Zámek Primmersdorf

Krásný romantický objekt, který souvisí s českými dějinami

Kontaktní informace

Oficiální stránky

Zámek Primmersdorf (český překlad Předměřice) leží ve stejnojmenné obci v údolní nivě řeky Thaya při ústí potoka Schafler, 34 km západně od Znojma. 

Zakladatelem stavby podle německého názvu mohl být jakýsi Primo, ministeriál hrabat z Perneggu. Dvě první písemné zmínky z roku 1251 a 1257 uvádějí názvy Primeynsdorf a Pridmerstorf. Tehdy 300 m jižně od dnešního zámku stála tvrz, možná jen dvorec, kde sídlil vladyka Pertold se syny Riwinem a Pertoldem. Hospodářské zázemí Pridmerstorfu bylo velmi malé, dvě nebo tři vesnice. Na místě stavby se našla keramika datovatelná od 11. do 15. století. Ve vladyckém rodu se dále objevují: Vikart (1324), Jindřich a Markéta (1357), Wulfing (1364), Matyáš (1405), Jiří (1454–1475) a Tomáše (1483–1489). Dědička Barbora předává před rokem 1530 tvrz svému synovi Hanušovi Krokvicarovi z Nové Vsi, který souvisí s českými dějinami. Jeho otec nebo snad dědeček vybudoval v nedalekém Písečném velkou vodní tvrz.

Po roce 1550 připadla tvrz a panství Leopoldovi Hauserovi z Karlsteina a.d. Thaya. Leopold ale tady nebydlel ani objekt nevyužíval a již r. 1567 Primmersdorf prodává protestantskému šlechtici Janu Jiřímu z Kuefsteina a Greillensteina. Jan Jiří byl velmi schopný a získal přední pozici v dolnorakouské zemské vládě, ale zpustlý Primmersdorf si nenechává. Prodal jej se sýpkou i panstvím císařskému radovi Mikuláši Puchheimovi, pánovi z Raabsu. Za třicetileté války získala tvrz věnem Polyxena z Puchheimu, která se vdala za Hektora Ferdinanda Geyera z Osterburku. Po jejich bezdětném manželství panství proto získala druhá Geyerova žena Kristýna Sabina. A tím se Primmersdorf dostává do dalších rukou, protože Kristýna Sabina vše prodává svému bratrovi Wolfovi Oedtovi z Helfenberku a Götzendorfu. 

Wolf Oedt, jeho syn Raimund Achilles a snacha Eva Růžena rozená Dubská ze Střebomyslic začali stavět zámek ve dnešní poloze. dvůr uprostřed zámku měl půdorys tvaru čtverce, panstvo bydlelo ve dvoupodlažním východním křídle, ostatní budovy byly hospodářské, směrem na západ byla vystavěna zeď s barokní bránou. Stavbu ale dokončil až další majitel, Jiří Zikmund z Ditrichštejna s manželkou Zuzanou po roce 1667. K zámku tehdy patřila sladovna a pivovar, nedaleko odtud se těžilo stříbro. 

Sledujme ale další rychlé střídání vlastníků. Roku 1685 nabyli zámek a panství Leopold z Russensteina a je-
ho manželka Marie Anna rozená z Wenzelsbergu. Tři roky poté je kupuje bratr Marie Anny, Jan Antonín říšský rytíř z Wenzelsbergu.

Největší rozvoj zámek zažívá po roce 1696, kdy jej koupil klášter augustiniánů kanovníků v Herzogenburgu. Klášteru plynuly daně z řady vesnic na severu Waldviertelu.  Primmersdorf se stal jedním ze správních center  klášterního panství. I z  tohoto důvodu nechal herzogenburský probošt Maxmilián Herb roku 1706 postavit u zámku velkou barokní sýpku podle plánů architekta Jakoba Prandtauera. Další probošt Leopold Planta vystavěl jižní křídlo zámku s prelaturou a kaplí sv. Jana Nepomuckého (1724). Probošt Bernhard Kluwik nechal po roce 1830 zámek důkladně přestavět. Ale když bylo r. 1848 zrušeno poddanství a hospodářské výsledky řádu poklesly, rozhodl se probošt Josef Neugebauer zámek prodat. Roku 1851 jej v dražbě kupuje Jan Nepomuk říšský rytíř Grosser. Je zajímavé, že světští majitelé se opět střídali rychle. Od roku 1859 drží panství Vilemína a po ní od roku 1870 její syn Alfréd Hermann říšský rytíř z Hermansdorfu. Roku 1920 koupil zámek český baron Fridrich Frey z Freyenfelsu, majitel mlékárny ve Vysočanech u Prahy. Jeho žena Jindřiška byla sestrou zpěvačky Emmy Destinové. Vlastníci tehdy zámek přestavěli v romantickém duchu.

Po druhé světové válce se majiteli stala rodina Weissova, po roce 1980 byl rozdělen na soukromé byty. V zámku je umělecký ateliér, po domluvě s majiteli je přístupné pouze nádvoří a kaple. 

Umístění

GPS souřadnice

48°51'35.796"N, 15°34'42.810"E

Adresa

Primmersdorf
Raabs an der Thaya 3820

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Primmersdorf
Nadmořská výška
383 m.n.m.
Základní číselné údaje
První písemné zmínky o Primmersdorfu jsou z roku 1251 a 1257.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice se jmenuje Drosendorf. Je to konečná na trati z Retzu. Jezdí sem ale jen příležitostné vlaky zvané Reblaus express. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Primmersdorfu nejezdí autobusy Postbus. Nejbližší zastávka tak je v nedalekém Eibensteinu, kam jezdí spoje z Drosendorfu z hlavního náměstí a pak je nutno dojít pěšky. Viz též http://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn?L=vs_postbus

Příjezd osobním autem, parkování

Před zámkem při silnici B30 Drosendorf - Raabs a.d. Thaya je poměrně velké parkoviště, kde lze pohodlně zastavit. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Před zámkem při silnici B30 Drosendorf - Raabs a.d. Thaya je poměrně velké parkoviště, kde lze pohodlně zastavit. 

Přístup pěšky

 Okolo zámku vede značená trasa, na jejíž začátek se můžete vypravit např. v Raabsu a jít podél řeky Thaya přes zříceninu hradu Kollmitz a skončit v Drosendorfu (Raabs - Drosendorf 19 km).

Příjezd na kole, parkování kol

Před zámkem lze zastavit např. při cestě z Raabsu do Drosendorfu. Podél řeky Thaya nevede žádná cyklostezka. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář si může zvenčí prohlédnout park před vstupem do zámku (stejně jako kdokoli jiný). 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu