Zřícenina hradu Janštejn

Pozůstatky nevelké stavby, která zanikla nejspíše za husitských válek


 Na nízkém zalesněném skalnatém vrchu mezi vesnicemi Horní Dubenky a Nová Ves v Jihlavských vrších stával hrad Janštejn, který byl založen kolem r. 1315 a v dějinách o něm nalézáme zprávy jen do husitských válek. 

Z nevelké stavby se dochovaly nepatrné zbytky paláce a torzo štíhlé válcové věže. 

O historii, zvláště pak o založení hradu nejsou dostatečné informace. Dějiny stavby mohou začínat kolem r. 1315, zakladatelem mohl být Jan Lucemburský. Roku 1358 jej vlastnil Štěpán z Březnice, víme totiž, že ho prodal s městečkem Počátky a dalším zbožím markraběti Janovi. Jako léno jej obdržel od Jošta Lucemburského Ondřej z Meziříčí, jehož dědicové zboží Jan a Jaroslav, synové Jana z Meziříčí hrad prodali r. 1383 Jindřichovi z Hradce. Spolu s hradem také prodávají Novou Ves, Panské Dubenky, díl Jihlávky a dvůr pod hradem. Hrad zanikl snad za husitských válek. Listinný důkaz sice neexistuje, ale z dějin husitských válek je známo tažení hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic, který se r. 1423 vypravil s početným vojskem "přivést k rozumu" tuto část katolické Moravy. Jeho tažení bylo v podstatě úspěšné, ale v rozhodující bitvě ho 7. 11. u Horních Dubenek porazil Menhart II. z Hradce, kterému v době bitvy bylo 25 let. Věk Jana Hvězdy není znám. Můžeme se tedy domnívat, že hrad pobořila některá z válčících stran. 

Na Janštejně dnes najdeme zbytky zdiva hradu a 6 m vysoké torzo věže z lomového kamene. Hlavní palác byl patrně trojprostorový. Na věž navazovala zeď. Vnitřní plášť obklopuje příkop a val; na jeho hřebeni byla postavena další zeď, ze které na východní straně vystupovala hranolovitá bašta. Území na šíji směrem k severu zaujímá předhradí se zbytky zdiva a terénními stopami hospodářského dvora. 

Podle:

https://pamatkovykatalog.cz/zricenina-hradu-janstejn-15195118, 25. 4. 2020

Hosák, L., Zemek, M. (1981): Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. Jižní Morava, Svoboda Praha, s. 111


Umístění

GPS souřadnice

49°16'21.056"N, 15°20'39.203"E

Adresa

Nová Ves
Batelov 588 51

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nová Ves u Třešti
Nadmořská výška
694 m.n.m.
Základní číselné údaje
Hrad vznikl kolem r. 1315.

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka je Nová Ves (trať Jihlava - Veselí nad Lužnicí), ale zde nejsou zavedeny osobní vlaky (stav r. 2020). Takže jeďte do žst. Horní Cerekev. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

U zříceniny není autobusová zastávka. Jeďte do Nové Vsi.

Příjezd osobním autem, parkování

Při blízké silnici Nová Ves - Horní Dubenky není parkoviště. Auto lze zanechat u hlavní silnice jen při ústí lesní cesty. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Při blízké silnici Nová Ves - Horní Dubenky není parkoviště. Bus může zastavit u hlavní silnice jen při ústí lesní cesty. 

Přístup pěšky

Z Horní Cerekve: nejdřív po modré značce (která vede po silnici) do Horní Vsi a odtud po žluté přes louky a lesy. Zřícenina leží blízko žluté značky a blízko silnice Nová Ves - Horní Dubenky. Z Horní Cerekve 7 km, z Horní Vsi 4 km.      Z Nové Vsi, bus: po silnici asi 2 km, pak odbočte doprava po žluté do lesa. 

Příjezd na kole, parkování kol

Lokalita není na kole dobře dostupná. Nechte bicykly při žluté značce nebo u silnice. 

Poznámky pro vozíčkáře

Zřícenina není pro vozíčkáře dostupná. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu