Mašovická střelnice

Jak příroda obsadila krajinu dříve devastovanou vojáky


Mašovická střelnice je přírodovědně neobyčejně pozoruhodným místem. Až do r. 1997 na pozemcích jižně od Mašovic v těsném sousedství hlubokého údolí Dyje cvičili vojáci. Jezdili tudy s těžkou technikou vybavenou pásy nebo hrubými pneumatikami. V území zůstávaly hluboké stopy po vozidlech, ale lokalita pod návalem techniky nemohla zarůst lesem. Byla to step jen místy poseta křovinami či stromy. V podmínkách teplého podnebí Znojemska se tedy armáda nevědomky zasloužila o zachování rostlinstva, které je pro Podyjí charakteristické. 

Ochránci přírody po odchodu vojáků napočítali na Mašovické střelnici v zákopech, valech a mezi vyježděnými kolejemi jen co se týče motýlů 64 druhů. Aby území nezarostlo lesem, je nutné nyní pravidelně sekat trávu, občas vyřezat nežádoucí dřeviny. Velmi se osvědčila občasná pastva.

Mezi rostlinami najdeme mj. druhy vstavač kukačka (Orchis morio) a vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Mašovická střelnice je součástí soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita. 

V červnu r. 2018 bylo do ohrazeného prostoru bývalé střelnice vypuštěno 6 divokých koní z anglického Exmooru. koně umí "obhospodařovat" krajinu stepi spásáním náletových dřevin. 

Pode naučné tabule na okraji území, listopad 2017. 


Umístění

GPS souřadnice

48°50'42.976"N, 15°58'32.229"E

Adresa

Mašovice 669 02

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mašovice u Znojma
Nadmořská výška
390 m.n.m. - 410 m.n.m.
Základní číselné údaje
Mašovická střelnice má rozlohu 80 ha. Vojáci ji opustili r. 1997. R. 2018 bylo do ohrazeného prostoru střelnice vypuštěno 6 divokých koní z anglického Exmooru.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Znojmo. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od nádraží ve Znojmě jezdí do Mašovic nebo do Podmolí autobus č. 817 s provozem v pracovní dny i o víkendu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte s autem na odstavné ploše na jižním okraji Podmolí nebo na návsi v Mašovicích. K objektům bývalé střelnice sice vede od severu od Mašovic silnice, je na ní ale zákaz vjezdu motorových vozidel. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Platí totéž, co pro osobní auta. 

Přístup pěšky

Jižní okraj území lemuje žlutá značka Podmolí - Mašovice. Je to hezký výlet příjemnými lesy na okraji Národního parku Podyjí. 

Příjezd na kole, parkování kol

Od severu lze k Mašovické střelnici přijet po silnici od Mašovic. Na jihu střelnici lemuje modře značená cyklotrasa č. 5000, která je současně trasou Eurovelo 13 (Cesta železné opony). 

Poznámky pro vozíčkáře

Od severu lze k Mašovické střelnici přijet na vozíčku, od jihu nikoliv. 

Rady a tipy

Nechte auto ve Znojmě-Hradišti a vydejte se autobusem 817 do Podmolí. Odtud pěšky dojdete přes jižní okraj Mašovické střelnice, Andělský mlýn a Králův stolec zpět na Hradiště pro auto. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu