Krimmler Wasserfälle (Krimmlské vodopády)

Mohutné vodopády v rakouských Alpách, jedny z nejkrásnějších v Evropě


Vystoupíte pohodlně z auta, zaplatíte poměrně symbolické vstupné a po pohodlných, bezpečných cestách se dostanete na scénickém pozadí ohlušujícího hukotu a šumu k přírodnímu divu, který každoročně zhlédne asi 350 000 lidí. Ano, tak jednoduše vypadá návštěva evropské rarity - Krimmlských vodopádů.

Z horní části údolí Salzachtal se dostaneme do obce Krimml v nadmořské výšce asi 1070 metrů. Nad údolím se strmě vypínají horští velikáni s vrcholy o nadmořských výškách 3000 m - 3500 m, např. Dreiherrspitze měří 3499 m. Pokud vezmeme v úvahu, že špičky hor se nacházejí pouhých 18 km ode dna údolí, pak nám jednoznačně vycházejí dva závěry:

V této nadmořské výšce jsou ledovce, tedy dostatečná zásoba vody pro mohutný potok. Ten se jmenuje Krimmler Ache. Dodejme, že jeho povodí má docela velkou rozlohu 111 km2, ledovce pokrývají asi 11 km2.

Obrovská masa vody napájená z dešťů a z ledovců překonává značný výškový rozdíl, který ji předurčil geologický vývoj, tj. vrásnění a současně eroze. Do údolí v dolní části těsně nad obcí Krimml spadá třemi ohromnými stupni o výškách 140 m, 100 m, 145 m. Průtok kolísá mezi 0,2 m3/s až 5,6 m3/s. 

Nekonečný hukot, šum, tůně, balvany a pak další obrovský vodní stupeň. Soutěsky a rokle. Současně také klidná místa. Prastaré stromy, obrovské balvany a mech. Vše obdivují návštěvníci z pohodlných cest, které lemují vodopády a vedou co nejblíž k fascinující podívané. 

První pěšina ke Krimmlským vodopádům byla upravena již r. 1879. Další, zcela nová cesta musela být po náporu návštěvníků postavena r. 1901. Zdálo se, že masovému turistickému využívání nebude nic bránit. 

Jenže s turisty fenomén Krimmlu nedal spát technokratům. Snili o výstavbě elektrárny. Jeden podnikatel z Vídně už roku 1899 chtěl z potoka odvádět 12 m3/s (nevíme, kde by je vzal) a pohánět 19 turbín. Jiní zase chtěli pod vodopády vybudovat velké přehradní jezero. Spory se táhly až do 90. let 20. století, ale r. 1961 zemská vláda Salcburska prohlásila Krimmlské vodopády přírodní památkou a r. 1967 jim ministerský výbor rady Evropy udělili "Evropský diplom pro ochranu přírody". 

Podle:

https://krimml-wasserfalldorf.at/krimmls-naturwunder/krimmler-wasserfaelle/, 6. 3. 2019

Maier, D. (1995): Cestovní kniha Alpy, RV Reise und Verkehrsverlag, München, Geocenter Praha, s. 356
    


Umístění

GPS souřadnice

47°12'25.451"N, 12°10'17.649"E

Adresa

Krimml A-5743

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Krimml
Nadmořská výška
1070 m.n.m. - 1450 m.n.m.
Základní číselné údaje
Jednotlivé stupně vodopádů mají výšku 140 m, 100 m, 145 m. Průtok kolísá mezi 0,2 m3/s až 5,6 m3/s.
Kategorie chráněného území
Nationalpark Hohe Tauern

Přístup

Příjezd vlakem

Do Krimmlu vede úzkorozchodná železnice. 

Pokud pojedete z Česka, nejdříve se dopravte do Salzburgu, zde přestupte na vlak do Zell am See. Tady je nádraží dvou rozchodů. Na úzkém rozchodu ze Zell am See pojedete asi hodinu a půl do Krimmlu, kde vystoupíte na konečné stanici. Trať má název Pinzgauer Lokalbahn. Ve vlaku můžete převézt i omezené množství jízdních kol. Od žst. Krimml je to k vodopádům asi 3,5 km. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Od žst. Krimml jezdí k vodopádu bus č. 670. 

Příjezd osobním autem, parkování

Pod vodopády je několik obrovských zpoplatněných parkovišť. Pozor, pokud byste chtěli přijet nebo odjet přes sedlo Gerlos severozápadně od Krimmlu, připravte se na zaplacení mýta (stav r. 2009). 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pod vodopády je několik obrovských zpoplatněných parkovišť. Pozor, pokud byste chtěli přijet nebo odjet přes sedlo Gerlos severozápadně od Krimmlu, připravte se na zaplacení mýta (stav r. 2009). 

Přístup pěšky

Po zaplacení vstupného (2 euro r. 2009) pohodlně vystoupáte k vodopádům a sestoupíte zpět za 2-3 hodiny. 

Příjezd na kole, parkování kol

K vodopádům na kole nejezděte. Ale doporučujeme přijet ze Salzburgu i s kolem vlakem, prohlédnout si vodopády a přenocovat na zdejším tábořišti. Hned pod vodopády začíná jedna z nejhezčích rakouských cyklotras Tauernradweg. 

Poznámky pro vozíčkáře

Některá vyhlídková místa jsou přístupná i vozíčkářům. Vezměte si ale doprovod. 

Rady a tipy

     

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu