Vodní nádrž Resia se zatopenou kostelní věží

Mimořádně krásná scenérie na horním toku Adige v italských Alpách


Vodní nádrž Résia (Lago di Résia, Reschensee) je výjimečná z několika důvodů. Její vody zatopily téměř celou vrcholovou část stejnojmenného průsmyku (Passo di Résia, Reschenpass) v nadmořské výšce 1508 metrů. Jak už ale tušíte, v oblasti průsmyku Résia se domluvíte dvěma jazyky. Vesnice Curon (italsky) nebo též Graun (německy) se rozložila v průsmyku nedaleko trojmezí hranic Rakouska, Itálie a Švýcarska. Jak známo, celá dnešní severní Itálie patřila kdysi Rakousku, takže němčina je tu mnohem užívanější než italština. A aby jazykových zvláštností nebylo málo, poznamenejme, že v sousedním švýcarském údolí Engadin se domluvíte hlavně rétorománsky (pokud to umíte). Rétorománština je výrazně menšinový, ale úřední jazyk Švýcarska. Lze si také povšimnout, že jazyková různost obyvatelům v průsmyku Résia vůbec nevadí. 

Těsně nad nádrží pramení řeka Adige. Její tok nad ústím do nádrže měří necelý 1 km.

Nad vodní nádrží se vypínají mohutné hory, jejichž nadmořské výšky atakují 3000 metrů. Z několika míst se otevírá nádherný pohled k jihu na Orlter, který tuto hranici hravě překonává (3905 m.n.m.)

Vodní nádrž Résia byla postavena v l. 1940 - 50, první plány na stavbu se ale objevily již roku 1920. Voda zatopila 160 domů starých vesnic Reschen, Arlund a Graun. Připomíná je jen kostelní věž z Graunu, která trčí z vody jako memento doby a je v průsmyku nejfotogeničtějším objektem. Hladina ale musí být dostatečně vysoko, někdy se stává, že okolo věže ze 14. stol. se rozkládá "nefotogenické" bahno. 

Vodní nádrž se nejvíc naplní na jaře okolními potůčky, které nejsou nijak dlouhé, ale sbírají mnoho vody z tajícího sněhu. Z průsmyku směrem k jihu do údolí Val Venosta vedou od nádrže důmyslné soustavy zavlažovacích kanálů. Díky vodě z průsmyku Résia mají v létě dostatek vláhy proslulé jabloňové sady, které jižně od průsmyku začínají v překvapivě vysokých nadmořských výškách a voda je mezi nimi detailně rozváděna často ke každému stromu. 

V zimě slouží nádrž jako vynikající plocha pro bruslení a tehdy se zimní návštěvníci dostanou k patě kostelní věže naprosto pohodlně. 

Podle: 

Maier, D. (1995): Cestovní kniha Alpy, RV Reise und Verkehrsverlag, München, Geocenter Praha, s. 374

Reschensee – Wikipedie (wikipedia.org), 30. 4. 2022Umístění

GPS souřadnice

46°46'27.733"N, 10°31'55.100"E

Google Maps | Mapy.cz

Nadmořská výška
1508 m.n.m.
Základní číselné údaje
Nádrž Resia zaujímá plochu asi 6,2 km čtverečních. Délka vzdutí je 6,3 km. První plány na stavbu přehrady pocházejí z roku 1920. Stavba byla zahájena r. 1940, dokončena r. 1950.

Přístup

Příjezd osobním autem, parkování

Z Innsbrucku jeďte po dálnici západním směrem ve směru na Bregenz, ale odbočte před městem Landeck tunelem do údolí Innu. Směrovky avizují směr do Švýcarska (CH) a Itálie (I), silnice B180. Za obcí Pfunds se dejte doleva poměrně prudkým stoupáním s tunely a galeriemi do průsmyku Résia. Parkovat lze na mnoha místech v okolí nádrže, jedno z placených parkovišť je těsně u kostelní věže. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz příjezd pro osobní auta. 

Přístup pěšky

Na břehu vodní nádrže u parkoviště v obci Graun si lze udělat krátkou procházku, další možností je obejít po promenádní cestě celou vodní plochu. 

Příjezd na kole, parkování kol

V okolí nádrže je řada velmi zajímavých terénů pro horská kola. Některé lanovky je přepravují. 

Poznámky pro vozíčkáře

U parkoviště v obci Graun je možno dobře zhlédnout kostelní věž. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu