Naleziště graptolitů u vodní nádrže Suchomasty

Významný profil v prvohorních břidlicích nedaleko Berouna


V zářezu železniční vlečky Beroun – Velkolom Čertovy schody u vodní nádrže Suchomasty byl odkryt významný profil v silurských břidlicích (silur je období starších prvohor). Pro odborníky: jedná se o střední část liteňského souvrství – vrstvy litohlavské. Jako Litohlavy se označuje samota vzdálená asi 1 km od profilu směrem k Velkolomu Čertovy schody. 

Paleontologové znají železniční zářez u vodní nádrže Suchomasty jako naleziště graptolitů. Ti jsou vymřelými živočichy. Žili v období ordoviku až spodního devonu, patří do okruhu polostrunatců a vytvářeli pěkně stavěné kolonie. Byli celosvětově rozšířeni.

Na nalezišti u Litohlav paleontologové našli  zástupce všech skupin graptolitů – jsou tu rovní, stočení, spirálovitě prohnutí i dvojřadí. Vzhledem k tomu, že na nalezišti nejsou žádné zkameněliny jiných skupin živočichů, je zřejmé, že usazování vápnitých břidlic s graptolity probíhalo v zastíněném prostředí při nedostatku kyslíku. Tomu napovídá i skutečnost, že břidlice jsou prostoupeny pyritem, který vzniká v podmínkách redukčního prostředí bez přítomnosti kyslíku. Pyrit je v břidlicích rozptýlen nebo tvoří shluky. Jeho rozkladem vznikají na puklinách krystaly sádrovce. 

Při pohybu v zářezu vlečky dbejte osobní bezpečnosti. Nákladní vlaky tu nemají pevný jízdní řád, podle něhož byste mohli očekávat jejich jízdu.

Podle: 

Chlupáč, I. (1988. 1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Akademie věd České republiky, Praha, str. 110


Umístění

GPS souřadnice

49°55'58.338"N, 14°2'37.271"E

Adresa

Králův Dvůr 267 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Králův Dvůr
Nadmořská výška
266 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka se jmenuje Králův Dvůr. Je situována na trati Praha - Plzeň.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Berouna nebo Králova Dvora se do blízkosti naleziště dostanete autobusovou linkou C26 Beroun - Zadní Třebaň. Jezdí tu jen několik spojů, a to jen v pracovní dny. Nejbližší zastávka se nachází jižně od naleziště u samoty Litohlavy a je v jízdních řádech vedena pod názvem Koněprusy, Bítov, rozc. 1,0.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem jeďte z Králova Dvora okolo bývalých železáren. Zaparkovat lze např. u mostu u jižní části nádrže. U hráze moc možností na parkování není.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro příjezd autem.

Přístup pěšky

Z Berouna přes Jarov a lom Kosov vede k vodní nádrži Suchomasty (na její pravý břeh) zelená značka, po níž lze dále pokračovat po silnici k osadě Havlíčkův mlýn, kde je rozcestí se žlutou. Zde se můžete vydat na Koněpruské jeskyně, Kotýz či Koukolovu horu. 

Poznámka: hráz nádrže je sice pro pěší přístupná, není však možno po ní přejít na druhý břeh. 

Naleziště se nachází při levém břehu nádrže. 

Příjezd na kole, parkování kol

Cyklistům jízdu po zelené značce nedoporučujeme. Jeďte po silnici z Králova Dvora.

Poznámky pro vozíčkáře

Naleziště si můžete prohlédnout jen ze silnice. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu