Husův kámen v Senohrabech

Připomínka slavného kazatele v údolí potoka Mnichovky


Pod obcí Senohraby vytvořil potok Mnichovka krásné údolí, které vyhledávají místní lidé i turisté k procházkám z obce ke zřícenině hradu Zlenice a k říčním lázním na řece Sázavě. Hezká část údolí lákala také stavitele chat. Některé si zachovaly starý trampský ráz a sympatické je, že jejich počet není velký a tedy chaty nezatěžují krajinu. V dolní části údolí před soutokem se Sázavou dokonce nejsou postaveny chaty žádné a Mnichovka teče v peřejích pod nízkou skálou. 

Pod chatovou zástavbou na krajinářsky hezkém místě u příležitosti 500. výročí úmrtí Mistra Jana Husa v roce 1915 vytvořil sochař Vladimír Astl (22. 7. 1876 - 15. 5. 1960) pamětní desku. V roce 2011 ji někdo ukradl, kopii vytvořil Oldřich Hejtmánek.  


Umístění

GPS souřadnice

49°53'27.453"N, 14°43'50.716"E

Adresa

Senohraby 251 66

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Senohraby
Nadmořská výška
280 m.n.m.
Základní číselné údaje
První pamětní deska byla zhotovena r. 1915, druhá r. 2011.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Senohraby na trati Praha - Benešov nebo do žel. zast. Zlenice na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou. Ve druhém případě ještě musíte přívozem překonat řeku Sázavu. Přívoz je v provozu pouze v letní polovině roku. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Senohrab, žst. jezdí také dvě autobusové linky, pro dopravu z Prahy nebo Benešova jsou ale bezvýznamné (jedou směr Hrusice nebo Pyšely nebo Nespeky)

Příjezd osobním autem, parkování

Do údolí Mnichovky se lze dostat od jihu po šotolinové silnici, která vede z obce Čtyřkoly, chatové osady Javorník, a to po pravém břehu. Pokud tuto cestu využijete, budete mít Sázavu po pravé straně (jedete proti proudu). Auto zanecháte pod hradem Hláska, kde ale v letní sezoně může být velmi málo místa. 

Můžete auto nechat i v Senohrabech, např. u vily Valencia (49°53'37.808"N, 14°44'5.840"E).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus můžete zaparkovat jen v Senohrabech u vily Valencia  (49°53'37.808"N, 14°44'5.840"E).

Přístup pěšky

Ze Senohrab, žst.: Jděte do údolí po žluté značce. K Husově kameni je to asi 1 km. Značka ale popisované místo míjí, zpočátku nevede údolím, ale podél železniční trati. Pokud chcete Husův kámen vidět, pak na nejbližším možném místě (louka s chatami) sestupte od trati do údolí a jděte pak jeho osou dolů. 

Od hradu Zlenice (Hláska): jděte necelý 1 km po stezce osou údolí potoka Mnichovky. 

Příjezd na kole, parkování kol

Údolím Mnichovky vede nádherná přírodní značená cyklistická trasa. Vede ale na levém břehu, Husův kámen je na pravém. 

Poznámky pro vozíčkáře

Shora, tj. od Senohrab se po pravém břehu Mnichovky dostanete k Husovu kameni, pokud si na cestu vezmete fyzicky zdatný doprovod. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu