Velká hospoda

Starý areál formanského hostince v Praze na Bílé hoře


Na konečné tramvají v Praze - Řepích při známé "karlovarské" silnici motoristé i chodci téměř bez povšimnutí míjí rozsáhlou barokní a klasicistní skupinu budov, která zde byla postavena po bitvě na Bílé hoře. 

Areál byl původně založen jako klášter servitů. Dnes tu na několika parcelách stojí bývalá Velká hospoda s hlavní budovou a hospodářskou budovou, ohradní zdi a kaple sv. Martina s křídlem. Stavba byla započata r. 1628. Nejspíše v l. 1628-1631 bylo postaveno západní křídlo. Když vlastníci začali na výhodné poloze při dálkové cestě budovy užívat zájezdní hostinec, postupně přistavovali další části, takže vznikl poměrně rozsáhlý, prosperující soubor staveb. Kaple spolu se špitálem vznikla asi v letech 1673-1689.

Hlavní budova hostince (západ a jih dvora)

Průčelí do ulice je barokní, i když na české poměry jen velmi skromně zdobené, krásný portál pochází z 18. století. Na východním konci uličního křídla je mladší přízemní přístavek, který jediný byl v době naší redakční návštěvy současnými majiteli využíván. Je v něm v přízemí sauna a v patře ubytování pro turisty. 

Hospodářská budova

Tvoří ji dvě křídla na východní a jihovýchodní straně dvora. Uliční křídlo je od hlavní hospodské budovy odděleno branou. Na východě k historickému objektu přiléhá novodobá přístavba. 

Brána ve směru uličního průčelí

Brána je půlkruhovitě zaklenutá. Spojuje hlavní objekt hostince s bývalou hospodářskou budovou.

Kaple sv. Martina 

Kaple byla vystavěna severně od dvora pravděpodobně v l. 1673-1689 spolu se špitálem. Ten ale zanikl po roce 1869. V kapli byla po roce  byla po r. 1862 změněna vertikální dispozice podlaží. Barokní vstupní portál byl vystavěn r. 1719. Jižně od kaple na ni navazuje barokní dvoupatrové křidélko. Objekt je nyní využíván k bydlení.         Vozová kůlna uprostřed dvora je původně klasicistní stavbou klasicistní stavba, novodobě přestavěna.

V době naší redakční návštěvy celý areál Velké hospody působil opuštěným a zanedbaným dojmem. K bydlení nebo podnikatelským účelům jsou využívány jen některé jeho části. 
 

Podle:

https://www.pamatkovykatalog.cz/velka-hospoda-na-bile-hore-s-kapli-sv-martina-13375934, 19. 6. 2019


Umístění

GPS souřadnice

50°4'32.126"N, 14°19'29.630"E

Adresa

Karlovarská 4, 10
Praha 6 - Řepy
Praha 163 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Řepy
Nadmořská výška
382 m.n.m.
Základní číselné údaje
Základní kámen areálu byl položen r. 1628.

Přístup

Příjezd vlakem

K objektům na Bílé hoře (vrchol, letohrádek Hvězda, poutní kostel P. Marie Vítězné a Velká hospoda) je nejbližší žst. Praha - Ruzyně na trati Praha Masarykovo nádraží - Kladno. Většina návštěvníků Prahy ale zřejmě využije železniční stanice v centru města a na Bílou horu dojedou tramvají. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte všemi tramvajemi, která mají konečnou Bílá hora. Je to linka 22 a 25. 

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat lze přímo před objektem. Stání není zpoplatněno. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zastavit lze přímo před objektem, ale nemusí zde být dost místa. 

Přístup pěšky

Od konečné zastávky tramvají jděte jen asi 100 m zpět ve směru k centru. 

Příjezd na kole, parkování kol

Některými ulicemi v okolí Bílé hory vedou pražské cyklotrasy se silničním značením žlutočerné barvy, ale se specifickým pražským číslováním. Speciální cyklostezky zde v okolí nevedou. 

Poznámky pro vozíčkáře

Objekt si můžete zvně celkem pohodlně prohlédnout. Povrchová úprava zdejších chodníků a cest ale není úplně ideální, proto si raději vezměte doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu