Žižkova skalka

Křemenný val téměř v centru města Prachatic


V severní části Prachatic asi 300 m od náměstí najdou návštěvníci skalní útvar Žižkova skalka, který má zajímavou geologickou i nedávnou minulost. 

Skála má délku asi 130 m a šířku 25 m. Je budována křemennou žílou, která zůstala vypreparována na povrchu, když eroze odnesla okolní horninu, měkčí granulit. Ten je poměrně vzácnou horninou složenou především z křemene granátu a živce, která byla za působení vysokých tlaků v hlubinách zemské kůry přeměněna. Za původní horniny před přeměnou se považují kyselé vyvřeliny nebo arkózy. 

Skála vznikla na rozsáhlé, až 3,8 km dlouhé trhlině v granulitu, která se vyplnila horkým roztokem kyseliny křemičité, jenž postupně ztuhl. Stalo se tak v permu, několikrát v 10 až 15 fázích. Křemen v trhlině má tedy různé stáří. Samotný odnos okolního granulitu je mnohem mladšího geologického data. Křemen na trhlině má bílou až nažloutlou barvu, v některých místech načervenalou, která je způsobena sloučeninami železa, hlavně limonitem. 

Skalka má pro Prachatice význam také v historii

Jan Žižka odsud 12. 11. 1420 řídil obléhání města. Karel Buquoy tak činil o 200 let později 25. 9. 1620 za třicetileté války. Okolo křemenného valu vedla kdysi poutní cesta ke hřbitovnímu kostelu sv. Petra a Pavla, jejímž připomenutím je výklenková kaplička. Najdeme tu také trojboký jehlan z prachatického dioritu. 

Pro město má chráněné území hlavně výukový význam (pro děti, mládež, geology a ochránce přírody). Je součástí klidové zóny. 
     
Podle:

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl, 30. 6. 2020

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1238, 30. 6. 2020


Umístění

GPS souřadnice

49°0'55.240"N, 13°59'59.178"E

Adresa

Žižkova
Prachatice 383 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Prachatice
Nadmořská výška
570 m.n.m. - 584 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 0,31 ha. Bylo vyhlášeno r. 1989. Skála má délku asi 130 m a šířku 25 m
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Žižkova skalka

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Prachatice na trati Číčenice - Volary. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte buď do Prachatic na autobusové nádraží v těsné blízkosti vlakového nebo na nejbližší zastávku Prachatice, Malé náměstí. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat lze např. v ulici Žižkově. Pokud by tu nebylo místo, hledejte parkoviště (např. u ulice Vodňanské)

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme zastavit v ul. Vodňanské. 

Přístup pěšky

Okolo valu vede naučná stezka a také červená značka Prachatice - Husinec. Nejlepší pohled je z ul. Pod Skalkou. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolí skalky je běžně dostupné na kole všech typů. 

Poznámky pro vozíčkáře

Skalku si můžete celkem pohodlně prohlédnout, nejlépe z ulice Pod Skalkou. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu