Zřícenina Horákovského hradu

Zbytky hradu na úzké ostrožně nad údolím Říčky


Horákovský hrad stával na ostrohu nad levým břehem vodního toku Říčky poblíž dnešní Muchovy boudy. Na protějším břehu stávalo (v jiné historické době) hradisko Staré Zámky u Brna-Líšně).

Na horákovské ostrožně lidé byli usazeni již na počátku doby železné, okolo roku 500 př. n. l.. Za doby Velké Moravy bylo osídleno protější hradisko Staré Zámky, jedno z hospodářských center říše.  Podle nálezů keramiky se usuzuje na to, že další osídlení horákovské ostrožny nastalo od pol. 11. stol. Středověký hrad zde byl postaven pravděpodobně ve 14. stol. V zemských deskách se sice píše o Horákovu. V l. 1355-71 jej podle této zmínky vlastnili brněnští měšťané. Co se ale myslelo slovem Horákov - hrad nebo ves?  Dále se ví, že na poč. 15. stol. Horákov držel Václav Herynk ze Sloupna. V té době hrad (jako spousta jiných podobných objektů) nepochybně dávno stál.

A tak jediná písemná zmínka o hradu praví, že r. 1464 zapsal Ondřej ze Sloupna a Horákova své ženě věnem pole, „jež prve k hradu náleželo“. To ale hrad již neexistoval nebo byl pustý a r. 1529 se uvádí les zvaný Hrad. Doba, důvod a okolnosti zániku horákovského hradu jsou tedy předmětem domněnek a spekulací. Mohlo se tak stát za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem. R. 1533 ves Horákov přešla  do majetku Jana Kyjovského z Kyjovic, stala se součástí kobylnického panství a pro nového majitele přestal mít hrad význam.

Místo pro hrad stavitelé zvolili takticky. Ostroh je totiž ze tří stran obtékán Říčkou, která tu vytváří poměrně hluboké údolí se strmými svahy. Čtvrtá, východní, strana je velmi úzká, přitom vlastní plocha pro stavbu byla poměrně rovná. Pro vytvoření relativně bezpečného sídla stavitelé potřebovali tedy hlavně znemožnit postup nepřátelům od východu.

Dnes je na přístupové východní straně velmi dobře patrný 12 m hluboký příkop, za kterým bývala první brána. Nad příkopem bylo nepochybně zbudováno opevnění, nemůžeme ale dle dochovaných stop v terénu určit, jaké. Hrad samotný byl vybudován v nejvyšším bodě ostrohu, takže od první brány sem obyvatelé či návštěvníci mířili po stoupající cestě. Jádro hradu má půdorys tvaru lichoběžníku o přibližných rozměrech jeho os 40 m a 34 m. Na jihozápadní straně jádra (u hradeb) stála nejméně jedna budova, asi jednoprostorová. V jihozápadním rohu areálu, už ve svahu, je patrna hluboká jáma o průměru 17 metrů – pravděpodobně se jedná o cisternu. Podobu hospodářských stavení, palisád a případných jiných staveb lze obtížně rekonstruovat.

 Z hradu se dnes dochovaly jen zbytky, které jsou nicméně v terénu dobře rozeznatelné. Prostor je dnes zarostlý lesem a křovinami, je bez výhledu.

Podle:

http://www.castles.cz/horakovsky-hrad/, 20.11. 2013

http://www.hrady.cz/index.php?OID=651, 20.11. 2013Umístění

GPS souřadnice

49°13'11.095"N, 16°42'55.363"E

Adresa

Mokrá-Horákov 664 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Horákov
Nadmořská výška
315 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Brno hlavní nádraží, odkud se do Brna-Líšně, na konečnou autobusu č. 55 nebo 58 dopravíte s jedním přestupem na zastávce Stará Osada. Také můžete jet do stanice Brno-Židenice, kde autobusy 55 a 58 svoji jízdu do Brna-Líšně začínají.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobus č. 55, 151, zastávka Mariánské údolí, odtud pěšky po modré značce.

Autobus č. 58, konečná zastávka Líšeň, hřbitov, odtud pěšky po žluté značce.

Autobus č. 201, 202, zastávka Ochoz u Brna, Říčky, rozc., odtud pěšky po asfaltové silničce do údolí a od Prostředního mlýna údolím dolů po modré značce, celkem 5,5 km.

Autobus č. 202, 210, zastávka Ochoz u Brna, obecní úřad, odtud pěšky po modré značce okolo jeskyně Pekárna, celkem 6,5 km.

Autobus č. 202, zastávka Ochoz, myslivna pod Hádkem, odtud pěšky po zelené značce ve směru toku dolů, pod jeskyní Pekárna dál po modré značce, celkem 6,5 km.

Autobus č. 202, zastávka Hostěnice, chaty, odtud k Hostěnickému propadání a pak dál do údolí, u jeskyně Pekárna přejít na modrou značku, celkem 6,5 km.

Autobus č. 701, zastávka Mokrá-Horákov, Horákov, odtud po zelené značce.

Příjezd osobním autem, parkování

Větší parkoviště osobních aut jsou v Brně - Líšni při  zastávce autobusů 55 a 151 Mariánské údolí (naopak v Líšni u hřbitova je parkovacích míst zoufale málo) a při silnici Hostěnice - Ochoz, kde je na louce placené parkoviště pod Hádkem. Do většiny míst při horním toku Říčky je pro motorová vozidla vjezd zakázán!

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový autobus může parkovat na těchže místech jako osobní auta. U líšeňského hřbitova parkování busu není možné.

Přístup pěšky

Z Brna-Líšně, zastávky autobusů 55 a 151 Mariánské údolí: jděte po modré značce proti proudu Říčky asi 3 km. V závěru krátký strmý výstup na hradní ostroh.

Z autobusové zastávky v Horákově: jděte po zelené značce ke hradu necelé 3 km. Poslední kousek po modré.

Z Brna-Líšně, konečné zastávky autobusů 58 u hřbitova: sejděte do údolí Říčky po žluté značce, přejděte po hrázi vodní nádrže Muchova bouda na levý břeh a pak jděte kousek na tomto břehu po proudu na modrou značku, kterou vystoupáte vzhůru na hradní ostroh. Celkem asi 2 km.

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí Říčky je dobře přístupné na kole, nicméně v sezónních špičkách souběžný provoz cyklistů a pěších působí oběma skupinám problémy. Cyklisté by měli být ohleduplní k pěším. Je třeba se také připravit na to, že údolím vedou cesty s různými povrchy, takže nejlepší je zvolit horské kolo. Od zastávky autobusů 55 a 151 Mariánské údolí se celkem snadno dostanete až pod hradní ostroh, nahoru je třeba kolo pracně tlačit, přičemž od Muchovy boudy (tj. od severu) je příjezd o něco snazší (dá-li se tlačení kola příjezdem označit).

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se dostanou po asfaltové komunikaci jen pod ostroh, nahoru nikoliv.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu