Muzeum tradičního bydlení a perleťářství Senetářov

Malebný dům krytý došky ukrývá nevšední muzeum

Kontaktní informace

+420 739 407 244
Oficiální stránky
obec@senetarov.cz

V malé vesnici Senetářově sousedící s Moravským krasem se zachovala hospodářská usedlost,  stavba z nepálených cihel a s doškovou střechou.

Když r. 1973 zemřeli původní majitelé, podařilo se z iniciativy odboru kultury Okresní národního výboru v Blansku dům odkoupit a při nadšení místních obyvatel a tehdejšího místního národního výboru pod dohledem památkářů opravit. V domě bylo zřízena Expozice tradičního bydlení a perleťářství.

R. 1993 dům přešel pod správu obce, která poté provedla sérii oprav. R. 2002 byla vyměněny došky na střeše, v dalších dvou letech byla odstraněna nevhodná cementová omítka a dům byl omítnut hliněnou omítkou a zamalován vápenným mlékem. Pak v l. 2004-05 byly opraveny chlévy a v dalších letech stodola. Pracovalo se s tradičními materiály, např. se lněným olejem a včelím voskem. Poslední opravy proběhly r. 2010.

Do exteriérů za domem jsou postupně přiváženy a instalovány také typické staré zemědělské stroje.

Usedlost má  hákovou (dvoubokou) podobu dvora, střecha je valbová, okapem je dům natočen k silnici. V domech podobných typů obvykle najdete jizbu, síň a komoru. Tady majitelé ještě přistavili další světnici a další komoru. Kachlová kamna již novějšího typu jsou umístěna netradičně proti vstupním dveřím ze síně. Stropy spočívají na trámech a jsou pobity svrchu  prkny, ve světnici jsou podbity i zespodu a strop je omítnut. Podlahy jsou v kuchyni a světnici zhotoveny z prken, v komoře z udusané hlíny. Život rodiny probíhal většinou v kuchyni, ve světnici se přespávalo, v komoře bylo uskladněno ovoce, zelenina a brambory.

Kolmo na stavení navazují chlévy, kde byly ustájeny 3 krávy, 2 - 3 kusy mladého skotu a 2 prasata. Dvůr dříve příčně uzavírala roubená průjezdná stodola s doškovou střechou.

Do sklepa se vstupovalo po schodech ze síně.

V 19. století se obyvatelé Blanenska živili převážně zemědělstvím, ale muži v Blansku a okolí byli zaměstnáni v železárnách. Obyvatelé vzdálenějších vesnic kromě zemědělství nacházeli obživu jako slaměnkáři, lopatáři, košináři, kolečkáři, pometláři, senaři, šindeláři, doškaři, vápeníci, pískaři a tkalci. Posledně jmenované řemeslo zakořenilo v Senetářově. Zdejší lidé vyráběli síťky do vlasů a síťovali záclony. Později přinesl do Senetářova vídeňsý podnikalel Alfons Tománek výrobu perleťových knoflíků. Založil zde továrnu, ale řada lidí začala vyrábět knoflíky i podomácku anebo v menších dílnách.

A to je právě důvod, proč lidé muzeum v Senetářově navštěvují. V doškové chaloupce se dozvědí o dávném způsobu lovu mořských živočichů, kteří měli perleťové schránky a uvidí některé nářadí a stroje na výrobu perleťových knoflíků. Také mohou detailně prostudovat jednotlivé výrobní úkony. Bylo jich 14 - od uchopení surové lastury po našívání hotových knoflíků na kartony.

Rozvoj knoflíkářství zbrzdila I. světová válka. Za dob první republiky pracovalo již jen několik dílen a Tománkova továrna, která se od r. 1926 jmenovala Novákova. Výroba se nezvyšovala a pak ji drtivou ránu zasadila hospodářská krize po r. 1929. Dílny zanikly, přežila jen Novákova továrna. Zde ale byli majitelé nuceni přejít od perleti k umělé hmotě. Tato výroba přečkala i II. světovou válku a prosperovala i po znárodnění v rámci výrobního družstva Chemoplast. Knoflíky z umělých hmot se v Senetářově vyráběly až do konce 80. let 20. století.

Obvyklá otevírací doba muzea je v červenci a v srpnu od 10 do 16 hodin.

Podle:

http://www.senetarov.cz/muzeum.php, 17. 2. 2014

Melkus, I.: Expozice tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově, Okresní muzeum Blansko, 2. vydání, rok neuveden
Umístění

GPS souřadnice

49°21'13.598"N, 16°48'18.326"E

Adresa

Senetářov 679 06

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Senetářov
Nadmořská výška
544 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chalupa byla pro potřeby zřízení muzea odkoupena r. 1973.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližšími železničními stanicemi jsou Vyškov na trati Brno - Přerov  nebo Blansko na trati Brno - Česká Třebová.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Vyškova se do Senetářova  dostanete autobusem č. 167. V pracovní dny autobusy jedou až do Blanska, o víkendu v Senetářově končí.

Z Blanska se do Senetářova dostanete v pracovní dny autobusem č. 231 nebo č. 167, o víkendech jen linkou 231. Ta však má o víkendu jednu příjemnou zajímavost: přepravuje i jízdní kola. O víkendu mají linky 231 a 167 v Senetářově sladěné jízdní řády pro vzájemné přestupy.

Vystupte na zastávce Senetářov, MŠ.

Příjezd osobním autem, parkování

Do Senetářova vede např. silnice II. třídy Vyškov - Blansko. Parkovat lze před muzeem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkovat lze před muzeem.

Přístup pěšky

Přes Senetářov vede zelená značka, po níž je možno si udělat zajímavý výlet od jedovnického rybníku Budkovan, v Senetářově navštívit muzeum a pak pokračovat do Lipovce nebo až do Holštejna.

Příjezd na kole, parkování kol

Senetářov je na kole dobře dostupný např. z rekreační oblasti Jedovnic. Můžete jet buď lesní cestou nebo po cyklostezce Jedovnice - Kotvrdovice a pak po silnici. Přes obec vede cyklotrasa 5079.

Poznámky pro vozíčkáře

Expozice není bezbariérová.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu