Prosička

Nádherné skály s vyhlídkou nedaleko Jimramova


Ve vrcholových partiích Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou vystupují nad krajinu na několika místech nádherné skalní útvary tvořené vyvřelými nebo přeměněnými horninami. Ze skal se často otevírají vynikající výhledy. Přesně tím případem je skála Prosička, někdy též uváděna jako Prosíčka nad Jimramovem. 

Předmětem ochrany a současně poměrně vysoké návštěvnosti je neobyčejně působivá rulová skalní hradba, nebo chcete-li skalní hřeben s deskovitou odlučností balvanů a s délkou 55 metrů, výškou 17 metrů s mnoha menšími skalkami v okolí, balvanitými sutěmi a balvanovými proudy o rozměrech 100 x 100 metrů. Některé skály jsou bez rostlinného pokryvu, v některých místech roste specifická vegetace, která má trpasličí vzrůst díky nedostatku živin a vody a díky velkému kolísání teplot. Stačí si na vrcholku skal všimnout borovice lesní, břízy bělokoré nebo jeřábu ptačího. Okolní lesní porost bučin a borů se blíží přirozenému stavu. 

Skály byly do současné podoby vymodelovány především mrazovým zvětráváním. Jsou nepřehlédnutelnou dominantou nad zahloubeným údolím Fryšávky. 

Na skále se můžete potkat s ještěrkou živorodou (Zootoca vivipara), pravidelně tu hnízdí krkavec velký (Corvus corax), je tu hodně plšíků lískových (Musacrdinus avellanarius) a veverek obecných (Sciurus vulgaris).  V okolí skály se ochránci přírody a lesníci snaží zachovat hodně doupných stromů pro ptáky. 

Od paty skály vede k vyhlídce cesta, která je jištěna lany. Dbejte bezpečnosti zejména za mokra nebo na sněhu či ledu. 

Z vyhlídky je pěkný pohled zejména do údolí Fryšávky a na protější kopec, kde se mezi jinými skalami ukrývá zřícenina hradu Štarkov

Vyhlídka není na vrcholu s nejvyšší nadmořskou výškou. Ten se nachází při modré značce od vyhlídky směrem na Javorek. 

Podle: 

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1144, 12. 5. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°38'36.957"N, 16°11'51.206"E

Adresa

Borovnice 592 42

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Borovnice u Jimramova
Nadmořská výška
671 m.n.m. - 743 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 7,64 ha. Bylo vyhlášeno r. 1988. Obvykle se udává délka skalního hřebene 55 metrů a výška 17 metrů.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy Přírodní památka Prosíčka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší rozumně využitelná železniční stanice je Polička na místní trati Svitavy - Žďárec u Skutče. Ze Svitav se do Poličky dostanete celkem bez problémů, ale ze směru od Žďárce u Skutče je provoz velmi řídký. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusem jeďte do Jimramova. Spoje sem jedou z Poličky, Nového Města na Moravě nebo z Bystřice nad Pernštejnem. Velmi málo spojů sem jezdí o víkendu. 

Některé autobusy (zejména v pracovní dny) jedou i do vesnice Javorek (příjemnější stoupání než z Jimramova).

Příjezd osobním autem, parkování

Auto doporučujeme zanechat ve vesnici Javorek nebo v osadě Na Louži, kde je velká zemědělská farma. Příjezd úzkou cestou z Javorku,  na parkování poměrně málo místa. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme účastníky zájezdu vysadit v Javorku a čekat na ně v Jimramově. 

Přístup pěšky

Přes Prosička vede modrá značka Jimramov - Javorek. Z obou výchozích míst cesta dlouhá asi 2,5 km, z Jimramova poměrně prudký výstup. 

Z osady Na Louži: jděte nejdříve po červené směr Jimramov a v lese odbočte doleva podle místní směrovky. 

Zajímavý je okružní výlet Jimramov - Prosička - Javorek - Štarkov - Nový Jimramov - Na Louži - Jimramov (asi 10 km, podle toho, kde v Jimramově necháte auto).

Příjezd na kole, parkování kol

Příjezd ke skále Prosíčka jen pro horská kola a cyklisty, kteří jsou připraveni na terénní jízdu a časté vedení bicyklu. 

Poznámky pro vozíčkáře

Skála Prosička je pro vozíčkáře nedostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu