkáře

Doporučujeme výlet, na který je třeba si vzít doprovod a mít dobrou předpověď poočasí: Kvilda - prameny Vltavy - Knížecí Pláně - Borová Lada. Mezi Kvildou a Borovou Ladou musí přejet doprovodný automobil. Jediný obtížnější úsek je západně od Knížecích Plání, kde není asfalt. Celkem asi 18 km.

Rady a tipy

Zajímavým zážitkem je putování s batohem po šumavské hřebenovce, kdy denní trasa odpovídá vzdálenosti mezi jednotlivými nouzovými nocležišti. Nejbližší takové místo je na Bučině.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu