Borecká skalka a lom Borek

Skalky a trávníky na hadcích s výskytem ohroženého sleziníku hadcového u zatopeného lomu


Borecká skalka je krásné místo navštěvované ze dvou důvodů. Je tu pozoruhodný zatopený lom, v němž se těžil štěrk, a současně chráněné území s trávníky a několika stromy na ploše, která nesměla padnout za oběť těžbě. Chráněné území s lomem těsně sousedí. Zajímavé je, že bylo vyhlášeno již r. 1933. Ve výnosu tehdejšího ministerstva školství a kultury je zmiňován zákaz těžby kamene. Těžaři skutečně do chráněného území nezasahovali a lom pak zcela opustili r. 1992.

Čím je lom Borek a jeho okolí tak výjimečné?

Horninové podloží tvoří hadec (serpentinit), který není příliš rozšířenou horninou, ale v České republice jej známe např. z Mohelenské hadcové stepi nebo z místa zvaného Křížky ve Slavkovském lese. Všude, tedy i na Borku, je na hadec vázána specifická květena, v tomto případě vzácná kapradina sleziník hadcový, který je hlavním důvodem ochrany území mezi severním okrajem lomu a polní cestou. 

V lomu se hadec těžil od 2. světové války do r. 1992. Hadec má charakteristický rozpad na drobné kostky, takže se dobře hodí na štěrk.  V lomu se nacházejí kromě minerálu serpentinu také eklogit se značnou koncentrací granátů, kyanit, kalcit, aragonit a též kvalitní ukázky brucitu. Lom je zatopený, hloubka vody pozoruhodné průhlednosti je až 30 m a její hladina stále mírně stoupá. V době těžby bylo množství podzemní vody uměle snižováno čerpadly. 

Při severozápadním cípu vodní hladiny si vybudovali výcvikové středisko potápěči. Trénují tu záchranářské akce. Na dno lomu k výcvikovým účelům kdysi spustili vyřazený policejní vrtulník, po několika letech je zase vytáhli. Ale sehnali mnohem lepší pomůcku: pomocí jeřábů na dno spustili kloubový autobus Ikarus (bez skel a bez motoru).  Najdete jej naproti vstupu do vody po levé straně lomu asi 5 m od stěny. Další atrakcí je vrak auta a cisterny, mezi potápěči zvané "ponorka".

Koupání v lomu je možno jen na vlastní nebezpečí!

Podle: 

http://lokality.geology.cz/d.pl?item=7&id=1782&Okres=HB&vyb=1&text=Lokality%20v%20okresu, 8. 2. 2018

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=20, 8. 2. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°47'34.265"N, 15°34'46.324"E

Adresa

Borek 582 82

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Borek u Chotěboře
Nadmořská výška
409 m.n.m. - 416 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území bylo vyhlášeno r. 1933 na ploše 0,38 ha.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Borecká skalka

Přístup

Příjezd vlakem

Vlakem můžete přijet do zastávky Golčův Jeníkov-město na trati Kolín - Havlíčkův Brod, ale použití autobusu či vlastního auta je lepší. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Autobusy zastavují v blízké vsi Borek. 

Příjezd osobním autem, parkování

Ze silnice II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř odbočte mezi vesnicemi Kraborovice a Borek po polní cestě se špatným asfaltem k jihu. Auto zanechte na rozšířeném místě před vjezdem do lomu. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Příjezd po cestě od silnice II/345 nedoporučujeme. Mohli byste poškodit podvozek vozidla. Nechte vystoupit cestující při ústí polní cesty na silnici II/345 a odjeďte parkovat do Borku. 

Přístup pěšky

K lomu Borek a k Borecké skalce nevede žádná jiná rozumná cesta než od silnice II/345. Nevede sem ani turistická značka. Proto doporučujeme příjezd autem až skoro na místo. 

Příjezd na kole, parkování kol

Doporučujeme příjezd až k lomu.

Poznámky pro vozíčkáře

Lom i skalku si můžete prohlídnout, pokud přijedete autem a fyzicky zdatná osob vám usnadní pohyb po nejbližším okolí zaparkovaného auta. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu