Kaštanka

Sad kaštanovníku setého, unikátní území v Nasavrkách


     Nasavrky jižně od Chrudimi se mohou pochlubit neobvyklou zajímavostí. Na severně orientovaném svahu asi 100 m od náměstí se nachází jiné prostranství - sad stromů kaštanovníků setých (Castanea sativa) s ojedinělým zastoupením dalších dřevin (topolu, břízy, lípy aj.). Kaštanovník setý známý spíše jako jedlý kaštan je subtropickou dřevinou, která ve větším množství roste v Česku jen na dvou místech. Jsou jimi Chomutov a Nasavrky.
     Sad jedlých kaštanů pochází z r. 1776, kdy jej založil kníže Auersperg. Ten ze své cesty z Itálie přivezl 6 sazenic, které nechal vysadit u zámku v Nasavrkách. Postupem doby přibývaly další stromky, až vznikla dnešní unikátní Kaštanka, v níž roste asi 100 stromů, z toho asi 20 z původní výsadby. Kmen nejmohutnějšího kaštanovníku zvaného Knížák, má v obvodu 534 cm. 
     Počet stromů v sadu se během historie měnil podle jejich zdravotního stavu. Například r. 1989, kdy ochránci přírody navrhovali Kaštanku k prohlášení za chráněné území, jich bylo 138. Roku 1997 prováděla dr. Božena Gregorová z Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze posuzování zdravotního stavu stromů a napočítala jich 125. Některé kaštanovníky podlehly inkoustové chorobě způsobené houbou Phytophthora cambivora. Onemocnění se projevuje řídce olistěnými korunami, zmenšenými a do žluta zbarvenými listy, místy zcela suchými odumírajícími větvemi. Původně bělavé dřevo se pod nemocnou kůrou zbarvuje do červenofialova nebo hnědofialova. Houba dokonce do inkoustových odstínů zabarvuje půdu kolem kořenů. 
     Odborníci se shodli na nutnosti sad zachránit a použili dle rad Boženy Gregorové 1 až 2 krát ročně ekologické přípravky Ibefungin (od r. 2008 Supresivit) a kyselinu boritou. Od té doby se prořezávají koruny stromů, některé stromy se kácejí, jiné vysazují, pařezy po vykácených stromech jsou odstraňovány frézou, listí je shrabáváno a odváženo, tráva se 3 krát ročně seká, ze spadlých plodů odborníci sestavují genovou databanku s předsevezím, že nová výsadba bude uskutečňována výhradně ze semen získaných místním sběrem a žádná semena nebudou dovážena. Léčba byla účinná, ale houba v půdě stále přežívá. Je ale pravdou, že kaštany by se v sadu množily pravděpodobně i bez zásahu člověka, protože některá semena spadlá pod stromy vyklíčí a jsou z nich mladé stromečky. 
      Sad Kaštanka je neobyčejně malebný v každé roční době a je volně přístupný. V jedné části Kaštanky je odpočinkové místo s lavičkami a prolézačkami pro děti. 

     Podle:

    


Umístění

GPS souřadnice

49°50'48.075"N, 15°48'11.052"E

Adresa

Havlíčkova
Nasavrky 538 25

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Nasavrky
Nadmořská výška
470 m.n.m. - 487 m.n.m.
Základní číselné údaje
Nejstarší strom v sadu byl vysazen r. 1776. Sad má rozlohu 2,89 ha. Jeho ochrana byla vyhlášena r. 1990.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Železné hory Přírodní památka Kaštanka

Přístup

Příjezd vlakem

     Jeďte do žst Chrudim a pak pokračujte autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

     Do Nasavrk jezdí velká spousta dálkových i místních autobusů, např. z Chrudimi, Pardubic, Hradce Králové, Liberce a Českých Budějovic.

Příjezd osobním autem, parkování

     Zastavit lze na některé z komunikací, které ze tří stran ohraničují sad Kaštanka.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

     Zastavit lze např. na komunikaci, která vede okolo Kaštanky z jihu.

Přístup pěšky

     Sad je volně přístupný. Okolo vede modrá značka, která směřuje z Horního Bradla víceméně stále podél toku Chrudimky k Sečské přehradě, pak do Nasavrk a do Chrudimi.

Příjezd na kole, parkování kol

     Při výletech na kole okolím Nasavrk se připravte na kopcovité terény. Jednou takovou výzvou je stoupání od toku Chrudimky do Nasavrk (modrá značka).

Poznámky pro vozíčkáře

      Vozíčkáři si mohou sad velmi dobře prohlédnout z okolních komunikací, dovnitř sadu ale vjet nemohou, je tu příliš měkká půda.

Rady a tipy

     V Nasavrkách doporučujeme k návštěvě místní zámek a rozhlednu Boika asi 1,5 km západně od obce.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu