Velký sezemický akvadukt

Křížení vodních toků v krajině u Pardubic


Akvaduktů je už od dob římské říše v Evropě velký počet. Většina jich na trase dálkového vodovodu sloužila k překonání údolí a tím přispěla k zásobování měst životodárnou kapalinou. V západní Evropě, zejména ve Francii, vznikalo později od 17. století mnoho průplavů, jejichž trasy mnohdy překonávaly stávající údolí s řekami smělými průplavovými mosty, čili také akvadukty.

V Česku akvadukty také existují, ovšem v daleko menším měřítku než v západní Evropě. Jsou na několika vodních kanálech na Šumavě, v Třeboňské pánvi, východně od Znojma a u Pardubic. O akvaduktech ve východních Čechách je turistická veřejnost informována asi nejméně. Pojďme se podívat do rovinaté krajiny u Sezemic.

Městem těsně před ústím do Labe protéká řeka Loučná, která v minulosti obtěžovala obyvatele častými povodněmi. Proto byl její tok zregulován, takže dnešní zcela rovné koryto vede docela daleko od centra. Socialističtí zemědělci dílo svých předchůdců dokonali a narovnali toky všech potoků v okolí. Jen na jeden nesáhli. 

Je jím Mlýnský potok, který ale vlastně potokem není. Když mlýn v Sezemicích potřeboval dostatek vody, byl na řece Loučné vybudován jez, z něhož vpravo odbočuje klikatý náhon, jemuž obyvatelé začali říkat Mlýnský potok, i když se jedná o umělý tok. Na své trase mezi jezem a Sezemicemi budovatelé náhonu museli překonat potok Zadní Lodrantku, která je pravostranným přítokem Loučné. Nehodlali ji do nového hydrografického systému zařadit, a proto Mlýnský potok "posadili" do akvaduktu nad ni. 

Důkladnou stavbu vodního mostu z r. 1892 tvoří dva segmentové oblouky z pískovcových kvádrů, které se opírají o dno a břehy potoka. Na nich spočívá betonové koryto náhonu s cihlovými boky, které jsou chráněny betonovými deskami. Most je asi 13 m dlouhý a 6 m široký. Za normálního vodního stavu je výškový rozdíl hladin asi 230 cm. Stavbě se nejčastěji říká Velký sezemický akvadukt. Nedaleko odtud ještě najdete Malý sezemický akvadukt (souřadnice 50°3'2.718"N, 15°51'34.435"E), který je křížením dvou umělých toků - Zminky (přesněji Dvakačovického kanálu) a Barevny (Malokolodějského odpadu). K malému akvaduktu nevede žádná cesta a okolní pole jsou často neschůdná. 

Nedaleko Velkého sezemického akvaduktu můžete obdivovat také umění našich předků, kteří dokázali vodní stavbu Mlýnského potoka nádherně včlenit do krajiny a postavili ji klikatou. Člověka neznalého původu stavby ani nenapadne, že je umělá. Zadní Lodrantka a nedaleká Loučná štěstí při regulaci neměly, jsou nudně rovné. 

Poblíž Mlýnského potoka byl vybudován sympatický turistický přístřešek. 

Oba akvadukty jsou prohlášeny technickou památkou. Pohledy na ně ale v budoucnu mohou být ohroženy stavbou obchvatu Sezemic, jehož trasa je naplánována v těsném sousedství většího z nich. 

Podle: 

Duchoň, J.: Vodní mosty v Čechách, In: Geografické rozhledy 5/92-93, str. 134

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sezemické_akvadukty, 22. 5. 2019
      


Umístění

GPS souřadnice

50°3'35.269"N, 15°51'34.046"E

Adresa

Sezemice 533 04

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Sezemice nad Loučnou
Nadmořská výška
223 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Most je 13 m dlouhý a 6 m široký. Výškový rozdíl hladin je za normálního stavu vody asi 230 cm. Akvadukt byl vybudován r. 1892.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst. Pardubice hlavní nádraží

Příjezd jinou hromadnou dopravou

V Pardubicích je blízko železniční stanice autobusové nádraží. Odtud jeďte autobusem do města Sezemice. V pracovní dny sem například jezdí linka směr Holice a Rychnov nad Kněžnou nebo linka směr Holice a Horní Jelení v poměrně vysoké frekvenci spojů. Velmi malý počet spojů jezdí o víkendu. 

Příjezd osobním autem, parkování

Jeďte do Sezemic. Parkovat lze například jižně od kostela u tenisových kurtů. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Při troše šikovnosti lze parkovat a otočit se ve slepé ulici jižně od kostela u tenisových kurtů. 

Přístup pěšky

K akvaduktu nevede žádná značená stezka. Držte se pravého břehu Loučné a jděte ze Sezemic proti proudu. U soutoku se Zadní Lodrantkou se nachází turistický přístřešek. Odtud jděte proti toku Lodrantky. Od tenisových kurtů k akvaduktu je to necelý kilometr. 

Příjezd na kole, parkování kol

K akvaduktu byla na jaře r. 2019 budována cyklostezka ze Sezemic. Okolí města je velmi kvalitním zázemím pro cykloturistiku. Z Pardubic sem vede cyklotrasa 4191. 

Poznámky pro vozíčkáře

R. 2019 nebylo zřejmé, jaký povrch bude mít stezka budovaná mezi Sezemicemi a akvaduktem. V březnu t.r. byla tato trasa pro vozíčkáře nesjízdná. 

Rady a tipy

V Sezemicích doporučujeme určitě krátce se zastavit u místní neobvyklé zvonice

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu