Šerkovická hájovna

Za druhé světové války místo přestřelky partyzánů a gestapa


Na samotě asi 1 km od vesnice Šerkovice nedaleko Tišnova se během druhé světové války odehrála dějinná událost, která ilustruje, jak okupanti zacházeli se svými odpůrci. 

Hájovna byla postavena r. 1900. Okolní lesy i budova samotná patřily cisterciáckému klášteru Porta coeli v Předklášteří. 

Roku 1934 se do hájovny stěhuje hajný Vladimír Hejmala s rodinou. V posledních letech války hajný poskytl podporu partyzánům z oddílu Jermak, kteří měli nedaleko odtud v lese u Rašova vybudovaný úkryt. Dne 26. února 1945 se měla v hájovně konat schůzka partyzánů, ale gestapo se o ní dozvědělo. Na partyzány jeho příslušníci zaútočili. Při přestřelce zahynul velitel oddílu. Komisař a další partyzán byli zatčeni. Hajného a jeho ženu Marii okupanti deportovali do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde je umučili. 

Na paměť této události byl v Šerkovicích r. 1965 odhalen pomník od sochaře Karla Kryla. Mezitím hájenka sloužila nadále svému původnímu účelu, bydleli v ní hajní. Když se poslední z nich odstěhoval, okresní muzeum Brno-venkov budovu opravilo a instalovalo v ní expozici o partyzánském oddíle Jermak. Po roce 1989 byl památník v hájence zrušen, protože partyzáni přes svoje nepopiratelné zásluhy v boji proti okupantům přestali společnost zajímat. Navíc se hájenka stala předmětem restitučního sporu, který trval i v době naší redakční návštěvy r. 2018. Budova tehdy byla bez trvalého osídlení. 

Podle:

Informační cedule u hájovny, březen 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°23'3.933"N, 16°26'51.220"E

Adresa

Šerkovice 666 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Šerkovice
Nadmořská výška
368 m.n.m.
Základní číselné údaje
Hájenka byla postavena r. 1900. Přestřelka mezi partyzány a gestapem se u hájenky udála 26. 2. 1945.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Tišnov na trati Brno - Havlíčkův Brod. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od žst Tišnov jezdí ve směru do Lomnice přes Šerkovice autobusová linka 333 s celotýdenním provozem. Vystupte na zastávce Šerkovice

Příjezd osobním autem, parkování

Auto zaparkujte v Šerkovicích. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus zaparkujte v Šerkovicích. 

Přístup pěšky

Ze Šerkovic vede k hájovně polní cesta se žlutou turistickou značkou. Pak můžete pokračovat strmým stoupáním do Jamného. 

Příjezd na kole, parkování kol

Ze Šerkovic se k hájovně dostanete po polní cestě se žlutou značkou. Nutné je horské kolo. Další pokračování strmým stoupáním do Jamného je možné, ale budete muset často vést kolo. 

Poznámky pro vozíčkáře

Cesta ze Šerkovic k hájovně není pro vozíčkáře sjízdná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu