Zřícenina hradu Kunžvart

Hezké místo na Šumavě nad Strážným


Hrad Kunžvart (Königswarte=Královská Stráž) byl postaven na Šumavě na žulovém sklaním výchozu nad starou obchodní stezkou v Vimperka do Passau. Dnešní hlavní silnice I/4 vede jiným údolím, ale v době vzniku hradu byly podobné stavby zcela běžné pro ochranu kupců, kteří vozili po cestách různé zboží, hlavně sůl. Zřícenina hradu Kunžvart na jednom z vrcholů masívu Strážného dnes hlídá jen lesní cesty, ale ve středověku tu bylo poměrně rušno. 

První zmínka o hradu pochází z r. 1359. Karel IV. tehdy potvrzuje držení hradu Peškovi z Janovic a synům jeho bratra Herbarta. V královské listině se zmiňuje také hrad Vimperk jakožto majetek těchže pánů. Další majitelé po Janovských ale už sídlili výhradně ve Vimperku ((Kaplířové ze Sulevic, Malovcové z Malovic, Jáchym z Hradce, Rožmberkové, Kolowratové, Eggenberkové a Schwarzenbergové.

R. 1547 se hrad uvádí jako pustý a r. 1578 velký požár hrad přeměnil ve zříceninu.

Zachovány jsou pouze zbytky třípatrové obytné asi 15 m vysoké věže tvaru čtyřbokého hranolu. Areál hradu donjonového typu je na západní straně vymezen příkopem. 

Podle:

Fiala, Z. a kol. (1986): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. Jižní Čechy, Svoboda Praha, s. 116

https://www.hrady.cz/index.php?OID=194&PARAM=11&tid=1601&pos=800, 21. 9. 2020, text je z větší části doslovně opsán z výše uvedené publikace

     https://www.pamatkovykatalog.cz/hrad-kunzvart-zricenina-14515375, 21. 9. 2020


Umístění

GPS souřadnice

48°55'15.533"N, 13°42'33.503"E

Adresa

Strážný 384 43

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Horní Světlé Hory
Nadmořská výška
1032 m.n.m.
Základní číselné údaje
První písemná zmínka o hradu je z r. 1359.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava, I. zóna

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Lenora. Pak ještě budete pokračovat pěšky nebo autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Z Lenory od žst. jezdí autobusy na trase Vimperk - Lenora - Strážný. Vystupte na konečné, tj. ve Strážném. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte v severní části Strážného na parkovišti u bytových domů (také je tu rozcestí žluté a modré značky).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Z Lenory, žst.: jděte nejdříve po modré značce k jihu, pak po zelené do Strážného a poté pokračujte podle následujícího popisu. 

Ze Strážného: vydejte se po modré značce přes vrchol Vyhlídka, následuje krátké klesání a pak poměrně prudké stoupání. Velmi hezký výlet šumavskou přírodou z Lenory asi 12 km, ze Strážného asi 2 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Na hrad Kunžvart doporučujeme raději jít pěšky. 

Poznámky pro vozíčkáře

Zřícenina hradu Kunžvart není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu