Biskoupský kopec

Chráněné území se stepními trávníky. Na jaře tu kvetou koniklece.


Na východním okraji Českomoravské vrchoviny si několik řek razí cestu hlubokými údolími do níže položeného Dyjskosvrateckého úvalu nebo do Boskovické brázdy. Řeky Jihlava, Oslava, Rokytná a další jsou vyhledávány díky svým divokým půvabům. Někde jejich údolí mají ráz kaňonů. A jak je o kaňonech známo - i když se nacházíte často blízko nich, mnohdy ani netušíte, že kaňon je hned vedle. Krajina připomíná poklidnou rovinu nebo pahorkatinu. 

Přesně toto se vám může stát, pokud vyjdete prudkým kopcem na levý břeh z divokého údolí Jihlavy pod Templštejnem. Skály jsou tytam, procházíte mírně zvlněnou rovinou s loukami, mezi nimiž občas vystupují mírné pahorky na hornině zvané granulit, který tu byl v minulosti místy těžen na kamenivo. A právě ony pahorky nás teď zajímají.

Na několika pahorcích nad levým břehem řeky Jihlavy mezi obcemi Biskoupky a Lhánice se udržely původní stepní trávníky a lesostepní vegetace. Částečně je současný výskyt stepí okolo kóty Biskoupský kopec opravdu přirozený, např. nápadně kvetoucí koniklec velkokvětý je tu více než doma. Protože však ve dnešních podmínkách by kopce rychle zarostly lesem, ochránci přírody občas nežádoucí dřeviny vymýtí. 

Dnes je Biskoupský kopec a několik ostrovních pahorků v okolí chráněným územím. Jsou kromě trav porostlé listnatým lesem, místy se objevují ojedinělé smrky, borovice či jalovce. Území není příliš turisticky známé, takže pokud chcete nalézt přírodní klid, zajděte si sem. 

Speciální poznámka pro botaniky: na Biskoupském kopci v polovině června dozrávají a nabývají nápadného rezavého zbarvení trávy kostřava červená (Festuca rubra) a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola).Také tu zpravidla v tu dobu rozkvétají první pavince horské (Jasione montana), trávničky obecné (Armeria vulgaris) a divizny rakouské (Verbascum austriacum). Na severu chráněného území lze objevit kvetoucí lilii zlatohlávku (Lilium martagon).

Podle:

http://m.taggmanager.cz/3650, 1. 8. 2017


Umístění

GPS souřadnice

49°6'24.222"N, 16°15'27.354"E

Adresa

Biskoupky 664 91

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Biskoupky na Moravě
Nadmořská výška
356 m.n.m. - 397 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní památka má rozlohu 8,3 ha. Byla vyhlášena r. 1979.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Biskoupský kopec

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do železniční stanice Ivančice (konečná stanice na odbočné trati z Moravských Bránic). Odtud pokračujte pěšky nebo autobusem. Pro jízdu z Brna zvolte vlak na trati Brno - Jihlava a vystupte v železniční stanici Tetčice, odkud dále pokračujte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do blízkých Biskoupek jezdí na trase Rosice - Tetčice, žst. - Ivančice, nám. - Oslavany - Mohelno autobus č. 423. 

Příjezd osobním autem, parkování

Auto je možno nejlépe zaparkovat v jihozápadní části obce Biskoupky

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zaparkujte v jihozápadní části obce Biskoupky.

Přístup pěšky

Z Biskoupek: jděte z jihozápadní části obce polní cestou (též cyklotrasa 403A), která mírně stoupá k Biskoupskému kopci. V časném létě tu zrají chutné divoké višně. Celkem asi 2 km. 

Od tábora v údolí Jihlavy: stoupejte po žluté značce (též cyklotrasa 403 A) směrem na sever asi 1,7 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Z Biskoupek: jeďte z jihozápadní části obce polní cestou (též cyklotrasa 403A), která mírně stoupá k Biskoupskému kopci. V časném létě tu zrají chutné divoké višně. Celkem asi 2 km. 

Od tábora v údolí Jihlavy: stoupejte po žluté značce (též cyklotrasa 403 A) směrem na sever asi 1,7 km. 

V obou případech jsou nutná horská kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

     Lokalita Biskoupský kopec je pro vozířkáře nedosažitelná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu